Pro­ceskon­su­lent til stort di­git­al­iser­ing­s­pro­gram


Har du ambitioner om at udvikle din karriere inden for procesoptimering og kvalitetssikring i en agil it-udviklingsorganisation? Motiveres du af at optimere processer og sikre leverancer af højeste kvalitet? Og er du af den overbevisning, at rammer, skabeloner og politikker er til for at hjælpe og ikke hindre? Så er du måske vores nye kollega.

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole, og vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene.

I de kommende år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffe- og skiftesagerne, for herigennem at lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og borgere samt skabe en fremtidssikret og stabil digital understøttelse af skifte- og straffesager.

Om stillingen:

Dit primære ansvarsområde vil være at at forankre, vedligeholde, og optimere kvalitetssikringen i Straffe- og skifteprogrammets agile programorganisation.

Dine væsentligste opgaver bliver:

 • at forankre, vedligeholde og optimere processer for governance, dokumentation og kvalitetssikring
 • at indgå i metodeudviklingen af relevante artefakter
 • at sikre gennemførelse af centrale aktiviteter og processer, der understøtter kvalitetssikringen
 • at forestå risikohåndteringen ved beslutning om og efterlevelse af kvalitetsmål
 • at holde programledelsen løbende orienteret om kvalitetssikring og programmets opfyldelse af kvalitetskrav.

På sigt vil dine opgaver også blive at følge op på kvalitetsmålsætninger og sikre, at der bliver fulgt op på eventuelle mangler og opfølgningspunkter.

Kvalitetssikringen i programmet er stadig under opbygning, og du får således rig mulighed for at opbygge området og forme dine arbejdsopgaver.

Organisatorisk vil du være placeret i programmets styringsenhed, der varetager programmets økonomi, interessenthåndtering, kommunikation, og rapporteringer mv. Enheden har en teamleder, som har det daglige faglige ansvar, samt en enhedschef, som har det overordnede styringsansvar for programmet samt personaleansvaret for enhedens medarbejdere. Du vil blive tæt integreret med styringsteamet, men også samarbejde tæt med hele det øvrige program.  

Hos os får du

 • en spændende og afvekslende hverdag, hvor du løbende vil blive udfordret på nye opgaver
 • sparring og samarbejde med engagerede specialister inden for DevOps, interaktionsdesign, kommunikation, it-udvikling, løsningsarkitektur, jura og forretningsområderne
 • rig mulighed for at udvikle din faglighed i en organisation med en uformel og humoristisk omgangstone og sociale aktiviteter, herunder fx torsdagsbar og fælles morgenmad.

Om dig

Vi forestiller, at du har minimum nogle års erfaring fra digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor. Derudover har du direkte eller indirekte erfaring med kvalitetsarbejde, eksempelvis optimering af processer, governancestrukturer, videndeling eller kvalitetsmål. Måske arbejder du som projektleder og brænder for at gøre tingene bedre, ligesom du mener, at processer og politikker er værdifulde værktøjer, der gør arbejdet nemmere for dig og dine kolleger.

Du har formentlig en relevant akademisk baggrund. Derudover vil det være en fordel, hvis du har kendskab, dels til relevante rammeværk som eksempelvis SAFe, dels til opgavestyring- og dokumentationsværktøjer, som eksempelvis Jira/Confluence.

Som person forstiller vi os, at du har blik for at optimere processer og evner at sikre tydelige og effektive govenancestrukturer med højt kvalitetsniveau på tværs af fagligheder. Det er derfor vigtigt, at du er:

 • struktureret og god til at holde overblik
 • pragmatisk og god til at samarbejde på tværs
 • handlekraftig og resultatorienteret.

Da vi er en meget skriftlig organisation, er det vigtigt, at du kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt.

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Stillingen er tidsbegrænset med en forventet varighed til ultimo 2026.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder Camilla Krog Luplau på tlf. 24 21 75 18 eller programchef Anna Sofie Bahnson Witzgall på tlf. 23 42 33 57. Send gerne en sms, hvis telefonen er optaget.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi.

Se også vores film om arbejdet hos os her.

Ansøgning

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Ansøg”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer mv.

Vi læser ansøgninger løbende, så send din ansøgning snarest muligt og senest den 26. januar 2023 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 5.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 18 January 2023

Arbejdssted

Location København