Udvikler til stort di­gi­ta­li­se­rings­pro­gram


Vil du sætte dit aftryk på et af de største offentlige digitaliseringsprojekter lige nu? Vil du være med til at videreudvikle et helt nyt system, der digitaliserer store sagsområder ved domstolene? Ønsker du at arbejde agilt med microservices, Kubernetes og et fuldt automatiseret deployment- og test-setup? Så er du måske vores nye kollega.

Straffesager og skiftesager ved domstolene berører rigtigt mange mennesker og har stor betydning for vores samfund. Byretterne behandlede i 2021 over 196.000 straffesager og mere end 70.000 skiftesager. I dag behandles sagerne i ældre systemer, som skal moderniseres.

Du bliver en del af Straffe- og skifteprogrammet i Domstolsstyrelsen, som har til formål at udvikle fremtidens it-systemer til straffe- og skiftesagerne. Vi bygger systemerne fra bunden, og brugerfokus er omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver. Systemerne vil skabe mere gennemsigtighed, større brugervenlighed og hurtigere sagsbehandling for brugere i hele landet.

Om stillingen

Du bliver en del af et helt nyt agilt Application Management-team, der bl.a. består af Scrum Master, systemejere, udviklere og tekniske testere. Teamet har ansvaret for, at applikationen fungerer og videreudvikles med udgangspunkt i brugernes behov. Teamet er en del af Straffe- og skifteprogrammets DevOps-enhed, der desuden består af tværgående teams inden for arkitektur, sikkerhed, test og tools.

Der er planlagt seks større releases frem mod 2026, hvor den nye løsning skal være færdigudviklet, og Application Management-teamet forventes at vokse i takt med, at de enkelte releases bliver sat i drift.

Dit primære ansvarsområde vil være at vedligeholde og videreudvikle de løsninger, der er sat i drift, dvs. omsætte brugerbehov og ønsker til konkrete løsninger i systemet. I første omgang omhandler det Skifteportalen, som blev sat i drift i oktober 2022.

I samarbejde med dine kolleger bliver dine vigtigste opgaver at:

 • bidrage til udvikling, både front- og backend
 • udarbejde og kvalificere dokumentation for den udviklede løsning
 • sikre, at de forretningsmæssige krav kan implementeres teknisk
 • kvalificere testcases
 • fejlsøge, rapportere og rette fejl og mangler (bugs)
 • opsætte automatiserede tests
 • forberede og implementere tekniske tests.

I Straffe- og skifteprogrammet arbejder vi ud fra de agile principper og med nogle af de nyeste teknologier og metoder såsom:

 • Kodesproget JAVA (nyeste version)
 • OpenAPI Spec til "interface first"-tilgang
 • Microservices i Java med Spring Boot
 • Frontend som en SPA i Vue.js med TypeScript
 • End-to-end regressionstests med Spock og Geb
 • Kubernetes til containerorkestrering
 • Infrastructure as code, herunder GIT-OPS

Vi har desuden fokus på testautomatisering samt på continuous deployment og kvalitetskontrol.

Hos os får du

 • en spændende og afvekslende hverdag, hvor du løbende vil blive udfordret på nye opgaver
 • sparring og samarbejde med engagerede specialister inden for DevOps, interaktionsdesign, kommunikation, IT-udvikling, løsningsarkitektur, jura og forretningsområderne
 • rig mulighed for at udvikle din fagligheden organisation med mange sociale aktiviteter, herunder fx torsdagsbar og fælles morgenmad.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har minimum et par års relevant erfaring som it-udvikler og brænder for at udvikle gode løsninger til brugerne. Derudover ser vi gerne, at du har erfaring med den teknologi-stack, vi anvender i udviklingen af Straffe- og Skifteprogrammet.

Du har formentlig en uddannelse inden for it, fx datalogi, softwareteknologi, informationsvidenskab eller lignende. Dertil skal du kunne formulere dig på dansk – både skriftligt og mundtligt.

Derudover forestiller vi os, at:

 • du har en blanding af tekniske evner og brugerforståelse
 • du kan indgå i en konstruktiv dialog med vores forretningsspecialister, som er dybt involverede i udviklingen
 • det er naturligt for dig at arbejde både selvstændigt og som en del af et team
 • du kan prioritere og planlægge dine opgaver og levere dem til tiden.

Løn- og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten mellem Skatteministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt” og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Du kan læse mere om sikkerhedsundersøgelser her.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Mere om stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Enhedschef for DevOps Jasper Uldal på tlf. 3050 3356

Se også vores film om arbejdet som it-specialist hos os.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også se vores programorganisering samt læse Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi.

Ansøgning

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Ansøg”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer mv.

Vi læser ansøgninger løbende, så send din ansøgning snarest muligt og senest den 25. januar 2023.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 18. januar 2023

Arbejdssted

Location København