Test- og kva­li­tets­ma­na­ger til Øko­no­mi­sty­rel­sen


Vi søger en test- og kvalitetsmanager, som skal være ansvarlig for at styre testforløbet og kontrollere kvaliteten i den nye digitale løsning, der skal understøtte arbejdet med finansloven og statsregnskabet. Ser du - ligesom os - test og kvalitetssikring som et af de vigtigste led i udviklingen af nye it-løsninger og har du erfaringsbaseret testfaglighed, så har vi projektet og de gode kolleger klar til dig.

Om dit nye job

I dette job kommer du til at arbejde med alle facetter af test og kvalitetssikring. Du kommer primært til at varetage de traditionelle test manager-funktioner som testplanlægning, rapportering og koordinering. Supplerende forventer vi, at du bistår med hands-on-opgaver som opbygning af testdesign og udførelse af udvalgte test. Du kommer til at arbejde bredt sammen med både dygtige kolleger i Økonomistyrelsen og vores effektive udviklingsleverandør.

Den nye løsning forudsætter et tæt samspil med en række eksisterende løsninger og komponenter i vores fællesstatslige og kunderettede portefølje af IT-løsninger. Det betyder, at test på tværs af løsningselementerne bliver afgørende for at sikre en sammenhæng på tværs, høj funktionel kvalitet, stærke datavalideringer, og den bedst mulige brugeroplevelse.

Du får ansvar for styring af de enkelte testforløb på tværs af den samlede løsning i samarbejde med de systemansvarlige og udviklingsleverandøren af de nye applikationer.

Du kan læse mere om de eksisterende løsninger, som den nye løsning skal erstatte her: SKS: https://oes.dk/systemer/koncernrapportering-til-statsregnskab/
SB: https://oes.dk/systemer/finanslovsbevilling/

Nogle af dine konkrete opgaver vil være at:

  • planlægge og styre gennemførelse af testaktiviteter på den kommende løsning, både under etablerings- og pilotfasen samt efter idriftsættelse
  • organisere testarbejdet med testdeltagere fra både Økonomistyrelsen og udvalgte brugere fra hele staten, herunder sikre korrekt testdokumentation
  • koordinere og lede testforløb i forhold til testteam og leverandør, herunder kontrollere alle prøverapporter fra leverandøren
  • sikre, at alle testaktiviteter ved udviklingsleverandøren planlægges og afvikles i synergi med øvrige aktiviteter og leverancer i projektet, samt i samarbejde med vores projektleder
  • sikre at testmiljøerne er up to date, og tilgængelige, baseret på aftalte rettigheder.

Efter idriftsættelse justerer vi sammen dit fremadrettede testmanagement ansvar.

Du kan læse mere om den nye løsning og se tidsplanen for projektet her: https://oes.dk/systemer/digitale-services-paa-vej/ny-systemunderstoettelse-til-finanslov-og-statsregnskab/

Om dig

Du skal have erfaring med test af it-løsninger, og gerne med at styre og tilrettelægge større testforløb, som involverer testere fra forskellige enheder og/eller organisationer. Vigtigst er det, at du kan lide at arbejde med planlægning, opfølgning og rapportering.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • tager udgangspunkt i en sikker testmetode og kan bevare overblik samt sikre fremdrift
  • sikrer god kommunikation på tværs af organisation og faglighed
  • har gennemslagskraft
  • drives af at skabe resultater i fællesskab, og at du har godt blik for de forskellige interessenters varierede behov for information og inddragelse.

Det er ydermere en fordel, hvis du har kendskab til Scrum eller andre agile koncepter.

Om os

Du ansættes i ’Kontor for økonomisystemer’, som varetager systemforvaltning og videreudvikling af en lang række systemer, der understøtter de økonomiadministrative processer i staten.

Kontoret indgår i Økonomistyrelsens ’Center for Systemer’, som driver et sammenhængende sæt af digitale datadrevne services, der understøtter god ledelse og økonomistyring i staten.

Vores mission er at understøtte alle administrative hovedprocesser digitalt, så medarbejdere og ledere i de statslige institutioner kan løse deres opgaver enkelt, effektivt og værdiskabende.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

I kontoret lægger vi vægt på en uformel og uhøjtidelig omgangstone samtidig med, at vi har fokus på at skabe resultater og løsninger af høj kvalitet. Vi passer på hinanden og tror på, at samarbejde og fælles opgaveløsning er forudsætningen for at nå i mål. Læs mere om systemcentret og kontor for Økonomisystemer her: https://oes.dk/om-os/organisationen/center-for-systemer/.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt. Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1017 København K. 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.   

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om Økonomistyrelsen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Thomas Facklamm Jensen på telefon 3395 4749.  

Ansøgning 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 6. februar 2023. 

Vi forventer at holde samtaler løbende fra uge 4, 2023. 

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.


Sammen gør vi en forskel

Hver dag går vi på arbejde med et mål om at gøre en forskel for vores kollegaer i de statslige institutioner og for borgerne i Danmark. Vi bidrager med viden, systemer og værktøjer, der hjælper de statslige og selvejende institutionerne med at sætte en klar retning, mindske bureaukrati og opnå mere tid til deres kerneopgaver.

Vi går op i at skabe arbejdsglæde og udvikle kompetencer og potentialet i vores medarbejdere, fordi vi mener, at det er grundstenen for at lykkes med vores kerneopgaver.

Du kan læse mere om Økonomistyrelsen på oes.dk eller på LinkedIn.

Gem job