It-arkitekt til Krim­in­alfor­sor­gen


Synes du også, at it-arkitektur skal have jordforbindelse og være vedkommende? Og har du lyst til at sætte dit præg på, hvordan it-arkitektur udfoldes i praksis i en stor og mangfoldig organisation, der udfører en vigtig, samfundsbærende opgave? Til vores it-arkitekturfunktion søger vi nu en it-arkitekt, der kan være med til at sætte it-arkitektur på dagsordenen.

Dine ansvarsområder

Som it-arkitekt får du opgaver, hvor du skal:

 • Definere, dokumentere og realisere mål- og løsningarkitektur, herunder skabe en sammenhængende arkitektur for såvel de forretningsnære som administrative systemer.
 • Medvirke til at definere og dokumentere arkitekturstandarder.
 • Foretage konkrete arkitekturvurderinger fx i projekter, teknologivalg m.v.
 • Udarbejde løsningsdesign i samarbejde med øvrige arkitekter og it-konsulenter.
 • Kvalitetssikre løsningsdesign, teknologi og arkitektur – også i den praktiske udførelse.
 • Have fokus på fleksible løsninger, der består af såvel egenudviklede som standardløsninger.
 • Understøtte digitaliseringen af kriminalforsorgen og den fortsatte udvikling af Center for IT og Digitalisering proaktivt og konstruktivt.

Om dig

 • Du har solid erfaring inden for arbejdet med it-udvikling, såvel infrastruktur som applikationer, og også gerne it-drift. Du har lyst til at arbejde med dit fag i tæt samspil med andre mennesker, hvor du brænder for at sætte tydelig retning
 • Din uddannelsesmæssige baggrund er måske akademisk, fx datalog, ingeniør, cand.it. eller lignende. Du kan også have en it-teknisk baggrund, fx it-faglig PBA eller lignende. Vi lægger vægt på, at du kan bruge dine kompetencer i praksis, så du får afsluttet dine opgaver med fokus på god kvalitet.
 • Du har erfaring med selvstændigt at definere og eksekvere på mål- og løsningsarkitektur og navigere inden for en kompleks it-arkitektur.
 • Du kan definere og udføre review på løsningsdesign, teknologivalg og arkitektur.
 • Du har en høj grad af struktur og orden i udførelsen af dit arbejde, og du sørger for at få dine leverancer ud over rampen.
 • Du er en skarp kommunikator mundtligt og skriftligt, og du trives med et job, hvor skriftlighed er en central og naturlig del af udførelsen. Ligeledes trives du i et job med mange relationer til kolleger, ledere på alle niveauer og leverandører, hvor du opleves som åben og tilgængelig og optræder med empati og situationsfornemmelse.
 • Du kan udfordre os på en konstruktiv og løsningsorienteret måde, samtidigt med at du forstår og respekterer kompleksiteten i en stor organisation.

Om jobbet 

Vi er godt i gang med at opbygge en fagligt stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af kriminalforsorgens virksomhed. Du kommer til at spille en nøglerolle i forbindelse med de mange både strategiske og operationelle valg, der skal træffes i den forbindelse. Du kommer til at forvalte et stort ansvar for, hvordan vi tænker vores applikations- og løsningsarkitektur fremadrettet. Vi står over for en række strategiske digitaliserings-indsatser samt udskiftning af eksisterende legacy-systemer.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende job med en bred vifte af opgaver og projekter i en organisation i rivende udvikling med masser af dygtige og engagerede kollegaer. Du bliver del af udviklingen af en fagligt stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af kriminalforsorgens virksomhed. 

Vi lægger vægt på, at vi er gode hver for sig, men det er sammen, vi er bedst. Og selvom vi oftest har travlt og ikke altid kan forudse, hvordan en dag forløber, så stræber vi efter, at vores kompetencer vedligeholdes og udvikles. Vi har et godt arbejdsmiljø præget af en god omgangstone og engagerede og kompetente kolleger. Vi stiller krav til hinanden, og vi hjælper hinanden, til vi i fælleskab er i mål med opgaven. Som it-arkitekt får du en afvekslende arbejdsdag med en blanding af planlagte opgaver og ind i mellem også mere akutte opgaver, der kræver hurtig omstilling og indsats.

Vores arbejdsplads er centralt beliggende på en attraktiv adresse midt i København, på det skønne Christianshavn tæt på metro og inderhavnsbroerne.

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. 

 • Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen.
 • Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen. Arbejdsstedet er indtil videre beliggende på Strandgade 100, 1401 København K.
 • Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.
 • Du vil referere til it-udviklingschef Hans Ehlers.
 • Stillingen forventes besat hurtigst muligt.

Om os

Stillingen er placeret i It-infrastrukturudvikling, som er en del af Center for IT og Digitalisering, der er et af fire centre i Direktoratet for Kriminalforsorgen. I Center for IT og Digitalisering er vi godt 80 medarbejdere, der arbejder med drift, support, udviklingsprojekter, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligeholdelse.

It Udvikling består af it-udviklingschefen, som du vil referere til, og godt 10 medarbejdere og eksterne konsulenter. It-infrastrukturudvikling har fokus på udvikling af drift, infrastruktur, services og systemer. Du vil i høj grad skulle samarbejde med kolleger fra andre enheder på tværs af Center for IT og Digitalisering og resten af kriminalforsorgen. 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte it-udviklingschef Hans Ehlers på 72 55 94 51.

Ansøgning 

Stillingen søges elektronisk via linket ”Ansøg”.

Ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 31. januar 2023. 

Vi forventer at indkalde til samtale i uge 6.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra Det Centrale Kriminalregister.  

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 3 January 2023

Arbejdssted

Location København