In­fra­struk­tu­rar­ki­tekt – teknisk sam­men­hæng og for­ret­nings­for­stå­el­se


Brænder du for infrastruktur og vil du være med til at udbygge et robust teknisk fundament for de systemer, der understøtter patientbehandlingen for klinikere, patienter og pårørende? Kan du begå dig i en stor it-organisation, og kan du samarbejde med it-specialister med dyb teknisk viden og stort fokus på stabil drift? 

Vi kan tilbyde en af Danmarks mest spændende stillinger som infrastrukturarkitekt. Vi har en meget bred vifte af teknologier i alle lag som for nylig er konsolideret i top-moderne datacentre. Du kommer til at deltage i udbygning og vedligehold af den tekniske infrastruktur, der er grundlag for sikker og stabil drift af de kliniske it-systemer i Region Midtjylland.

Region Midtjylland har én fælles It-afdeling, hvor It Udvikling har til opgave at udvikle løsninger, der kan fungerer på tværs af regionen og på tværs af sundhedsvæsenet, og It Drift har både ansvar for at sikre stabil drift og maksimal tilgængelighed af de it-systemer, der anvendes i patientbehandlingen. Du vil komme til arbejde begge steder. 

Dine opgaver

  • Teknisk analyse af eksisterende infrastruktur og teknologier
  • Udarbejdelse af infrastrukturdesigns
  • Rådgivning i forhold til udskiftning og fornyelse af teknologi og infrastruktur
  • Projektdeltagelse i Region Midtjylland

Hvem er du

Helt grundlæggende er du afbalanceret, analytisk og har stærke kompetencer infrastrukturkompetencer på en bred vifte af teknologier. Du er inddragende og kan omsætte forretningsbehov til relevante infrastrukturparametre og kan skabe ro i samspillet mellem udvikling og stabil drift. Du savner at følge løsningerne helt i mål.

Du har en længere videregående uddannelse (fx datalog, ingeniør eller lignende) og lang erfaring med udvikling og drift af infrastrukturkomponenter.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Infrastruktur- og designarbejde er en holdindsats, og rammerne for gode digitale løsninger udvikles i fællesskab. Der er aldrig kun én løsning på et problem. Opgaven er at finde den bedste inden for de givne rammer.

Du bliver en del af It-udviklingskontoret med 70 medarbejdere, hvoraf ca. 18 er it-arkitekter. Alle ønsker at bidrage og er meget engagerede. Vores forskellighed og engagement er to af vores vigtigste styrker og grundlag for, at vi yder et stort bidrag til digitaliseringen af sundhedsvæsenet såvel i Region Midtjylland som nationalt og i EU. Engagement kan slå gnister. Faglig styrke og troværdighed er vigtig, men uden at vise omsorg for hinanden, som mennesker med forskellige følelser, historier og baggrunde, opnår vi ikke de bedste resultater.   

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Hammer Jordt på telefon: 4087 7517 henrik.jordt@stab.rm.dk, eller infrastrukturarkitekt Hans Erik Pedersen haerpe@rm.dk telefon: 2475 4149.

Send din ansøgning senest den 29. januar 2023. Vi regner med at holde samtaler den 9. februar 2023, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 530 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle.

Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Få et indblik i vores hverdag på LinkedIn.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job