Senior Business In­for­ma­tion Security Officer

Energinet ejer og driver energiens kritiske infrastruktur og den grønne omstilling heraf. Et af de vigtigste elementer i varetagelsen af denne rolle, er arbejdet i vores Cyber & Informations Security. Derfor stiller vi store krav til vores medarbejdere, når vi skal sikre infrastrukturen mod trusler og være beredte, hvis uheldet er ude. Vi søger derfor tre erfarne profiler med udvidet forretningsforståelse og fuld indsigt i Cyber & Informations Security, så rådgivning, vejledning og support kan foregå effektivt.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på kontor i Fredericia eller Ballerup - og arbejde hjemmefra.

Strategisk rådgivning til ledelsen og forretningen

Som Senior Business Information Security Officer har du ansvar for at rådgive og støtte, samtidig med at du er bindeleddet mellem CISO og forretningerne. Du er ansvarlig for at støtte forretningen med at forstå, identificere og styre en overvågning af Cyber & Informations Security-risici og for at støtte organisationen med at forhindre information fra utilsigtet eller ondsindet offentliggørelse, modifikation eller destruktion og for at opretholde tilgængeligheden af dem, uanset om tekniske midler er brugt eller ej. Yderligere skal de understøtte og forbedre organisationens Cyber & Informations Security kultur og bevidsthed om Cyber & Informations Security spørgsmål.

Du er ansvarlig for følgende områder:

Rådgivning:

  • Deltage som ekspert i informationssikkerhed i væsentlige igangværende forretningsprojekter
  • Rådgive om Cyber & Informations Security-punkter, der ikke er relateret til nogen specifik proces
  • Agere som en SME i forbindelse med komplekse aktiviteter eller spørgsmål som fx inkorporering af Cyber & Informations Security i forretningsaktiviteter.

Risikostyring:

  • Opretholde et overblik over det eksistentielle risikolandskab i hvert forretningsområde
  • Støtte forretningen med at identificere, vurdere og styre Cyber & Informations Security-risici gennem forskellige processer som fx TPRM, IT-risikoaccepter etc

Rapportering:

  • Rapportere til forretningsområder den overordnede Cyber & Informations Security situation inklusive den aktuelle risikoeksponering
  • Deltage i de relevante møder for effektiv kommunikation, f.eks. Forretningernes forvaltningsmøder, ikke-finansielle risikofora.

Awareness:

  • Bidrage til at forberede og facilitere træningssessioner baseret på specifikke behov og problemstillinger, der kun er relevante for individuelle forretningsområder.

Erfaren Cyber & Informations Security-profil med forretningsforståelse

Din erfaring i Cyber & Informations Security fra lignende kritiske samfundsfunktioner og forretningsforståelse gør dig i stand til at bevæge dig i området mellem det strategiske, taktiske og operationelle lag ved at sikre forståelse for krav og rammer.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte CISO Hanne M. Hansen på mail HHQ@energinet.dk.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerheds godkendelse.


Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

 Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 9. januar 2023

Arbejdssted

Location Fredericia og Ballerup