IT-pro­jekt­le­der til MT Højgaard


For vores kunde, MT Højgaard Holding, søger vi en dygtig IT-projektleder til deres IT-afdeling.

Brænder du for at arbejde med projektledelse i spændingsfeltet mellem forretning og IT? Har du en agil tilgang til dine projekter? Vil du være med til at understøtte MT Højgaard Holdings forretning i de mange alsidige projekter de arbejder med?

Koncern IT hos MT Højgaard Holding søger en erfaren, alsidig og selvkørende IT-projektleder, som kan drive både klassiske store og små udviklingsprojekter. Projekterne kan være udviklingsprojekter såvel som infrastrukturprojekter.

Du bliver del af en IT-afdeling med højt fagligt niveau, i en uformel organisation og hverdag, hvor der fokuseres på agile tilgange i udførelse samtidig med god styring af projekter. Du vil få tilhørsforhold i IT-Udvikling, som består af PMO og Application Management, og referere direkte til IT-udviklingschefen.

MT Højgaard Holding søger en projektleder, som ikke er bange for at dykke ned i materien og som forstår og kan agere inden for traditionelle IT-projektledelsesmetodikker. Derigennem vil du bidrage til at sikre, at der leveres løsninger inden for den økonomiske ramme, i den rette kvalitet, og med den rette timing til brugere i hele MTH Group. Sidst men ikke mindst arbejder de med PRINCE2-inspireret projektmodel og bruger agile principper i hverdagen.

Du vil komme til at varetage opgaver såsom:

 • Ledelse og styring af projekter fra idé til implementering
 • Behovsafklaring og rådgivning i forhold til projekter, processer og tekniske løsninger
 • Udarbejdelse af projektoplæg, herunder behovsafklaring, beskrivelse af projektbegrundelser, scope og estimater
 • Gennemføre analyser og udarbejde eksekverbare anbefalinger
 • Styring af fremdrift, økonomi og kvalitet
 • Udfærdigelse og opfølgning på projektplaner, herunder afrapportering af status og planer
 • Tæt samarbejde med projektstyregruppe og PMO
 • Sikre høj kvalitet og robusthed i de implementerede systemer i samarbejde med drift og udvikling

Derudover får du mulighed for at arbejde med koncernens projektmodel og projektværktøjer og være med til at øge en agil tilgang.

Om dig som person forventer MT Højgaard Holding at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse.
 • Er certificeret projektleder – gerne PRINCE 2 Agile eller IPMA
 • Har 3-5 års erfaring med projektledelse
 • Kan motivere projektdeltagere og leverandører til at yde deres bedste i en travl hverdag, hvor både udviklings- og supportopgaver skal tilgodeses
 • Er selvstartende og i stand til både at eksekvere på en veldefineret opgave såvel som ud fra et forretningsmæssigt mål finde en passende løsning, opnå forretningsmæssig accept af denne og eksekvere på den
 • Er en kreativ problemløser, med en udviklet situationsfornemmelse og positiv tilgang til opgaverne, som kan agere professionelt og konstruktivt i en verden der er under konstant forandring
 • Har en struktureret tilgang til opgaver, med indførelse og brug af ”best practice” både ved implementering af nye løsninger og procesforbedringer i IT-afdelingen


Om MT Højgaard Holdings

Koncernen er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i Danmark. De væsentligste virksomheder er MT Højgaard, Enemærke & Petersen, Scandi Byg og Ajos. Virksomhederne i koncernen opererer som selvstændige enheder og brands med hver sin ledende position i deres respektive delmarked, men virksomhederne arbejder også sammen gennem deling af viden og kompetencer. Den altovervejende del af aktiviteterne udføres i Danmark for private og offentlige kunder, både danske og internationale, primært i form af hoved- og totalentrepriser samt i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP).

Gem job

Recruit IT ApS søger for MT Højgaard Holding
Publiceret: 10. januar 2023

Arbejdssted

Location Søborg