Region Sy­ddan­mark søger chefkon­su­lent til Oper­a­tionel Sikkerhed i Regional IT

Ønsker du at bidrage til sikring af et højt operationelt it-sikkerhedsniveau i Region Syddanmark? Således at medarbejdere er i stand til arbejde effektivt og samtidigt sikre, at følsomme data for de 1,2 millioner borgere i Region Syddanmark er godt beskyttet i systemerne?

Kan du motivere fagligt dygtige og engagerede medarbejdere i Regional IT’s Operationelle Sikkerhedsteam og sikre den fortsatte udvikling af området? Så er du måske vores nye chefkonsulent.

Som chefkonsulent vil du sammen med funktionschefen have den daglige, faglige ledelse af funktionsområdet Operationel Sikkerhed. P.t. er vi 8 specialiserede kolleger. 5 af kollegerne udgør regionens it SOC (RIT SOC) som i den normale arbejdstid i samarbejde med blandt andet Netværk og Infrastruktur samt vores eksterne 24/7 Security Operations Center, dagligt løfter den komplekse opgave, der ligger i cybersecurity for Region Syddanmark.

Det er din opgave at lede teamet fagligt, deltage i opgaverne og sikre, at kollegerne tager ansvar for kvaliteten af arbejdet samt den service kollegerne yder hinanden, kunden og slutbrugeren. Du vil også komme til at indgå i en vagtfunktion. Da du formelt er ressourceejer, skal du løbende planlægge og følge op på teamets bemanding og produktion i samarbejde med RIT SOC’ens queue koordinator, samt prioritere opgaver og ressourcer i teamet med henblik på leverancesikkerhed, kvalitetssikring, effektivitet og udvikling.

I tæt samarbejde med kolleger i teamet samt funktionschefen er du desuden med til at videreudvikle og udbrede relevante arbejdsopgaver og processer samt sætte retningen for Region Syddanmarks it-sikkerhedsarbejde.

Chefkonsulenten indgår i ledergruppen i Regional IT og refererer til funktionschefen for Netværk & Operationel Sikkerhed.

Dine primære opgaver er, at:

 • være synlig og tilgængelig for medarbejderne
 • styre opgave flow, sikre vagtplaner samt daglig ressourcefordeling og koordinering i samarbejde med queue koordinatoren.
 • planlægge og gennemføre teammøder og opfølgningssamtaler med medarbejderne
 • sikre den faglige udvikling af og trivsel blandt medarbejderne
 • sætte retningen for teamet i samarbejde med funktionschefen og ledelsesteam

Din profil

Der kan være flere tilgange til stillingen, men du kan sætte flueben ved:

 • flere års erfaring med it-sikkerhedsarbejde og sikkerhedsløsninger
 • er vant til at arbejde med en risikobaseret tilgang til sikkerhed
 • følger med i udviklingen i trusselsbilledet og kan identificere løsninger på konkrete trusler
 • har bredt kendskab til teknologier, infrastruktur og it-sikkerhedsløsninger i markedet for derigennem at medvirke til design af nye tiltag
 • har en relevant it-faglig uddannelse eller baggrund
 • har erfaring som teamleder og kan lede specialister, der på deres felt er dygtigere end dig selv
 • er en udpræget holdspiller og du lytter, før du handler
 • er en dygtig formidler også af nye tiltag
 • træffer beslutninger og sætter handling bag dine ord

Har du en eller flere sikkerhedscertificeringer som SANS, CISS, CISM, CCNA, CCNP vil disse vægtes positivt.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 26.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 330 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på lokationer i henholdsvis Kolding, Vejle og Odense. Ansættelsessted til denne stilling er Kolding

Vi arbejder med udbredt digitalisering af arbejdsgange for at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i vores projekter. Der afholdes daglige statusmøder, så alle ved, hvor vores fokus er, og hvilke opgaver vi prioriterer. Vi arbejder aktivt med Continual service improvement (CSI) for løbende at sikre alle interessenters gode idéer til forbedringer i dagligdagen bliver integreret. Og fordi vi ved, at det gode liv ikke kun foregår på arbejdspladsen, får du et job med en fleksibilitet og en samlet pakke, du får svært ved at finde andre steder.

Yderligere informationer

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionschef for Netværk og Operationel Sikkerhed, Knud Nissen på 2369 5164 eller knud.nissen@rsyd.dk.

Din ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 25. januar 2023, og ansættelsessamtaler forventes afholdt med 1. samtalerunde d. 1. februar og en evt. 2. samtalerunde 10. februar.

Mellem første og anden samtalerunde vil vi evt. anvende tests.

Løn- og ansættelsesform er efter gældende regler og gensidig aftale.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 10 January 2023

Arbejdssted

Location Kolding