Kon­tor­chef til Data og Au­to­ma­ti­se­ring i fag­om­rå­det Person


Har du ledererfaring med digitalisering, lyst og særligt evner til at lede dygtige medarbejdere, der arbejder ihærdigt for at digitalisere Persons administrationsgrundlag? Så er det dig, vi søger til en stilling som kontorchef i Data og Automatisering, Person.

Data og Automatisering udvikler digitale løsninger, som intelligent understøtter en effektiv sagsbehandling samt bidrager til at højne kvaliteten i opgaveløsningen. Dette sker ved udvikling og implementering af RPA løsninger samt udstillingsløsninger, hvor indhold skabes med værktøjer bestående af Machinelearning og RPA-teknologier.

Vores digitale løsninger udvikles i selvstændige SCRUM-teams, hvor medarbejderne arbejder sammen med medarbejdere fra andre enheder. Det enkelte udviklingsteam bemandes med data- og teknologikompetencer fra ”Data og Automatisering”, med proces-, jura- og SCRUM-kompetencer fra søsterkontoret ”Projekter, Analyse og Compliance” og endelig med forretningskompetencer fra de mange sagsbehandlingsenheder vi udvikler løsningerne for. En samlet backlog, planlægningsrul, jira og SCRUM-ceremonier danner rammerne om hverdagen for det samlede udviklingsteam.

Ansvarsområder                                                                          

Dit primære ansvar som kontorchef er ledelse af tolv medarbejdere og sikring af den daglige drift i Data og Automatisering, så kontoret opnår de opsatte mål. Dit kontor vil bestå af både erfarne medarbejdere og nyansatte. Da du bliver medlem af ledergruppen i Personprocesser, får du også tværgående ledelsesopgaver, som du skal løse i samarbejde med områdets i alt seks ledere og underdirektøren. Herudover får du et meget tæt samspil med andre kollegaer inden for fagområdet Person og på tværs af Skattestyrelsen.  

Kontoret har bl.a. følgende ansvarsområder:  

  • Udvikle og implementere digitale løsninger til understøttelse af en mere effektiv sagsbehandling samt højne kvaliteten i opgaveløsningen 
  • Drift og vedligeholdelse af eksisterende digitale løsninger herunder automatiseringsløsninger i fagområdets egenudviklingsmiljø
  • Udarbejdelse af digitale datamodeller, der skal bidrage til et dataunderstøttende beslutningsgrundlag for fagledelsen.
  • Skalering og udbredelse af godkendte automatiseringsløsninger

Stærk ledelsesprofil med fokus på drift, faglighed og samarbejde 

Det er vigtigt, at du har erfaring med driftsledelse, og at du kan tage ansvar for fremdriften i kontorets opgaver og projekter. Du skal have gode relationelle kompetencer og evner til at kommunikere klart og tydeligt.

Du kan have en akademisk uddannelsesmæssig og gerne med en baggrund inden for fx datalogi eller softwareudvikling. Alternativt kan du have opnået en tilsvarende relevant faglighed, kvalifikationer og kompetencer med data og teknologi gennem dit erhvervsarbejde. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation. Vigtigst af alt er at du har lyst til ledelse og evner at motivere og engagere medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring med fokus på, at opgaver og projekter løses med høj kvalitet.

Data og Automatisering - din nye arbejdsplads

Data og Automatisering er en del af afdelingen Personprocesser i fagdirektørområdet Person, som har hovedsæde i Ribe – her er kontoret også placeret.

Vi tilbyder vi en rigtig god kultur, hvor vi prioriterer det gode samarbejde mellem kolleger og tilbyder gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. Vi lægger vægt på, at det skal være meningsfuldt, udviklende og sjovt at gå på arbejde. Du kommer til at have en travl hverdag i en stor og kompleks organisation med mange kolleger og samarbejdspartnere på tværs af Skatteforvaltningen.

Skatteministeriet lægger vægt på at understøtte fleksible arbejdsvilkår, og rammerne for arbejdstilrettelæggelsen drøftes mellem leder og medarbejder med udgangspunkt i den samlede opgaveløsning.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Passer profilen på dig, og har du lyst til at udvide din arbejdsmæssige erfaring, så send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer hurtigst muligt og senest 1. februar 2023, via nedenstående link ''Ansøg''.

Har du spørgsmål til jobbet, så er du velkommen til at kontakte kontorchef Karl Kristian Andersen på 72 38 33 03 eller underdirektør Jan Møller Mikkelsen på telefon 72 37 57 60.

Første samtale vil finde sted i uge 6. I forbindelse med en evt. anden samtale, skal du afsætte tid til udfyldelse af en test samt besvarelse af case. 2. samtale afholdes 20. februar 2023. Forventet tiltrædelse 1. april 2023 eller efter aftale.

Forud for ansættelsen vil der blive indhentet referencer og straffeattest.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Sorsigvej 35, 6760 Ribe.  

Hvis du i forvejen er tjenestemand, skal du stile din ansøgning til Dronningen.

Gem job

Skattestyrelsen
Publiceret: 11. januar 2023

Arbejdssted

Location Ribe