Scrum Master med sans for for­ret­ning og kvalitet


Dansk Arbejdsgiverforening spiller en stor rolle i administrationen af overenskomstbaserede ordninger på vegne af virksomhederne og hele datagrundlaget for det danske arbejdsmarked. Vi leverer blandt andet serviceydelser som Barselsfonden og Feriegarantifonden, udarbejder nationale arbejdsmarkedsstatistikker og er ansvarlige for det retslige konfliktløsningssystem – ydelser der understøtter danske virksomheder og ”den danske model”. Det kræver høj kvalitet i IT-leverancerne, og du skal hjælpe os med at levere de bedste serviceydelser samt forbinde forretningen og it i løsningerne.

Job og arbejdsopgaver

Du skal gå forrest i afklaringen af behovet for serviceydelserne ud mod aktørerne i Danmark og være med til at understøtte disse ydelser i forhold til digitaliseringsstrategien for DA. Du skal samtidig være det stærke bindeled mellem forretningen og staben af it-udviklere, hvor du skal være den, der skaber helheden i løsningerne.  Du vil få ansvaret for at:

 • Drive og lede udviklingsprojekterne – herunder daglig, faglig ledelse af fire IT-udviklere.
 • Holde styr på DA’s samlede projektportefølje samt sikre, at ressourcer bliver brugt bedst muligt.

Din væsentligste opgave bliver at forstå DA’s forretning samt interessenternes behov og indlejre den forståelse i projekterne. Modtagernes behov skal styre alt, hvad der sker i projekterne og derved alle leverancer.
Det indebærer for eksempel at:

 • Afklare scope og krav til serviceydelser i tæt dialog med forretningen.
 • Bygge bro mellem forretning og it-organisation.
 • Tage ansvar for udvikling og vedligehold af serviceydelser fra afklaring over udvikling til drift.
 • Håndtering og uddelegering af daglige incidents i udviklerteamet.
 • Styre og prioritere opgaver i projektporteføljen.
 • Styre og koordinere sprint-opgaveløsningen i at agilt miljø.

Du bliver en del af it-afdelingen, som beskæftiger ni dygtige og dybt faglige medarbejdere. En afdeling som er kendetegnet ved høj motivation, hvor man har det sjovt, drager omsorg for hinanden og har en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Dine faglige kompetencer

Du har dokumenteret praktisk erfaring med lignende opgaver, hvor du har bevist din evne til at kommunikere med både forretning og it. Du har for eksempel en baggrund som it-udvikler og har arbejdet dig frem mod en mere forretningsorienteret projektlederrolle. Eller omvendt har du en forretningsbaggrund og har udviklet god indsigt i it og kommunikation med it-specialister. Det er væsentligt, at du er kvalitetsbevidst. Vi forventer, at du har:

 • Flair for både forretnings- og it-mæssige tilgange og tankegange.
 • Solid erfaring med Scrum Master rollen og styring af projektopgaver.
 • Erfaring med at facilitere løsningsworkshops med it-udviklerne.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til Azure DevOps.

Dine personlige kompetencer

Vi forventer, at du har godt overblik både over opgaver samt forskelle i kultur og kommunikationsformer i de forskellige faggrupper. Og at du samtidig også kan dyrke detaljen. Du skal være til god til at se muligheder og få andre til også at se disse muligheder. Dine personlige kompetencer er præget af følgende kendetegn:

 • Åben for dialog – med forretning og it-organisation.
 • God til at samarbejde og skabe relationer.
 • Udpræget løsnings- og mulighedsorienteret.
 • Helhedsorienteret og overblik.
 • Nysgerrig af natur.
 • Ansvarsfuld over for opgaveløsning.

Om os

Dansk Arbejdsgiverforening er de danske private arbejdsgiverorganisationers hovedorganisation for arbejdsmarkedsforhold. Det omfatter godt 25.000 medlemsvirksomheder. IT-funktionen sikrer, at DA’s egne medarbejdere, medlemsorganisationer og andre eksterne samarbejdspartnere kan levere statistikker og serviceydelser til medlemsorganisationer, virksomheder, banker og styrelser i Danmark. Arbejdet bidrager til, at samfundet får de rette statistiske data som arbejdsgrundlag, virksomheders administration af overenskomstbaserede ordninger og understøttelse af den danske model.

Vi lægger vægt på samarbejde, et stærkt fagligt og socialt fællesskab samt løbende udvikling af den enkeltes kompetencer. Vi har et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone i organisationen. Der er mulighed for at arbejde hjemme flere dage om ugen.

Arbejdssted

Vester Voldgade 113, København V.

Kontakt

Få mere at vide om stillingen ved at kontakte it-chef René L. Hungerbühler på 3338 9334.

Er du interesseret?

Klik på ’Ansøg’ senest den 13. februar 2023.

Ansættelsessamtaler holdes løbende.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.da.dk.

Gem job