IT-net­værks­kon­su­lent til Region Syd­dan­mark - så er det nu!

Vil du være med til at drive og videreudvikle netværket inden for kritisk infrastruktur, i en af landets største og mest komplekse installationer, hvor sikkerhed vægtes højt? Så er du måske vores nye IT-netværkskonsulent.

Hvad går stillingen ud på?

I denne stilling som IT-netværkskonsulent vil du, ud over at være med til at sikre stabil drift, blive involveret i arbejdet med Region Syddanmarks Roadmap for Cybersikkerhed, der rummer en række komplekse og interessante it-sikkerhedsrelaterede projekter.

Hvem er vi?

Du vil blive en del af funktionsområdet Netværk og Operationel Sikkerhed og få mere end 25 yderst kompetente kolleger. Teamet står for driften af netværk og perimetersikkerhed på alle regionens sygehuse, institutioner og driftscentre.

Kerneopgaven er at levere sikker og stabil drift til Region Syddanmarks mange enheder og dermed bidrage til at passe bedst muligt på regionens 1.2 mio. borgeres data samtidig med, at sygehuse og behandlingssteder fungerer optimalt – det er ikke en triviel opgave!

Dine arbejdsopgaver

Du vil, efter en grundig introduktion i Region Syddanmarks it-landskab, sikkerheds- og driftsorganisation samt værkstøjskasse blive tilknyttet Roadmap for Cybersikkerhed, der er paraply for en lang række IT-sikkerheds projekter.

Her vil du komme til at bruge tid i projekter om netværkssegmentering og i den forbindelse håndtering af firewalls og 802.1.x. Sideløbende bliver du involveret i drift og vedligeholdelse af netværksinstallationen i et mere generelt perspektiv.

Er du klar til at indtage pladsen i vores team?

Du kommer formentlig fra en lignende stilling i en netværksafdeling, hvorfra du har erfaring med drift af store installationer, og du er derfor helt på hjemmebane i det gængse netværksarbejde.

Vi søger en kollega, som kan sætte sig ind i et komplekst netværk i et stort teknologilandskab, finde sårbarhederne og sammen med kollegerne finde løsningerne. Du vil hos os indgå i et fagligt tungt miljø med kompetente kolleger, og vi forventer, at du holder dig opdateret på, hvad der rør sig inden for dit fagområde, og kan omsætte det til brugbare løsninger.

Det er vigtigt, at du har lyst til at indgå aktivt og konstruktivt i alle samarbejdsrelationer og bringe dine kompetencer i spil med det formål at løfte det nuværende niveau.

Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og løbende uddannelse efter ønske og behov, og en ledelse, der løbende giver feedback og sparring. Vi værdsætter en uformel tone, hvor vi også har plads til den fornødne ”værkstedshumor”.

Viden, færdigheder og erfaringer, der efterspørges:

  • Flere års erfaring inden for netværksdrift i store installationer
  • Cisco-teknologier - gerne CCNA/CCNP
  • Netværkssegmentering (WMware NSX)
  • Udarbejdelse og auditering af firewall-regler
  • Erfaring med overvågning og automatisering
  • Arbejde struktureret, være i besiddelse af en god dømmekraft, i stand til at holde hovedet koldt, også i pressede situationer
  • Kombinere evnen til at arbejde selvstændig og være en aktiv holdspiller.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Regional IT er den centrale it-drifts organisation i Region Syddanmark, og tæller mere end 330 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi arbejder med udbredt digitalisering af arbejdsgange for at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i vores projekter. Vi lægger vægt på at supplere hinanden og bruge hinandens kompetencer. Vi tilbyder et udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Og fordi vi ved, at det gode liv ikke kun foregår på arbejdspladsen, får du et job med en fleksibilitet og en samlet pakke, du får svært ved at finde andre steder.

Regional IT er fordelt på 2 primære beliggenheder i henholdsvis i Kolding og Vejle samt en mindre ny i Odense.

Du vil få arbejdsplads i Kolding, og der er mulighed for hjemmearbejdsordning

Yderligere informationer

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent for Netværk, Thomas Betak, thomas.betak@rsyd.dk eller 24 61 82 04 eller funktionschef for Netværk og Operationel Sikkerhed, Knud Nissen, knud.nissen@rsyd.dk 23 69 51 64

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Din ansøgning

Ansøgningsfrist den 31. januar 2023. Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 6. februar og evt. 2. samtaler d. 13. februar. Der vil evt. blive brugt test mellem 1. og 2. samtale.

Gem job