In­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­len­ter


Vær med på en afgørende dagsorden og bidrag til at styrke informationssikkerheden hos de statslige myndigheder

Cyber- og informationssikkerhed har aldrig været vigtigere og højere prioriteret at arbejde med, end det er lige nu. Du har nu muligheden for at bidrage til at sikre, at vi i Statens It foretager de rigtige prioriteringer af vores sikkerhedsindsatser, og at vi er i stand til at dokumentere det.   

Vi søger lige nu flere kolleger, som har lyst til at arbejde med de bløde forretningsunderstøttende sider af informationssikkerhed og persondatabeskyttelse. Også it-service management indgår, så vi sammen kan understøtte sikker og stabil drift samt passe på de informationer, der behandles af myndigheder og offentlige institutioner.

Du vil blive del af et team, hvor flere af dine nærmeste kolleger er nyansatte. Det giver dig muligheden for at medvirke til at præge og udbygge det gode samarbejde i teamet samt dertil opleve en arbejdsplads, hvor informationssikkerhed, herunder databeskyttelse, er et strategisk fokusområde, som har ledelsens konstante bevågenhed og opbakning.

Jobbet

De ledige stillinger er i Center for informationssikkerhed og Forretningsunderstøttelse, hvor du bliver en del af teamet Informationssikkerhed og Procesudvikling. Det er os, der har ansvaret for Statens It’s ledelsessystemer i forbindelse med ISO-standarderne ISO2000, ISO27001 og ISO27701. Det omfatter bl.a. aktiviteter inden for awareness, tilsyn og auditering, indgåelse af databehandleraftaler, visitering af sikkerhedshændelser når der sker brud på persondatasikkerheden, risikovurderinger, sekretariatsbetjening af vores kundearbejdsgrupper og meget mere.

Du vil blive en del et team i udvikling, som favner bredt, både hvad gælder erfaring og arbejdsfokus. Det betyder, at du får mulighed for at være med til at præge dine arbejdsopgaver afhængigt af dine ønsker og kompetencer. Lige nu har vi stort fokus på det kommende cybersikkerheds-direktiv NIS2 i teamet, herunder hvilken betydning det får for de services, som Statens It leverer og drifter for langt den overvejende del af de statslige myndigheder. En anden vigtig opgave for teamet bliver implementeringen af den opdaterede version af ISO 27001:2022.

Om dig

Du trives med faglige udfordringer i krydsfeltet mellem myndighedskrav, lovgivning, processer og it-drift. Det er herudover en fordel, men ikke en forudsætning, at du har erfaring med både informationssikkerhedsstandarder og databeskyttelsesforordningen.

Det vil være kompetencer, du enten allerede har eller tilegner dig hos os, som gør dig i stand til at arbejde med fx processer, retningslinjer risikovurderinger, visitering af sikkerhedshændelser.

Vi forventer, at du:

  • har en videregående uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende niveau
  • har kendskab til ISO27701 og/eller ISO20000. Alternativt har du mod på hurtigt at tilegne dig viden inden for en eller flere af standarderne
  • har gode mundtlige og skriftlige evner, som du dagligt bringer i spil, hvad enten du skal formidle til Subject Matter Experts, kolleger, it-revisorer eller ledelsen
  • er systematisk og struktureret i din opgaveløsning samt forstår at arbejde med milepæle og deadlines
  • er nysgerrig, har sans for detaljen og sætter en ære i at sætte dig ind i substansen  
  • er imødekommende med en kreativ og problemløsende tilgang til udfordringer
  • trives med gentagende såvel som varierende opgaver og ansvarsområder

Om os

Statens It er en styrelse i Finansministeriet og er statens interne it-drift center, vi arbejder med at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Vi er en organisation i hastig vækst, men er også en fleksibel og dynamisk arbejdsplads, der kender værdien af vores medarbejdere. Over de kommende år vil vi fortsat få mange nye brugere og slutteligt stå for næsten 2/3 af statens samlede it-drift i 2023. Du kan læse mere om Statens It på www.statens-it.dk

Vi kan tilbyde et alsidigt og afvekslende job på en dynamisk arbejdsplads med frihed under ansvar, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling for de rette kandidater. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og brede kontaktflader – både internt og eksternt.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesforhold

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Mere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret teamleder Sune Fosgaard på tlf. 7231 0931.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 31. januar 2023.

Samtalerne forventes at blive afholdt løbende i uge 5 og 6.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.


Specialiseret it-drift i staten

Statens It er sat i verden for at levere bedre, billigere og mere sikker it-drift og service til den danske stat. Med fokus på tilgængelighed, stabilitet, effektivitet og informationssikkerhed servicerer Statens It mange forskellige ministerier og deres brugere.  Vi er en organisation i hastig vækst, men er også en fleksibel og dynamisk arbejdsplads, der kender værdien af alle vores medarbejdere.

Gem job

Statens IT
Publiceret: 17. januar 2023

Arbejdssted

Location Ballerup