It-ana­ly­se­kon­su­lent søges til Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et


Brænder du for at omsætte forretningsbehov til gode it-løsninger, og vil du være en del af et team med internationalt udsyn, der arbejder med komplekse it- løsninger med høj kritikalitet? Så søger Udlændinge- og Integrationsministeriets departement en analytiker til Koncern It’s Program og projektenhed. 

Lidt om alt det, vi tilbyder

Udlændinge- og Integrationsministeriet er i gang med implementeringen af en it-handlingsplan, som rummer en stribe spændende digitaliseringsprojekter, og vi har brug for en analytiker på holdet.

Et særligt fokuspunkt er implementeringen af en række vigtige it-systemer i EU’s Schengen-samarbejde. Ministeriets del af den samlede danske implementering af it-systemerne har udkrystalliseret sig i vores Schengen it-program, som bl.a. omfatter et nyt system til ind- og udrejsekontrol (EES), et nyt system til rejsetilladelser (ETIAS) og næste generation SIS til udveksling af information mellem myndigheder og medlemslande. Programmet er senest blevet udvidet med et interoperabilitets-projekt (IO), så der er behov for flere gode analyse-kræfter.

Som analysekonsulent bliver du en del af et lille team, der bidrager til projekterne med forretningsviden og analyse. Du kommer til at indgå i it-projekterne med reference til projektchefen, og du vil derudover skulle arbejde tæt sammen med både forretningen, øvrige medarbejdere i Koncern It, leverandører og ikke mindst andre danske og europæiske myndigheder. Din rolle bliver at tilegne dig viden om it-mæssige og forretningsmæssige rammer for projekterne, facilitere formuleringen af it-behov og omsætte behovene til strukturerede krav, som vi kan anskaffe og bygge gode it-løsninger ud fra. I gennemførselsfasen arbejder du tæt sammen med projektlederen om at sikre den bedste oversættelse fra behov og krav til færdige løsninger.

Du bliver en del af et europæisk samarbejde og deltager både fysisk og virtuelt i møder om fælles it-løsninger, så du kan dele viden til og fra projekterne i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ud over EU-projekterne vil du komme til at indgå i andre projekter og løsning af større opgaver i Koncern It.

Du vil, i samarbejde med projektchefen og kollegerne i teamet, få mulighed for at præge hverdagen og de arbejdsprocesser, analyseteamet arbejder med. I teamet sætter vi faglig sparring og hjælp højt, så vi får størst muligt udbytte af vores fælles viden – her hjælper også projektenhedens PMO-funktion godt til.

Stillingen som it-analysekonsulent indebærer blandt andet at:  

 • afdække forretningens behov og kravene til it-understøttelsen heraf
 • koordinere nationalt og internationalt arbejde
 • udarbejde use cases, BPMN-diagrammer, gevinstkort m.m.
 • bidrage til projekternes ledelsesdokumenter (jf. den statslige it-projektmodel) 
 • bidrage til udarbejdelsen af kravspecifikationer
 • samarbejde med bl.a. leverandør, projektleder og product owner om udviklingen af it-løsningerne
 • bidrage til forbedringer af metoder og værktøjer

Du bliver godt støttet af vores processer, skabeloner, metoder og værktøjer – og dertil af vores fælles pulje af erfaringer og kompetencer. Vi arbejder oftest agilt sammen med leverandørerne i vores egen Jira og Confluence, og vores tilgang er, at en hybrid mellem vandfald og agilitet giver os den bedste balancering af de statslige rammer og god software-udvikling.

Lidt om os som arbejdsplads

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi skal i samarbejde med forretningen sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres. Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, dvs. levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv., mens Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører.

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads, som prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog – meget gerne præget af humor. Du får ca. 100 engagerede kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver.

Vi er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med fleksible arbejdstider og attraktiv løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Der vil være rejser til primært europæiske lande i et omfang af ca. 25 dage om året. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. Derudover vil du blive tilbudt eventuel relevant efteruddannelse og certificeringer.

Vores forventninger til dig 

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, erfaring med it-analyser, og du brænder for dit arbejde og udstråler en passion for at levere en god arbejdsindsats. Du kan både være i starten af din karriere eller have flere års erfaring.

Du bliver en del af et politisk miljø, hvor vi forventer, at du: 

 • har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
 • kan sikre fremdrift og er løsningsorienteret 
 • kan strukturere, dokumentere og selvstændigt planlægge dit arbejde 
 • er god til at opbygge og skabe relationer 

Det er en fordel, hvis du har: 

 • relevant certificering inden for it-kravspecification og/eller forretningsmodellering
 • erfaring med PRINCE2, agile metoder og/eller den fællesstatslige it-projektmodel
 • politisk tæft og god forståelse for arbejdsgange i en politisk styret organisation
 • erfaring med anskaffelse af it-løsninger i offentlige udbud 
 • erfaring med offentlige it-projekter

Yderligere information  

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern enten efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten eller mellem Skatteministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte chef for Program- og projektenheden Lotte Enevold Snedker på telefonnummer 61 98 35 40 eller på e-mail lens@uim.dk.

Søg stillingen   

Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest onsdag d. 8. februar.  

Vi forventer at afholde samtaler i primo uge 8. 

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Lige Adgang.


Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

Ministeriet har ca. 1900 medarbejdere fordelt på departementet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.


Gem job