Brænder du for ko­or­di­ne­ring af it-beredskab på et vigtigt område i Danmark?


Er du glad for effektiv planlægning og styring af it-beredskabsøvelser i samarbejde med mange gode samarbejdspartnere? Udlændinge- og Integrationsministeriet søger to it-sikkerhedskonsulenter med særlig interesse for it-beredskabskoordinering, som kan indgå i en tværgående enhed, der bl.a. skal styrke ministerområdets indsats mod cybertrusler og koordinere, at vores beredskab er afprøvet og klar.

Lidt om alt det, vi tilbyder

Som it-sikkerhedskonsulent bliver du en del af et sikkerhedsteam på i alt fem kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver. Vi er uformelle, og viden er noget, vi deler. Udlændinge- og Integrationsministeriet tager nu hul på implementeringen af Digitaliseringsstrategi 2024, som rummer en stribe store og spændende digitaliseringsopgaver. Og som i højere grad end tidligere fokuserer ind på systemnær sikkerhed.

Du vil opleve en hverdag med selvstændige opgaver med faglige udfordringer, hvor du b.la. vil være den gode, konstruktive og fagligt velfunderede samarbejdspartner for vores kolleger i kontoret ift. forståelse af de informationssikkerhedsmæssige rammer samt krav til offentlig styring af systemporteføljen. Du skal således være fortrolig med CFCS og DIGSTs arbejde på området, samt hvordan det omsættes i praksis. Du vil selvfølgelig få mulighed for løbende sparring og for at præge hverdagen og de arbejdsprocesser, der er relateret til opgaverne. 

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være at: 

 • rådgive om og deltage i it-beredskabsplanlægning på udvalgte systemområder
 • sikre at vejledningsmateriale er velbeskrevet og dokumenteret
 • koordinere tværgående indsatser i en nyetableret DCIS
 • sparre med og rådgive projektledere og fagteams om it-sikkerhed i deres opgaveløsning, herunder i forbindelse med nye it-løsninger og omsætte kravene fra ISO2700X-standarderne til hverdagen
 • koordinere sikkerhedsaktiviteter på tværs af Koncern It og formidle din viden på en let og forståelig måde. Du skal nyde at rådgive og tale med både interne og eksterne samarbejdspartnere – men du går heller ikke af vejen for en diskussion.

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads, som prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog – meget gerne præget af humor. Du får ca. 100 engagerede kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver.

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet, dvs. departementet, Hjemrejsestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Udlændingestyrelsen. Koncern It skal i samarbejde med forretningen sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres. Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, dvs. levering af netværk, datacenter, servere, standardarbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører. Stillingen er placeret i enheden for Strategi og Styring.

Koncern It er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med fleksible arbejdstider og attraktiv løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. Derudover vil du blive tilbudt eventuel relevant efteruddannelse og certificeringer.

Vores forventninger til dig 

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, erfaring med statslig styring indenfor informationssikkerhed, og udstråler en passion for at levere en god arbejdsindsats. Du har et højt fagligt niveau og et stor engagement i arbejdsopgaverne.

Du bliver en del af et politisk miljø, hvor vi forventer, at du: 

 • har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt 
 • kan sikre fremdrift og er løsningsorienteret 
 • er god til at formidle komplekst materiale på kort og letforståeligt sprog

Det er en fordel, hvis du: 

 • har erfaring med it-beredskabskoordinering
 • er certificeret efter kendte standarder på området
 • har politisk tæft og god forståelse for arbejdsgange i en politisk styret organisation, herunder brug af Statens It som driftspartner

Yderligere information

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern enten efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten eller mellem Skatteministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte chef for Strategi og Styring Ann Sophie Storm på telefonnummer 61 71 53 52 eller på e-mail annss@uim.dk.

Søg stillingen   

Klik på knappen "Ansøg" nederst på siden og upload din ansøgning, eksamensbevis m.v. senest torsdag d. 2. februar 2023.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 6.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.


Gem job