Ud­vik­lings- og for­ret­ning­skon­su­lent (Genopslag)

Har du evnen til at flytte en stor IT-organisation? Kan du understøtte udviklingen af strategiopgaver i en organisation med mere end 300 medarbejdere? Formår du at skabe opbakning til forandring, og kan du implementere dem? Så kan du være den helt rigtige til jobbet som intern forretningskonsulent i Regional IT.

Regional IT har igennem en årrække fået flere og flere opgaver bl.a. gennem øget fokus på sikkerhed og hjemtagning af store systemer. Organisationen er vokset og samarbejdsrelationerne mellem de forskellige funktioner og afdelinger skal følge med. Som forretningskonsulent får du en central rolle i at understøtte ledelsen i Regional IT i at optimere det brede samarbejde, og gøre organisationen mere robust. Teamet fungerer som sparringspartner til hele ledelseslaget, hvorfor du bliver et kendt ansigt rundt i organisationen.

Teamet understøtter eksempelvis opgaver som:

 • Bistå ledelsen med rådgivning i forhold til organisationens udvikling og strategi
 • Deltage i arbejdet med servicering og udvikling af ledelseskredsen i Regional IT bestående af chefkonsulenter, funktionschefer og afdelingschefer, samt en IT-direktør.
 • Deltage i strategiprocessen med udvikling af handleplaner og implementering af disse, samt efterfølgende at sikre opfølgning og evaluering på hele processen.
 • Bistå ledelsen i forbedringsarbejdet gennem procesudvikling, -optimering og –implementering. Her anvendes Den Syddanske Forbedringsmodel, som bygger på velafprøvede metoder til forbedringsarbejde (LEAN), men er en ny måde at tænke og udøve ledelse på og skabe forbedringskultur med udgangspunkt i værdi for slutbrugeren.
 • Nytænke og implementere principper for KPI og synliggørelse af disse
 • Facilitere og gennemføre workshops i organisationen i samarbejde med den lokale ledelse. Eksempelvis i forbindelse med vidensdeling, styrkelse af teamånd og opbygning af tværgående teams

Du vil i nogle tilfælde være med i hele processen fra idéen opstår til implementering af det færdige produkt, mens det i andre opgaver forventes, at du primært har fokus på implementeringsfasen.

Din profil

Du er nytænkende, nysgerrig og en stærk formidler, men samtidig har du begge ben solidt plantet på jorden, og formår ikke bare at udtænke planer, men rent faktisk også at implementere dem. Derfor er følgende personlige egenskaber en fordel:

 • Du har praktisk erfaring med organisationsstrategi og implementering af handleplaner
 • Værdistrømsanalyse og brown-paper øvelser er blot enkelte elementer i en bred værktøjskasse. Du har derfor selvfølgelig et indgående kendskab til forbedringsarbejde og arbejdet med at flytte mennesker.
 • Du er vedholdende, kan argumentere og fastholde beslutninger
 • Du er en selvstarter. Du iværksætter gerne selv aktiviteter for at nå dine mål, og gennem dit høje engagement skaber du stort følgeskab
 • Din interesse og nysgerrighed for andre gør, at du er god til at lytte. Du har nemt ved at sætte dig ind i komplekse problemstillinger, og formidler dem videre i letforståeligt sprog.
 • Teamplayeren i dig gør, at du stræber efter at være en god kollega med forståelse for egne og andres stærke og svage sider. Vi løfter i flok.
 • Det forventes, at du har flere års erfaring i en lignende stilling med organisationsudvikling

Det er ikke afgørende hvilken uddannelsesmæssig baggrund du kommer men, det kan være Cand. scient. pol. eller HD i organisation og ledelse eller lignende.

Regional IT består af 7 afdelinger og stillingen er placeret i stabsområdet IT Styring & Portefølje, som består af ca. 30 medarbejdere. Du vil blive placeret i Styring med 23 medarbejdere, og dine nærmeste kollegaer er det forretningsudviklende team. Dit primære arbejdssted bliver i Vejle, men du vil også jævnligt skulle være på vores anden store lokation i Kolding.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale IT-driftsorganisation i Region Syddanmark, og tæller i alt ca. 320 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 it-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne. Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver. Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor der efter indkøring vil være mulighed for hjemmearbejde et par dage om ugen.

Vi har en velfungerende hjemmearbejdsordning og går op i medarbejdernes karriereveje.

Om ansøgningen

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Kim Lund på telefon 2496 9562 eller funktionschef Henrik Juul på telefon 29201427.

Ansøgningsfristen er søndag den 5. februar 2023.

1. samtalerunde afholdes den 9. februar 2023 og anden samtale 23. februar 2023. Du vil mellem 1. og 2. samtale blive bedt om udfylde 2 tests.


Regionshuset i Vejle huser Region Syddanmarks administration. Vi er ca. 700 engagerede og kompetente medarbejdere, som understøtter drift og udvikling inden for sundheds-, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Vores opgaver spænder vidt - lige fra planlægning, tværsektorielt samarbejde, analyser, strategier og økonomi til IT, HR, kommunikation og service. Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens borgere.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 19 January 2023

Arbejdssted

Location Vejle