System­tek­ni­ker til ap­pli­ka­tions­drift - vær med til at drifte Region Syd­dan­marks centrale Identity Ma­na­ge­ment-system (IdM) (genopslag)

Vil du arbejde med den tekniske applikationsdrift i et komplekst systemområde, hvor du både skal fordybe dig i tekniske problemstillinger, og hvor du også skal samarbejde bredt i organisationen?
Du vil blive systemområdets tekniske ”go-to-person”, hvor der kan være stor efterspørgsel efter dig, men vi lægger vægt på, at du kan holde en god balance mellem arbejde og fritid.

Du vil som applikationsdriftskonsulent komme til at stå for håndteringen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver knyttet til Region Syddanmarks Identity Management system (IdM), kaldet SydID.
SydID administrerer alle forhold omkring en bruger, herunder brugeroprettelse og – nedlæggelse, tildeling af adgange og rettigheder samt tilsyn med disse. SydID er en central komponent til brugerstyring på flere af vores centrale og meget kritiske it-systemer. SydID blev taget i brug i 2020 og skal over de kommende år udbredes til at omfatte endnu flere af regionens it-systemer.

Tag del i en professionel tilgang til brugerstyring, roller og rettigheder

Applikationsdriftskonsulenten er sammen med den tekniske Service Delivery Manager ansvarlig for den tekniske drift af SydID, herunder proaktiv overvågning, monitorering og håndtering af fejlede jobs, tasks m.m. Vi anvender dels de indbyggede administrationsværktøjer, API’er og integrationskomponenter, som ligger i produktet, men gør også brug af regionens øvrige værktøjer. Applikationsdriftskonsulenten bidrager ligeledes til den videre implementering af SydID sammen med de regionale forvaltere, de lokale forvaltere på sygehusenhederne og vores leverandør (PwC).

Du kan læse mere om teknikken bag SydID længere nede i opslaget.

Dine opgaver

Du vil varetage løbende drift og vedligeholdelse af applikationen og tilhørende integrationer herunder håndtering af incidents og service request iht. interne processer (ITIL). Derudover vil du:

  • Etablere overvågning, monitorering og alarmer der proaktivt understøtter stabil drift og god performance
  • Udarbejde og afvikle scripts til såvel databearbejdning og automatisering
  • Kvalificere udviklings-/ændringsønsker herunder vurdering af løsningsforslag fra eksterne leverandører
  • Tilvejebringe data for relevante målepunkter til brug for månedlig driftsrapportering
  • Udarbejde og kvalitetssikre teknisk dokumentation og instrukser
  • Bidrage til vidensdeling i eget team og på tværs af regionen, herunder deltagelse i mødefora ift. SydID

Ambitiøs kollega og udpræget holdspiller

Du er teknisk velfunderet og har en bred it-baggrund gerne kombineret med nogle års erfaring fra en lignende rolle med applikationsdrift eller systemadministration. Derudover har du erfaring med brugerstyring, roller og rettigheder i et Identity Management system eller fra andre komplekse autorisationsstyringssystem. Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • Er struktureret og grundig i dit arbejde og følger opgaverne til dørs
  • Har en analytisk tilgang til fejl- og problemløsning, og har erfaringen til at tænke ud af boksen og udfordre status quo
  • Kan dokumentere egne løsninger og sætte dig ind i dokumentation udarbejdet af andre
  • Bidrager med en positiv indstilling og godt humør, også når dagen byder på svære opgaver og højt tempo

Det vil vægte positivt, hvis du har erfaring med AD’s opbygning og strukturer. Ligesom det vil være en fordel, hvis du har erfaring med programmering, API og eksekvering af PowerShell.

Kom ind i et fagligt stimulerende miljø – med plads til et liv ved siden af

I Regional IT (RIT) lander du i en organisation med godt 320 medarbejdere, der er i en positiv udvikling, og hvor vi beviser vores værd – hver eneste dag. Vi tilbyder et varierende og udfordrende job, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Du bliver en del af Serviceleverancer i Regional IT, hvor ca. 28 kolleger fordelt på 7 teams byder på stor faglighed, der går hånd i hånd med godt samarbejde og stort engagement. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med et bredt udsnit af kollegaerne fra Regional IT – både i eget funktionsområde, men også med kollegaerne i Forvaltningen, i Supportcentret samt i Infrastruktur.

Du får mulighed for at sætte dit aftryk ved udbredelse af et stort og komplekst system, samtidig med at du kan have et liv ved siden af. Der vil helt sikkert være spidsbelastninger, men de ekstra timer får du kompenseret. Efter oplæringsperioden er der også mulighed for hjemmearbejdsdage – op til 2 dage om ugen.

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling. Regional IT er den centrale IT-drift organisation i Region Syddanmark. Dertil kommer yderligere ca. 300 IT-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vilkår

Dit arbejdssted er Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. Der er tale om en fuldtidsstilling (37 timer ugentligt). Løn og ansættelsesvilkår er i forhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse snarest muligt.

Er du interesseret?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Ann Fjeldgaard (Mobil: 23 33 87 75).

Din ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 6. februar 2023. Første samtalerunde forventes afholdt den 9. februar 2023 og anden runde den 20. februar 2023. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde tests, som de får en telefonisk tilbagemelding på inden 2. samtale.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Lidt mere om SydID fra en teknisk vinkel

Region Syddanmarks Identity Management system (IdM), kalder vi for SydID. Systemet baserer sig på SailPoint IIQ (IdentityIQ).

IdentityIQ – Identity Management Software | SailPoint

Infrastrukturmæssigt kører løsningen i Regional IT's eget datacenter og med traditionel opbygning på flere miljøer og redundant setup.

SydIDs tekniske platform består af Windows servere og Microsoft SQL databaser. SailPoint IIQ services kører på applikationsserverne (Apache Tomcat), hvor alle interne jobs og integrationer afvikles, mens brugere og administratorer tilgår SydID-løsningen via webservere.

Ud over løsningens egen logning og overvågning, så benyttes Zabbix og Grafana til overvågning og Humio til loghåndtering.

Ændringer og tilpasninger, der foretages på den samlede løsning, sker i tæt samarbejde med Regional IT's tekniske ressourcer (fx infrastruktur og integrationsteamet), SydID Forvaltningen samt leverandøren PwC.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 20. januar 2023

Arbejdssted

Location Vejle