BI-ana­ly­ti­ker med godt kendskab til Power BI søges til PMO Gælds­sy­ste­mer


I PMO Gældssystemer søger vi en Business Intelligence-analytiker med erfaring med Power BI til styrkelse og videreudvikling af vores eksisterende styringsdata-dashboard, der anvendes til visualisering af ledelsesdata. Det er således en central rolle i forhold vores arbejde med at gøre gældsinddrivelsen i Danmark datadreven, og jobbet byder på rigtig gode muligheder for at være med til at professionalisere området – en rejse, vi er godt i gang med. Så har du sans for data, kendskab til Power BI og evt. også Jira, så kan du være netop den kollega, vi søger i PMO Gældssystemer, der understøtter styring af hele gældssystemområdet.

Gældssystemområdet har en spændende og ambitiøs opgave, hvor vi i samarbejde med Gældsstyrelsen skal udvikle de helt rigtige IT-løsninger, der understøtter Gældsstyrelsens strategi og forretningsmæssige mål. Vi leverer IT-løsninger, der skal sikre korrekt inddrivelse af offentlig gæld. Det er en opgave, som kræver overblik, styring og et udpræget ønske om hele tiden at gøre processer og systemer lettere for sagsbehandlere i Gældsstyrelsen.

Styrkelse og videreudvikling af vores styringsdashboard og ledelsesrapportering

Du bliver en vigtig del af den funktion i PMO-kontoret, der leverer styringsdata i Power BI. Kontoret består af ca. 15 medarbejdere og en kontorchef, og du bliver kontorets og områdets go-to-person i forhold til vores styringsdashboard og mulighederne for anvendelse af Power BI. Du kommer til at arbejde tæt sammen med både vores RTE-team, Porteføljestyringskontoret og ledelsen om udviklingen af dashboardet, der på nuværende tidspunkt er en mindre løsning til visualisering af fremdrift i IT-udviklingen, samt driftsstatistikker på incidents. På sigt skal Power BI-dashboardet udvides med flere datakilder og funktionaliteter, og i takt med at der kommer flere datakilder, bliver det også relevant at optimere løsningens performance. Da vores primære datakilde på nuværende tidspunkt er Jira-data, vil det være en fordel også at kende til dette, men det er ikke en forudsætning.

Du vil bl.a. få ansvar for følgende opgaver:

  • Videreudvikling, test og vedligeholdelse af BI-dashboards, samt udarbejdelse af vejledninger til slutbrugerne
  • Planlægning af kommende opdateringer (roadmap for udviklingen af dashboardet) 
  • Performanceoptimering og kvalitetsmæssigt løft af beregninger, datamodeller og views
  • Teknisk dokumentation (vedligeholdelsesvejledning, udviklingsvejledning m.m.).

Om dig

Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse inden for regnskabsvæsen eller økonomistyring, gerne med et par års erhvervserfaring, og vi forventer, at du god til data, er en rutineret bruger af Excel og har godt kendskab til Power BI. Det er en fordel, hvis du har erfaring med både at arbejde med og analysere større dataudtræk og interesserer dig for at arbejde med datamodellering og rapportering.

Du er struktureret, grundig og ansvarsfuld, har mod på at selv at finde løsninger på forskellige problemstillinger og indgår gerne i dialog og sparring med brugerne. Vi leverer data og rapporter til et stort område med mange interessenter, så det er vigtigt, at du har en positiv indstilling og kan indgå i dialog med forskellige mennesker. Konkret forestiller vi os følgende ift. dine kompetencer og erfaringer:

  • Mindst to års erfaring med Power BI, både front- og back-end, samt erfaring indenfor opgaverækken herover
  • Kendskab til/erfaring med Jira vægter positivt men er ikke et krav
  • Erfaring med opsætning af dashboards – helst i PowerBI
  • Erfaring med datatransformation
  • Kendskab til agile arbejdsmetoder.

Desuden er du god til at samarbejde, er nysgerrig, proaktiv, servicemindet og imødekommende i dit møde med andre.

Det vi tilbyder

Du kan se frem til at blive en del af PMO-kontoret på Gældssystemområdet, der står for dele af styringen af området med vægt på agile metoder og andre styringsrammeværk, processer, data- og værktøjsunderstøttelse, og hvor du er fyrtårnet i forhold til dataunderstøttelsen og -udstillingen. Du vil have varierende og udfordrende arbejdsopgaver, samtidig med at der er gode muligheder for læring og kompetenceudvikling.

Der er en god balance mellem fritid og arbejde. Vi har det sjovt, når vi går på arbejde og har fokus på den sunde travlhed med en velfungerende personaleforening, et spændende udvalg af klubber og aktiviteter og sociale arrangementer, udover de aktiviteter, vi selv arrangerer i PMO-kontoret. Du bliver en del af et dynamisk og velfungerende kontor med bredde i fagligheden, hvor vi hjælper hinanden og vægter samarbejde om opgaverne højt. Omgangstonen er uformel, og vi holder løbende sociale aktiviteter af forskellig karakter.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Ansøg” senest den 19. februar 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for PMO Gældssystemer, Martin Larsen, på telefon 72 38 41 75.

Der indgå en logisk analyse og en personanalyse i rekrutteringsprocessen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuts Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Tiltrædelse vil være den 1. maj 2023 eller før efter aftale.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job