Ud­vik­lings­chef til ser­vi­ce­om­rå­det Den Digitale Ar­bejds­plads i en af Danmarks førende of­fent­li­ge it-or­ga­ni­sa­tio­ner


Koncern IT i Københavns Kommune søger en udviklingschef, som i samarbejde med serviceområdets øvrige chefer og medarbejdere kan udvikle og transformere den digitale arbejdsplads i Københavns Kommune, som skal forbedre hverdagen for mere end 600.000 borgere og 45.000 medarbejdere i Københavns Kommune.

Vil du være med til at tage næste skridt i digitaliseringen i København?

Til Koncern IT leder vi efter en stærk lederprofil, som kan indgå i vores chefgruppe og være med til at drive vores udvikling mod et mere digitalt København.

Koncern IT arbejder målrettet på at udnytte og være på forkant med den teknologiske udvikling. Gennem innovativ udnyttelse af vores eksisterende platforme som eksempelvis Office 365, Azure, Conversational AI, chatbots m.v. er vores ambition at levere den bedste og mest fleksible arbejdsplads, så vi kan yde den bedst mulige it-understøttelse af vores mere end 30.000 it-brugere.

Udviklingschef til Den digitale Arbejdsplads

Serviceområdet sikrer, at kommunens mere end 30.000 IT-brugere oplever, at deres digitale arbejdsplads understøtter deres daglige arbejdsopgaver bedst muligt. Den digitale arbejdsplads drifter og udvikler services, der gør forvaltningernes medarbejdere i stand til at udføre deres arbejde. Det omhandler pc’en, telefoner og tablets, standardsoftware, Office365 standard fagsystemer, mobility-services, brugerstyring og brugersupport.

Serviceområdet har ca. 130 medarbejdere og fire Kontorchefer. Som udviklingschef vil du spille en afgørende rolle i optimering af processer og services på tværs af serviceområdet. Derudover får du bl.a. ansvar for drift og udvikling af Mobile Device Management, M365-platformen samt AAD/AD og Exchange-området.

Dine vigtigste opgaver

 • Lede udviklingen af nye services på tværs af serviceområdet Den Digitale Arbejdsplads.
 • Udarbejde strategi for den teknologiske udvikling i samarbejde med Koncern IT’s direktion og chefgruppe samt forvaltningerne.
 • Udvikle og implementere nye og smarte løsninger på vores eksisterende platforme.
 • Implementere DevOps samt sikre, at processer og udrulninger automatiseres mest muligt.
 • Løbende rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere.
 • Indgå i en ledelsesgruppe med de tre nuværende kontorchefer.
 • Optimere serviceområdets leverancer i samspil mellem support/drift og udvikling og sikre formidling ud mod slutbrugeren eller forretningen.    

Din profil og dine kvalifikationer som leder

Vi søger en ambitiøs og udviklingsorienteret leder, som har blik for at udvikle og implementere nye løsninger både teknisk og organisatorisk. Vi håber derudover, at du kan svare ja til ét eller flere af disse udsagn:

 • Du har ledelseserfaring fra en større organisation – gerne med fokus på ledelse i forandringsprocesser.
 • Du er samarbejdsorienteret og god til at skabe relationer.
 • Du har et stærkt fokus på, at it skal skabe værdi og nye muligheder for forretningen – og du forstår at rådgive i øjenhøjde om teknologi, processer og implementering af projekter.
 • Du evner og har mod på at lede i spændingsfeltet mellem forskellige fagligheder – fra specialiserede it-udviklere, teknikere, it-arkitekter til projektledere.
 • Du har et godt kendskab eller praksisnær erfaring med cloudteknologi og agile rammeværktøjer (fx Agile, Scrum, SAFe eller lign.). Det vigtigste for os er, at du evner at se mulighederne i ny teknologi og kan lede med dét som omdrejningspunkt.
 • Du er stærk skriftligt og er fortrolig med at udarbejde businesscases og beslutningsoplæg.

Ansættelsesvilkår  

Du ansættes som kontorchef, hvor løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem KL og den relevante faglige organisation. Den lønmæssige indplacering vil være på grundlønstrin 51 efter Aftale om aflønning af chefer. Herudover kan der forhandles tillæg efter Aftale om ny løn.

Stillingen forventes besat senest den 1. april 2023.

Vil du vide mere?  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Andreas Hare på 2628 6364.

Søg via linket senest onsdag den 15. februar 2023.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8. Vi bruger test undervejs i rekrutteringsforløbet.

Om Koncern IT  

Koncern IT er med ca. 400 medarbejdere en af landets største it-arbejdspladser. Vi betjener Københavns Kommunes syv forvaltninger med leverancer og udvikling af it-værktøjer til den daglige drift. Vi er både ansvarlige for sikker it-drift og analyse og udvikling af nye, store it-løsninger. Jo bedre vi er til vores arbejde i Koncern IT, desto større råderum får politikerne og vores 45.000 kolleger i kommunen til at prioritere velfærd og service til gavn for borgere og virksomheder i København.

Vi er KIT – Københavns Kommunes Koncern IT. Vi går på arbejde for at digitalisere Danmarks største arbejdsplads. Vi har en høj faglighed, og vi brænder for nye teknologier. Vi udnytter vores mange fagligheder, og sammen sikrer vi plads til mere velfærd og gør hverdagen nemmere for borgerne i København. Mød os på koncernit.kk.dk.

Gem job