Change Manager til Statens It


Kom og vær med til at understøtte både drift og forandring af Statens Its change management som et vigtigt middel til at levere høj informationssikkerhed samt stabil drift og services til vores kunder.  

Om stillingen

Stillingen er placeret i Team PMO (Project Management Office). Teamet understøtter tværgående processer i Statens It og er opdelt i to faggrupper; ”Change og Release” samt ”Ressource og Portefølje management og Projektmodel”. Team PMO har et tværgående samarbejde med Statens It på alle niveauer.

Som Change Manager er det vigtigt, at du både kan være operationel samt drive udvikling og forandring med fokus på det værdi- og resultatskabende i procesarbejdet til Statens Its drift og services.

Du har dermed det daglige operationelle ansvar for change management og skal samtidig drive en forandring af change management i tæt samarbejde med teamets to øvrige change managers. Du skal være med til at skabe en forandring i Statens It, hvor der er endnu højere fokus på risikovurdering mhp at mindske risiko for incidents samt sikre hurtigere genetablering/løsning, hvis change udførsel mislykkes.

Vi skal i 2023 foretage ændringer i vores changeproces bl.a. implementering af fleksible godkendelsesflows, og registreringer af alle ændringer, samt etablering af et CAB for high impact zone changes. Derudover skal du sikre en mere brugervenlig og forenklet værktøjsunderstøttelse af processen i Service Now.

Du sikrer forandringen og dernæst understøtter driften af change management gennem dialog, undervisning, support og opfølgning med teamledere, projektledere samt teknikere i hele organisationen.

Denne indsats betyder, at vi udvider bemandingen af change mangement til både udvikling og drift.

Om dig

Vi søger en Change Manager, som har en bred it-teknisk indsigt om infrastruktur og drift generelt.

Du vil være den helt rigtige til jobbet, hvis du bl.a.:

  • er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og kan indgå i dialog med både ledelse, teknikere og kunder
  • har kendskab til ISO 27001 og ISO 20000
  • er en selvstændig person med god gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
  • er en teamplayer, som er serviceminded og ansvarsfuld over for dine kolleger.

Vi ser gerne, at du har fokus på, at change management er et middel ved ændringer til at begrænse fejl samt minimere konsekvens og sandsynlig. Derudover har du   fokus på det værdi- og resultatskabende i procesarbejdet, så du sikrer, at Statens It leverer en sikker og stabil drift samt services for vores kunder.

Desuden må du gerne

  • have kendskab til Service Now
  • være ITIL certificeret
  • være formelt it-uddannet.

Om os

Statens It har ca. 450 ansatte, som daglig leverer sikker og stabil it-drift til et af Danmarks mest komplekse netværk med over 700 lokationer og ca. 28.000 brugere fordelt på 16 ministerområder.

Vi tilbyder et job i en åben, uformel og dynamisk organisation, præget af et højt fagligt niveau og med en uformel og fleksibel arbejdsform med dygtige og kompetente kolleger. Hos os findes der altid en opgave, som kan udvikle og udfordre dine faglige kompetencer, og vi lægger stor vægt på, at vidensdeling og faglig sparring er en naturlig del af hverdagen.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Souschef, Pia Batz, 7231 1310, pia.batz@statens-it.dk.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 14. februar 2023.

Vi holder løbende samtaler og håber at kunne byde vores nye kollega velkommen den 1. april 2023 eller snarest muligt.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job

Statens IT
Publiceret: 26. januar 2023

Arbejdssted

Location Ballerup