Tester til au­to­ma­ti­se­ring af tests af systemer og pro­gram­mer til ho­spi­ta­ler­ne i Region Midtjyl­land


Vil du arbejde med automatisering? Og har du lyst til at være med til at udvikle automatiseret test til Region Midtjyllands kritiske, kliniske og administrative systemer? Så har du muligheden nu.

Bliv en del af vores automatiseringsteam, der står for udvikling af framework og automatisering af testcases for vores kliniske og administrative systemer. Vi arbejder i teamet målrettet på at forbedre vores testprocesser gennem automatisering af tests.

Autotester og udvikler til automatisering og videreudvikling

Du bliver ansat både som autotester og udvikler af automatiseret test og skal sammen med dine kolleger automatisere eksisterende manuelle tests, udvikle automatiseret test og videreudvikle regionens autotest-framework. Gennem det tværregionale samarbejde (Vestdansk IT-samarbejde), får du mulighed for at sparre med autotestere fra øvrige regioner om at udvide vores testautomatiserings-framework, så det kan bruges på tværs af regionerne.

Dine opgaver er primært at:

  • Videreudvikle og vedligeholde vores testautomatiserings-framework i UiPath
  • Implementere automatiserede test-cases
  • Samarbejde om kontinuerlig forbedring af arbejdsgange og metoder
  • Samarbejde om at analysere testresultater, finde bugs i testautomatiseringen og udvikle løsninger hertil 

Bred kontaktflade og tæt samarbejde

Vi søger dig, der har en relevant IT-uddannelse og god teknisk forståelse, og du vil være med til at udvikle automatiserede tests, der kan sikre leverance af gode IT-løsninger til hospitalerne. 

Da du får en bred kontaktflade med kolleger både internt i IT og på tværs af regionerne, er det vigtigt, at du som en positiv og anerkendende person kan kommunikere og samarbejde med mange forskellige typer kolleger.  

Det er en fordel, hvis du kan svare ja til en eller flere af disse:

  • Har kendskab til RPA-værktøjer som f.eks UIPath eller lignende
  • Har erfaring med test – gerne automatiseret test
  • Har erfaring med GIT
  • Har erfaring med API'er
  • Har kendskab til testautomatiseringsværktøjer som f.eks. TestComplete
  • Har erfaring med at dokumentere dit arbejde

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Dialog og åbenhed er afgørende for, at vi finder den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, Region Midtjyllands værdier og IT-afdelingens samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence. 

Teamet er en del af området Test & Koordinering med 19 medarbejdere. Området ligger under Region Midtjyllands IT-afdeling, hvor vi har et uformelt arbejdsmiljø med en god omgangstone, hvor der er fokus på, at du udvikler din faglighed. 

Vi tilstræber i Test & Koordinering, at alle medarbejderne får mulighed for at blive certificeret i ISTQB-foundation, og der er mulighed for at holde sig fagligt opdateret gennem temadage, kurser og konferencer om test. Som medarbejder i It-afdelingen bliver du også ITIL-certificeret. 

Inden opstart får du tilsendt en introduktionsplan, hvor du kan se programmet for den første periode af din ansættelse, ligesom du bliver koblet på vores onboarding-app. Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål.

Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af IT og Region Midtjylland.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Louise Korsgaard på loukor@rm.dk eller 2496 5922. Send din ansøgning senest den 19. februar 2023. Vi regner med at holde samtaler den 1. marts 2023, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil. 

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i IT på vores karriereside.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

IT-afdelingen består af ca. 530 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Få et indblik i vores hverdag på LinkedIn.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 30. januar 2023

Arbejdssted

Location Aarhus