Kun­de­part­ner til Statens It


Vil du være med helt i front, når Statens It skaber relationer til og kommunikerer med vores kunder i departementer, styrelser og andre statslige institutioner? Som kundepartner vil du være et centralt bindeled mellem et eller flere ministerier og de IT-driftsleverancer, Statens It hver dag arbejder for at tilbyde vores kunder for at understøtte deres kerneforretning bedst muligt. 

Statens It søger en Kundepartner, der sammen med 20 Kundepartner-kolleger, får ansvar for at fastholde og styrke samarbejdet med de kunder, kundepartneren får tilknyttet i sit partnerskab. Statens It lægger vægt på at sikre et godt og smidigt partnerskab med indsigt i og forståelse for kundernes forretningsmæssige behov, der sætter dig i stand til at give professionel rådgivning og sparring til kunderne i forhold til deres digitaliseringsbehov og den informationssikkerhedspolitiske dagsorden.

Stillingen er sidestillet med en teamlederstilling uden personaleansvar. Det indebærer, at du deltager i Statens It’s ledergruppemøder, hvor du er kundens ambassadør i beslutningssammenhænge og formidler kundens ønsker og behov i Statens It.   

Om dig

Vi lægger vægt på, at du både forstår it-infrastruktur og mestrer kommunikation og relationspleje i forhold de kunder, du er partner for. Derudover forventer vi, at du kan tage selvstændigt ansvar, har erfaring med forhandlinger, er troværdig og har gennemslagskraft samt gode samarbejdsevner. Du har erfaring fra lignende funktion, såsom Service Delivery Manager eller lignende. Du har formentlig en akademisk baggrund, men det vigtigste er din erhvervserfaring kombineret med relevant kompetencegivende uddannelse.

Om os

Vi kan tilbyde dig et job med mulighed for at præge Kundeområdets organisering, kunderelationer, opgaver, værkstøjer og processer. Du vil blive mødt med en uformel og fleksibel arbejdsform i en åben samt dynamisk organisation med gode muligheder for personlig og faglig udvikling i jobbet.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 Ansættelsesstedet vil enten være i Statens It i Ballerup, Sønderborg eller Aarhus.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte en af de to kundechefer Inge Lise Hansen, 7231 1233 eller Jesper Jensen 7231 1501. Ansættelsesudvalget vil vurdere ansøgningerne løbende i perioden, og vil afholde samtaler før og efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 19. februar 2023.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.


Specialiseret it-drift i staten

Statens It er sat i verden for at levere bedre, billigere og mere sikker it-drift og service til den danske stat. Med fokus på tilgængelighed, stabilitet, effektivitet og informationssikkerhed servicerer Statens It mange forskellige ministerier og deres brugere.  Vi er en organisation i hastig vækst, men er også en fleksibel og dynamisk arbejdsplads, der kender værdien af alle vores medarbejdere.

Gem job

Statens IT
Publiceret: 30. januar 2023

Arbejdssted

Location Ballerup