Pro­jek­t­chef til nyt IT-ud­vik­lings­pro­jekt i Øko­no­mi­sty­rel­sen


Statens Lønløsning skal fremtidssikres – vil du være med? I et tæt samarbejde med leverandørerne skal vi udvikle og implementere en ny statslig lønløsning i et fremtidssikret driftssetup. Vi skal bruge dine erfaringer med at drive projekter inden for et strategisk og komplekst forretningsområde.

Stillingen er nyoprettet.

Om projektet

Statens Lønløsning beregner hver måned løn til omkring 180.000 ansatte i statslige og selvejende institutioner og pension til 165.000 tjenestemands-pensionister i Rigsfællesskabet. Systemet er baseret på en ældre teknologi og skal moderniseres, så løn og pension også fremadrettet kan udbetales korrekt og til tiden. Projektet er organiseret som et program med flere delprojekter.

Om stillingen

Du bliver ansat som projektchef i teamet ”Udvikling og kontrakt”, hvor du bliver overordnet projektleder for det kommende moderniseringsprojekt. Du kommer til at være med helt fra starten, og en af dine første opgaver bliver at få foranalysen til projektet godt fra start.

I teamet er der også andre dygtige projektledere, og vi sparrer løbende med hinanden på tværs af faggrupper. Projektchefen indgår i tæt samarbejde med programchefen om det overordnede program.

Opgaverne vil bl.a. være:

  • overordnet ledelse af udviklingsprojektet fra start til slut
  • styring af eksterne leverandører
  • økonomi- og ressourcestyring inden for udviklingsprojektet
  • facilitere, lede og motivere projektlederne, så der kan holdes fokus på udviklingsprojektets mål og skabes fremdrift
  • interessenthåndtering i forbindelse med projektet. Statens Lønløsning er kundefinansieret.

Læs mere om lønløsningen her.

Om dig

Du har en solid erfaring med overordnet ledelse af IT-udviklingsprojekter.  

Vi leder efter dig som:

  • har gode kommunikationsevner og kan formidle problemstillinger, resultater og anbefalinger klart og præcist – både mundtligt og skriftligt
  • er dygtig til at samarbejde med forskellige faggrupper
  • er vant til at navigere i en hverdag med flere forskellige IT-leverandører
  • har et stort drive og ikke ser at noget er for stort eller småt til dit engagement
  • er certificeret projektleder.

Det er dertil en fordel, hvis du har erfaring med agil udvikling.

Om os

Du indgår i team ”Udvikling og kontrakt”, der er en del af Kontor for Løn og Pensionssystem. Vi er i teamet 12 erfarne medarbejdere, der har forskellige projekt- og udviklingsopgaver.

Vi er en del af Økonomistyrelsens Center for Systemer, som driver et sammenhængende sæt af digitale datadrevne services, der understøtter god ledelse og styring af økonomi, løn og HR i staten. 

Vi tilbyder et fagligt spændende og stærkt miljø, hvor du på tværs af Økonomistyrelsen vil komme til at arbejde med dygtige og engagerede kolleger. Vi prioriterer din faglige udvikling og arbejder systematisk med individuelle udviklingsplaner, som løbende justeres, når dine kompetencer udvides.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Vi lægger vægt på en uformel og uhøjtidelig omgangstone samtidig med, at vi har fokus på at skabe resultater og løsninger af høj kvalitet. Vi passer på hinanden, og tror på, at samarbejde og fælles opgaveløsning er forudsætningen for at nå i mål. 

Læs mere om systemcentret og kontor for Løn og Pensionssystemer her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1017 København K.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.  

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om Økonomistyrelsen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Niels Peter Hansen på telefon 4012 2363 eller kontorchef Jette Bille Jensen på telefon 3392 8908. 

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 19. februar 2023.

Vi forventer at holde samtaler løbende.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job