Regional IT søger Product Manager til digital modern workplace

Vil du være med til at sikre Region Syddanmarks ansatte – primært sundhedspersonalet – det bedste grundlag for at de har en velfungerende it-arbejdsplads? Så kan du blive en del af det team, der vedligeholder og udvikler mere end 30.000 it-arbejdspladser i Region Syddanmark i tæt samarbejde med kollegaer fra Regional IT og it-funktionerne på sygehusene.

Regional IT skal bl.a. sikre ensretning, udvikling/vedligehold og koordinering af regionens PC-arbejdspladser, hvor vi blandt andet står over for en spændende omlægning til Microsoft 365 og opgradering til Windows 11. PC Klientforvaltning er placeret i funktionen Forvaltning, der sammen med Arkitektur udgør Planlægningsafdelingen i Regional IT. Forvaltning leverer primært ydelser inden for product management, hvor vi har ansvaret for en bred vifte af produktområder og services, f.eks. robot/automatiseringssoftware, Microsoft applikationer, telefoni/video, ESDH, Citrix og meget andet.

Du vil således blive en del af Forvaltningsfunktionens 30 engagerede medarbejdere, som har fokus på faglighed, samarbejde og ikke mindst opmærksomhed på, at det skal være sjovt og spændende at gå på arbejde.

Opgaver

Du kommer til at indgå i et team, hvor du sammen med andre tager ansvar for dele af teamets opgave/ansvarsportefølje, som f.eks.:

 • Harmonisering af den digitale arbejdsplads, både på OS niveau, men også brugergrænseflade samt ensretning (konsolidering) af applikationsudbud, hvor det er muligt.
 • Lifecycle- og asset manament af pc klienter (incl. tynde klienter, bærbar, stationære, skærme, docking stationer m.v.) – sammen med enhederne, herunder fælles regionalt indkøb af nævnte hardware.
 • Bred kommunikationsopgave, herunder ledelsesrapportering og udarbejdelse af roadmaps
 • Varetagelse af samarbejde med lokalforvaltere fra primært sygehusenhederne i regionen, herunder sikring af governance for forvaltningsområdet.
 • Sekretariatsbetjene ledelsesgrupper, tværgående serviceteams og forvalterfora
 • Sikre compliance og driftssikkerhed på OS (aktuelle Windows build).
 • Forvaltning af diverse tværgående applikationer – herunder bl.a. remote styringsværktøj, standard browser valg og OS relaterede applikationer/funktioner.
 • Sikring af test og kvalitetssikring af Windows builds sammen med interessenter fra Regional IT og enhederne.
 • Kommunikation til øvrige applikationsforvaltere i regionen om test og understøttelse af kommende Windows OS

Dine kvalifikationer

Vi har brug for en dygtig product manager, som er teknisk funderet, men ligeledes har sans for samarbejde i en stor organisation med mange interessenter. Opgavekoordinering, kommunikation og dokumentation er derfor vigtige egenskaber, du skal besidde.

Som product manager forventer vi, at du har evnerne til at løse og koordinere opgaverne i tæt samarbejde med en lang række parter. Du vil ofte være midtpunkt i opgaveløsningen, og skal kunne bevare overblikket.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en it-teknisk forståelse, og forståelse for organisatorisk samarbejde
 • Har arbejdet med digital workplace eller indgående kendskab til området på anden vis
 • Har forståelse for it-sikkerhed
 • Er en stærk kommunikator både mundtlig og skriftlig
 • Evner at navigere i en kompleks organisation
 • Er teamplayer med respekt for individuelle faglige kompetencer
 • Er opsøgende, udadvendt og trives med en stor daglig kontaktflade
 • Er struktureret og systematisk
 • Er nysgerrig og resultatskabende

Er Region Syddanmark en arbejdsplads for dig?

Region Syddanmark er med sine mere end 26.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet, administrative enheder samt regional udvikling.

Regional IT er den centrale it-drift organisation i Region Syddanmark, og tæller godt 330 medarbejdere. Dertil kommer yderligere ca. 300 it-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

Vi er en organisation i vækst og vi tilbyder et varierende og udfordrende job inden for en sektor, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for borgerne og patienterne.

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere.

Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Regional IT er fordelt på to lokationer i henholdsvis Kolding og Vejle.

Yderligere information

Du får arbejdssted i regionshuset i Vejle med mulighed for hjemmearbejdsplads.

Vil du vide mere, kan du kontakte funktionschef Morten Hansen, tlf. 2920 1184 eller chefkonsulent Jens Hargaard, tlf. 3020 5079.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt – forventeligt den 1. maj 2023. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Din ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 26. februar 2023. Første samtalerunde forventes afholdt den 3. marts og anden runde den 17. marts. Kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, vil skulle udfylde to tests, som de får en telefonisk tilbagemelding på inden 2. samtale.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 3. februar 2023

Arbejdssted

Location Vejle