Proces- og test­ma­na­ger til IT-udvikling


Er du velbevandret i test- og udviklingsmetoder? Og har du et godt procesmæssigt overblik? Vil du være med til at bære Statens Lønsystem ind i en ny tidsalder? Bliv en del af et passioneret udviklingsteam, hvor et tæt samarbejde med leverandørerne er grundlaget for de resultater som vi opnår.

Økonomistyrelsen søger en proces- og testmanager til en tværgående rolle i vores udviklingsteam på Statens Lønløsning. Statens Lønløsning beregner hver måned løn til omkring 180.000 ansatte i statslige og selvejende institutioner og pension til 165.000 tjenestemands-pensionister i Rigsfællesskabet. Systemet er baseret på en ældre teknologi og skal moderniseres, så løn og pension også fremadrettet kan udbetales korrekt og til tiden. Det er en stor og kompleks opgave, og vi søger derfor en dygtig kollega til at indgå i vores team.

Om stillingen

Som testmanager i teamet ”Udvikling og kontrakt” vil du få ansvar for test og kvalitetssikring i vores projekter. Du er generelt stærk i test- og releaseprocesser og kan medvirke til at modne vores processer i samarbejde med leverandøren samt medvirke til at videreudvikle os som en moderne IT-organisation.

I teamet er der andre dygtige release- og testmanagers, og vi sparrer løbende med hinanden på tværs af faggrupper og systemer i Økonomistyrelsen.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • at sikre en effektiv testledelse i udviklingsprojekter. Dvs. planlægning af nødvendige testaktiviteter på tværs af alle involverede parter – både internt og eksternt, samt sikre, at test udføres inden for de fastsatte rammer.
 • at sikre at testmiljøer, testdata og rapporteringsværktøjer bruges korrekt.
 • at medvirke til at sikre gode processer i vores udviklingsspor.
 • styring af eksterne leverandører ift. de opgaver, som du er ansvarlig for.
 • dialog med vores brugere ifm. testmanagement.

Læs mere om Økonomistyrelsen som IT-arbejdsplads her.

Om dig

Du har en relevant uddannelse, og du har solid erfaring med test- og releaseprocesser. 

Vi leder efter dig som:

 • har en bred erfaring med processer inden for test- og releasemanagement.
 • sidder inde med stor viden om strukturerede testmetoder og -standarder.
 • har gode kommunikationsevner og kan formidle problemstillinger, resultater og anbefalinger klart og præcist – både mundtligt og skriftligt.
 • er dygtig til at samarbejde med forskellige faggrupper.
 • er vant til at navigere i en hverdag med flere forskellige IT-leverandører.
 • har et stort drive og ikke ser, at noget er for stort eller småt til dit engagement.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med agil udvikling og med samspillet mellem leverandør, forretning og kunde.

Det er yderligere en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til eller erfaring med at spotte fordele ved evt. automatiseringsprocesser.

Om os

Du indgår i team ”Udvikling og kontrakt”, der er en del af Kontor for Løn og Pensionssystem. Vi er i teamet 12 erfarne medarbejdere, der har forskellige projekt- og udviklingsopgaver.

Vi er en del af Økonomistyrelsens Center for Systemer, som driver et sammenhængende sæt af digitale datadrevne services, der understøtter god ledelse og styring af økonomi, løn og HR i staten.

Vi tilbyder et fagligt spændende og stærkt miljø, hvor du på tværs af Økonomistyrelsen vil komme til at arbejde med dygtige og engagerede kolleger. Vi prioriterer din faglige udvikling og arbejder systematisk med individuelle udviklingsplaner, som løbende justeres, når dine kompetencer udvides.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Vi lægger vægt på en uformel og uhøjtidelig omgangstone samtidig med, at vi har fokus på at skabe resultater og løsninger af høj kvalitet. Vi passer på hinanden og tror på, at samarbejde og fælles opgaveløsning er forudsætningen for at nå i mål.

Læs mere om systemcentret og kontor for Løn og Pensionssystemer her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1017 København K.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.  

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om Økonomistyrelsen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Niels Peter Hansen på tlf. 4012 2363 eller kontorchef Jette Bille Jensen på tlf. 3392 8908. 

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 26. marts 2023.

Vi forventer at holde samtaler løbende.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job