IT-supporter og pro­cesko­or­di­na­tor til Gladsaxe Kommunes IT-sup­port­team


Gladsaxe Kommune søger en IT-supporter og proceskoordinator til vores IT-supportteam med en naturlig evne til at skabe struktur. Motiveres du af at give en god service og optimere arbejdsgange, så har vi måske det rigtige job til dig!

Vores IT-supportteam yder support og ydelser til kommunens mange IT-brugere gennem forskellige arbejdsprocesser. Disse processer er ikke altid velbeskrevet og velkendte af alle medarbejdere i vores IT-supportteam. Derfor søger vi en kollega som skal afdække og beskrive arbejdsprocesserne så vi bliver bedre til at arbejde sammen og understøtte en god IT-oplevelse for vores IT-brugere.

Du kan forvente at dine ansvarsområder vil omfatte

 • arbejdsproceskortlægning og arbejdsprocesbeskrivelser
 • opsætning/implementering af arbejdsprocesser i ITSM-system (Vi benytter TOPdesk)
 • undervisning/sidemandsoplæring i arbejdsprocesser
 • opfølgning og kvalitetssikring af arbejdsprocesser
 • oprettelse af standarder som f.eks. en standard for brugervejledninger

For at få indblik i de daglige arbejdsprocesser vil du samtidig skulle varetage arbejdsopgaver på lige fod med dine kollegaer i IT-support teamet.

Disse opgaver er

 • indgå i telefonvagtsordning sammen med dine kollegaer hvor du yder support til kommunens IT-brugere (inden for normal arbejdstid)
 • løsning af support-sager gennem vores ITSM-system
 • forskellige administrative opgaver som f.eks. tildeling af brugerrettigheder m.fl.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med teamlederen for IT-supportteamet hvor det er vigtigt at jeres profiler komplimenterer hinanden.

Det vil derfor være en fordel hvis du kan kende dig selv i disse kompetencer

 • du er en udpræget organisator og afslutter
 • du bliver motiveret af at formidle, undervise og sidemandsoplære
 • du er selvkørende og fortaber dig ikke i detaljer

Da det er en stilling i et IT-support team er det fordel hvis du har en relevant uddannelse inden for IT-support.  

Det er ikke afgørende at du har et dybt IT-kendskab og kan fejlsøge i IT-systemer, da du vil have kollegaer som kan hjælpe med det.

IT-supportteamet er en del af Digitaliseringsafdelingen i Gladsaxe Kommune, som samlet består af 25 medarbejdere som er organiseret i 3 teams.

Teamet sidder i åbent kontorlandskab, hvor sparring og vidensdeling er en stor del af hverdagen. Du bliver en del af et miljø med en uformel omgangstone, hvor vi vægter ærlighed højt. Vi er en moderne hybrid arbejdsplads, hvor vi både er fysisk til stede på kontoret og arbejder hjemmefra.

Vi mødes flere gange sammen i løbet af ugen, både online og offline, hvor vi har mulighed for faglig sparring og drøfter stort og småt med hinanden.

Vi vil afholde samtaler i marts måned med henblik på at ansættelse fra 1. maj 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan Teamleder Kim Helsted kontaktes på telefon 39 57 50 31.

Ansøgningsfrist

19. marts 2023.


Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.

Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Gladsaxe Kommune
Publiceret: 20. februar 2023

Arbejdssted

Location Søborg