Løs­nings­ar­ki­tekt


Vil du være med til at styrke og udvikle vores løsningsarkitektur?
Kan du omsætte forretningsmæssige ambitioner til løsninger?
Kan du forstå og formidle snitfladespecifikationer?
Så har vi en stilling som løsningsarkitekt, der passer til dig.

Om stillingen

Lægemiddelstyrelsen søger en ambitiøs og kompetent løsningsarkitekt, der skal stå i spidsen for styring og udvikling af vores løsningsarkitektur. Du vil også bidrage til at præge den overordnede arkitekturstrategi.

Du vil som løsningsarkitekt, sammen med vores enterprisearkitekter og vores Business Solution Manager, indgå i en stærk og kompetent teknologisk gruppe. I vil sammen balancere imellem de mange spændende forretningsbehov, med fokus på nuancerne mellem strategi, arkitektur og teknologiske løsninger.

Her bliver du en vigtig nøglespiller.

Som løsningsarkitekt vil du deltage aktivt i en række spændende projekter, hvor din indflydelse vil være stor. Du vil få en bred kontaktflade til Lægemiddelstyrelsens mange forretningsområder, i tæt samarbejde med kollegaer og leverandører.

Dine arbejdsområder

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • sikre at løsninger tager højde for eksisterende arkitektur og strategisk retning
 • sikre at de forretningsmæssige behov understøtter de teknologiske muligheder
 • identificere, formulere og evaluere krav til løsninger, baseret på behov og strategisk retning
 • udarbejde løsningsarkitektur og løsningsdesign
 • vurdere og godkende ændringer i løsningsarkitektur, løsningsdesign og i enkelte komponenter
 • bidrage til udvikling af den tekniske arkitektur og udarbejdelse af målarkitekturer
 • sikre at arkitekturprincipper, governance, guidelines og løsninger implementeres i projekterne
 • skabe overblik over komponenters livscyklusser som input til arkitektur roadmaps
 • dokumentere og modellere løsningers komponentstruktur og funktionalitet
 • sikre overblik over løsningsarkitekturens grænseflader og afhængigheder
 • godkende teknisk dokumentation fra leverandører

Kvalifikationer

Fællesnævneren for dine opgaver er overblik, struktur, sammenhænge og samarbejde.
Du skal være i stand til at navigere mellem vores arkitektur, behov og strategi - når du styrer og videreudvikler løsningsarkitekturen.

Din evne til at skabe og bevare det fulde overblik, gør du med din analytiske tilgang, din vedholdenhed og din vilje til at opbygge et kontinuerligt indgående kendskab til Lægemiddelstyrelsens IT og forretning.

Et indgående kendskab til Lægemiddelstyrelsen får du med en god portion nysgerrighed, samarbejde og sparring med dine kollegaer. Du kommer til at have en bred berøringsflade i hele organisationen, så det er væsentligt at du kan kommunikere komplekse teknologiske koncepter og arkitektur på en tilgængelig måde, både mundtligt og skriftligt.

Som person tager du ejerskab, er pragmatisk og har gennemslagskraft.
Du trives med komplekse opgaver, som kræver vedholdenhed for at komme i mål.
Samtidig besidder du en høj grad af integritet, og du tager ansvar for dine beslutninger.

Hvis du sidder i en tilsvarende stilling eller har erfaring med løsningsarkitektur på anden vis, så glæder vi os til at modtage din ansøgning og dit CV.

For at lykkes som løsningsarkitekt i Lægemiddelstyrelsen bør du have:

 • en teknisk forståelse fra et løsningsarkitekturperspektiv
 • forståelse for hvordan services og integrationer fungerer
 • forståelse for middleware- og infrastrukturarkitektur
 • forståelse for informationsarkitektur og datamodellering
 • erfaring med at dokumentere løsningsarkitektur
 • erfaring med at kommunikere tekniske koncepter til leverandører og kollegaer
 • erfaring med rådgivende og udførende løsningsarkitekt i projekter
 • kendskab til Archimate er en fordel, men ikke et krav
 • kendskab til IT-sikkerhed er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder

En unik stilling med et stort ansvar, alsidige interessentopgaver og et spændende samarbejde på tværs af huset på alle niveauer. Du får en udadvendt og vigtig rolle på en arbejdsplads i rivende udvikling sammen med dygtige kolleger, hvor der er god plads til at videreudvikle dine personlige og faglige kompetencer.

Du bliver en del af Lægemiddelstyrelsens IT-enhed, hvor vi med høj faglighed, godt sammenhold og god humor skaber fælles løsninger. Enheden er en del af Lægemiddelstyrelsens stab og refererer direkte til Direktøren. For Lægemiddelstyrelsen er medarbejderne vigtige og arbejdsmiljøet er dokumenteret godt.
Vi holder til i gode rammer på Axel Heides Gade 1 ved Islands Brygge i København.

Om ansættelsen

Afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund, bliver du ansat i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og gældende organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter
og IT-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende it-medarbejdere.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne

Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere om stillingen, kan du ringe til Sektionsleder Simon Bennett på telefon 5130 9451.

Er du interesseret?

Klik på "Ansøg" og send os din ansøgning og CV.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12 og 13.
Du kan læse mere om os på www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Ansøgningsfrist: 19-03-2023.

Om Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores vision er at stå forrest i nationalt og internationalt samarbejde.

Vores mission er at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr. Vi er ca. 650 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæiske lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Gem job

Lægemiddelstyrelsen
Publiceret: 27. februar 2023

Arbejdssted

Location København