Erfaren me­d­ar­bej­der til IT-tilsyn med de systemisk vigtige fi­nan­si­el­le virk­som­he­der


Vil du være med til at beskytte Danmarks finansielle stabilitet?

Finanstilsynet søger en medarbejder, der vil medvirke til at sikre, at de danske finansielle virksomheder har en sikker og stabil drift og kan modstå cyber- og informationssikkerhedstrusler – og dermed i sidste ende beskytte den finansielle stabilitet.

I Finanstilsynets kontor for IT-sikkerhed, cyberrisici og DCIS fører vi tilsyn med IT-sikkerheden i systemisk vigtige finansielle virksomheder, herunder store banker, datacentraler og finansielle infrastrukturselskaber. Vi er et stærkt team på i alt 11 personer med forskellige fagligheder.

Samtidigt er vi Finanstilsynets ekspertisecenter for IT-sikkerhed og deltager i den forbindelse bl.a. i internationalt arbejde herom. Vi varetager også rollen som Decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed (DCIS) for finanssektoren. Som DCIS arbejder vi med udvikling og implementering af strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed.

Du bliver en del af en højt profileret organisation, der løfter en særdeles vigtig samfundsopgave. Vi tilbyder et stærkt fagligt miljø med spændende opgaver, ansvar og indflydelse og samtidig attraktive arbejdsvilkår med en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Hvad forventer vi af dig? 

Som en del af IT-tilsynet er din vigtigste opgave at udføre IT-inspektioner i Danmarks største banker, datacentraler mv. sammen med dine kollegaer. Inspektionerne rapporteres til den øverste ledelse i virksomhederne, og konklusionerne offentliggøres. Du skal derfor have viden om IT-sikkerhed, gode formidlingsevner, være i stand til at stå fast, når du bliver udfordret, og have lyst til, at der bliver lagt mærke til dit arbejde både i virksomhederne og i offentligheden. 

Kan du sætte kryds ved følgende fire kvalifikationer og kompetencer, er du et godt match til stillingen: 

1. Du har viden om styring af IT-sikkerhed og vil gerne lære mere
Du har arbejdet med styring af IT-sikkerhed og/eller en relevant uddannelsesmæssig baggrund og har samtidig lyst til at styrke dine kompetencer løbende. I IT-tilsynet fokuserer vi på governance frem for teknikken bag – dvs. om virksomhederne har gode processer til at styre deres IT-sikkerhed, om de identificerer og håndterer de risici, der er forbundet med dets IT-anvendelse, og om ledelserne forholder sig tilstrækkeligt til IT-sikkerhed. Du behøver altså ikke være netværksspecialist, men du skal have forståelse og interesse for de tekniske aspekter i IT-sikkerhed.

2. Du tager ansvar og samarbejder  
Du tager ansvar for at få opgaverne i mål, men sørger samtidig for at sige til, når det brænder på, så vi sammen kan finde en løsning. På samme måde hjælper du dine kolleger, når deres opgaver presser sig på. Du skal derfor trives med stor selvstændighed i opgaveløsningen og samtidig med at samarbejde. 

3. Du kommunikerer klart og tydeligt  
Et vigtigt element i vores arbejde er den løbende dialog med sektoren. Det er derfor vigtigt, at du kan optræde både myndigt og diplomatisk på alle niveauer og kommunikere dine budskaber klart og tydeligt til direktioner og bestyrelser såvel som til IT-faglige ledere i sektoren. Det er også vigtigt, at du er god til at formulere dig på skrift. Det får du brug for, når du skal udarbejde rapporter og notater.

4. Du kan bevare overblikket over mange opgaver
IT-inspektioner er vores vigtigste opgave, men langtfra den eneste. Du skal derfor kunne trives med at have gang i flere opgaver på samme tid. Du skal samtidig kunne se charmen i, at der pludselig kommer en ny opgave, som betyder, at tidsplanen for andre opgaver bliver lavet om.

Derudover forestiller vi os, at du:

  • har en relevant videregående uddannelse
  • har erfaring fra konsulentbranchen, den finansielle sektor, en børsnoteret virksomhed, den offentlige sektor eller lignende 
  • har erfaring med tilsyn, IT-revision, compliance eller lignende
  • har kendskab til IT-sikkerhedsstandarder

Hvilke opgaver skal du især løse?     

Ud over IT-inspektioner overvåger vi løbende de finansielle virksomheders IT-anvendelse og foretager risikovurderinger på både virksomheds- og sektorniveau. Derudover vurderer vi indberetninger om IT-hændelser, deltager i EU-arbejdsgrupper og hjælper vores kolleger i andre kontorer, når de har spørgsmål om de finansielle virksomheders IT-anvendelse. Endelig medvirker vi til den løbende vedligeholdelse af IT-lovgivningen, hvor en stor del handler om at implementere EU-lovgivning. Senest er der vedtaget en ny forordning om digital operationel modstandsdygtighed (DORA), der skal modernisere og harmonisere lovgivningen i relation til IT-sikkerhed på tværs af den finansielle sektor i hele EU. 

Vi hjælper hinanden med de mange opgaver, sparrer meget gerne om faglige problemstillinger og er fleksible og uformelle. 

Hvordan er dine ansættelsesvilkår? 

Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Du vil blive indplaceret som specialkonsulent eller chefkonsulent med mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest.

Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber. 

Sådan ansøger du 

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest søndag den 19. marts 2023. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Adam Al-Saffar på tlf. 3355 8322 eller vicekontorchef Marie Schelde Holde på tlf. 3355 8381. 

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Vibeke Løvsteen på tlf. 91337086.

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.


Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Vi bor i nye lækre lokaler i Strandgade på Christianshavn.

Gem job

Finanstilsynet
Publiceret: 27. februar 2023

Arbejdssted

Location København