To for­ret­nings­o­ri­en­te­re­de da­ta­a­na­ly­ti­ke­re til styring af ak­ti­vi­te­ter og res­sour­cer i Koncern IT


Tænker du i styring baseret på data og vil du være med til at styrke et mere videns- og analysebaseret Koncern IT? Du kan nu få en central rolle, hvor du kommer til at få indsigt i en lang række interessante og udfordrende politifaglige forretningsområder, og hvor du skal løse dataanalytiske styringsopgaver på tværs af vores spændende udviklingsopgaver for politiet.

Dine muligheder

Når du arbejder for politiet vil du have et job, du altid vil være stolt af. Du vil altid glæde dig til i morgen, fordi du i din dagligdag er omgivet af dygtige, entusiastiske og flittige kolleger fra både it og politiet – og opgaverne betyder, at du er med til at styrke politiets arbejde for at skabe et tryggere Danmark. Da du arbejder i en stor organisation, er dine muligheder for selvudvikling store, og vi er selvfølgelig fleksible i forhold til, at du kan udvikle og fastholde den for dig helt rigtige ”work-life balance”.

Du skaber solide resultater og er med til at sikre en bedre styring af aktiviteter og ressourcer

Som analytiker i ’Styring af Aktiviteter og Ressourcer’ får du en varieret arbejdsdag med et stort ansvar og en bred samarbejdsflade. Vi arbejder vi tæt sammen med vores søstersektion ’Portefølje og Kapacitet’, og sammen sikrer vi ved hjælp af data den optimale nytteværdi af de samlede udviklings-, forvaltnings- og driftsressourcer i politiets Koncern IT.

Du indgår også i tværfaglige arbejdsgrupper, hvor du bidrager med den nødvendige viden og ekspertise til at sikre, at den samlede prioritering af politiets IT optimeres.

Du er en del af et team, hvor samarbejde og faglige udfordringer sammen med vidensdeling og professionalisme vægtes højt, og hvor din indsats er med til at styrke samarbejdet mellem forretning og IT.

Du får et tæt og proaktivt samarbejde med projektledere og sektionsledere i både Koncern IT, Politiområdet og Koncernøkonomi, og du bliver ansvarlig for at bidrage til kvalitetssikring af den løbende rapportering af budgetter, forbrug, prognoser og risici til den øverste ledelse og de prioriteringsfora, der prioriterer og følger projekternes fremdrift. Nogle møder med eksterne leverandører vil foregå på engelsk.

Du tænker i data og styring og har viljen til at omdanne udfordringer til succeser

Vi forestiller os, at du har en relevant økonomisk uddannelse, og at du enten er relativt nyuddannet med mod på at lære meget nyt, eller at du allerede har opbygget en solid erfaring med styring via data; gerne med tung erfaring med brug af Excel, Data Ware Housing værktøjer og SQL.

Du har en struktureret tilgang til opgaveløsning, hvor du trives med at varetage både nye og eksisterende løsninger i
overensstemmelse med standarder og best practice. Du motiveres af at have ansvaret for god planlægning, dokumentation og
overdragelse, hvor du sikrer den nødvendige kvalitet gennem hele processen. Dertil er du nysgerrig efter at lære nye metoder og blive udfordret på det, du kender.

Personligt er du energisk og lydhør i samarbejdet med andre, og du trives med at skabe gode relationer og samarbejde på tværs. Du kan lide rollen som formidler eller ”oversætter” af viden mellem forskellige faggrupper. Du kommunikerer på et højt fagligt niveau på dansk, både i skrift og tale. Tilligemed behersker du engelsk på et teknisk niveau - både mundtligt og skriftligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem
Finansministeriet og akademikere i staten. Du indplaceres på baggrund af kvalifikationer.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid
gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S -fællesoverenskomst.

Organisatorisk er du tilknyttet Rigspolitiets Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde
sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder John Anker Møller på telefon 91 35 76 52. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter skal være i pdf-format.

Vi forventer at afholde samtaler d. 29. marts 2023.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 23. marts 2023.


Om Rigspolitiet

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.
Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks i alt 15 politikredse fordelt på 12 kredse i Danmark, politiet i Grønland og på Færøerne samt National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). I Rigspolitiet udvikler vi strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, politisk betjening, indkøb af politiets udstyr og køretøjer samt HR-opgaver.

Gem job