Økonom søges til regn­skabs­mæs­sig hånd­te­ring og op­følg­ning på IT-området i Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen


Har du en regnskabsbaggrund, og vil du arbejde med både store anlægsprojekter og fakturahåndtering vedrørende IT-området i en statslig styrelse, der tit er i den offentlige debat? Så er det måske dig, vi søger som vores nye kollega i Kontoret for Økonomi og Indkvartering.

Lidt om alt det vi tilbyder

Vi søger to nye kollegaer til Udlændingestyrelsens finansielle team, som er ét ud af i alt fem teams i Kontoret for Økonomi og Indkvartering. Kontoret har en bred og varieret portefølje af både løbende driftsopgaver og udviklingsopgaver vedr. regnskab, økonomistyring, udbud og indkøb samt økonomiske og bygningsmæssige opgaver vedr. asylindkvarteringsområdet.

Som vores nye kollega kommer du til at arbejde i en stilling, hvor fokus vil være Udlændingestyrelsens IT-økonomi. Du bliver samtidig kontaktperson til Koncern IT, som på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet varetager IT-understøttelse på udlændingeområdet.

Dine primære arbejdsopgaver bliver bl.a.:

  • fakturahåndtering og – fordeling vedrørende IT-området
  • controlling og regnskabsmæssig opfølgning
  • styring og regnskabsmæssig håndtering af anlægsprojekter
  • håndtering og registrering af EU-projektstøtte
  • sparring og vejledning i relation til den regnskabsmæssige håndtering af IT-projekter inkl. bistand til Koncern IT-området
  • bidrag til instrukser og vejledninger
  • finansielle kontroller og risikostyring

Du får ca. 35 kolleger, der alle er engagerede i arbejdet, samtidig med at vi lægger stor vægt på et godt socialt miljø med en munter omgangstone og en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid.

Vi har flekstid, og du vil derfor have frihed under ansvar til at planlægge din arbejdstid. Du skal som udgangspunkt være til stede i tidsrummet kl. 10.00-14.00, og der er mulighed for hjemmearbejde op til 2 dage om ugen efter individuel aftale.

Vores forventninger til dig

Du har en relevant baggrund med hovedvægt på regnskab og controlling, fx cand.merc.aud., cand.oecon., cand.scient.pol. eller en HD-uddannelse, og gerne nogle års erfaring i relation til IT-økonomi.

Derudover er du fagligt dygtig, analytisk stærk og interesseret i at koordinere opgaver på tværs af faglige og organisatorisk hierarkiske niveauer. Du tager samtidig et stort selvstændigt ansvar for opgavevaretagelsen og evner at formidle komplicerede problemstilling kort og præcist i skrift og tale. 

Vi lægger vægt på, at du kan genkende dig selv i værdier som fx troværdighed, brugerfokus, og at de bedste resultater opnås gennem samarbejde – også når der skal løses mange forskellige opgaver inden for korte deadlines.

Vi benytter os af de statslige it-systemer, som stilles til rådighed af Statens It og Økonomistyrelsen, og det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med:

  • statens regnskabsvæsen
  • håndtering af EU-tilskud
  • Navision, LDV, SKS mv,

Yderligere information

Udlændingestyrelsens hoveddomicil ligger i Næstved, som bliver dit faste arbejdssted.

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern enten efter OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten eller overenskomsten for akademikere i staten og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. For den rette ansøger kan der blive tale om ansættelse som konsulent.

Politiets Efterretningstjeneste vil gennemføre et sikkerhedstjek af din person, så vi i Udlændinge- og Integrationsministeriet kan vurdere, om du er egnet til at varetage stillingen. Du skal løbende kunne bestå et sikkerhedstjek og en personundersøgelse gennemført af Politiets Efterretningstjeneste under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata  her.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte fg. teamleder Karina Rønnov Mortensen på telefonnummer 30 61 79 48 eller på e-mail krmo@us.dk.

Søg stillingen

Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest onsdag den 22. marts 2023.

Vi forventer at holde 1. samtalerunde i uge 13 og 2. samtalerunde i uge 15.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.


Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

Ministeriet har ca. 1925 medarbejdere fordelt på departementet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.


Gem job