For­ret­nings­a­na­ly­ti­ker til Finanslov og Stats­regn­skab


Vi udvikler og vedligeholder de IT-løsninger, der sikrer, at Danmark kan opstille en samlet finanslov og et statsregnskab. Hvis du er enig i, at det er en vigtig opgave, så kom og bliv en del af teamet.

Du får et selvstændigt ansvar for at varetage opgaver, der er drivende for løsningerne, herunder: support, kravspecificering og test. Alle opgaver planlægges og udføres i et tæt og agilt samarbejde med relevante forretningskontorer.

Når du starter, sikrer vi, at du får en god introduktion til det specifikke fagområde, nemlig arbejdet med bevillinger og rapportering i staten, så du bliver klædt på til at kunne hjælpe vores kunder – både når det gælder de daglige supportsager og de mere produktstrategiske henvendelser.

Du får brug for at være god til selv at strukturere dine opgaver og have nemt ved at forstå processer og rutiner relateret til videreudvikling og vedligeholdelse af en IT-løsning. Vi håber således, at du kan blive et vigtigt omdrejningspunkt i en effektiv systemforvaltning.

Det er vigtigt for os, at IT-sikkerheden er i top, hvorfor dette aspekt ligeledes vil præge din hverdag som aktiv deltager i vores tværgående sikkerhedsnetværk, målrettet applikationsdrift og udvikling.

Det vil være en fordel, hvis du allerede har kendskab til bevillings- og/eller statsregnskabsprocesserne, men det vigtigste er, at du er hurtig til at sætte dig ind i nyt stof, og har lyst til at lære fra erfarne kollegaer.

Om os

Du ansættes i ’Kontor for økonomisystemer’, som varetager systemforvaltning og videreudvikling af en lang række systemer, der understøtter de økonomiadministrative processer i staten.

Kontoret indgår i Økonomistyrelsens ’Center for Systemer’, som driver et sammenhængende sæt af digitale datadrevne services, der understøtter god ledelse og økonomistyring i staten.

Vores mission er at understøtte alle administrative hovedprocesser digitalt, så medarbejdere og ledere i de statslige institutioner kan løse deres opgaver enkelt, effektivt og værdiskabende.

I kontoret lægger vi vægt på en uformel og uhøjtidelig omgangstone samtidig med, at vi har fokus på at skabe resultater og løsninger af høj kvalitet. Vi passer på hinanden og tror på, at samarbejde og fælles opgaveløsning er forudsætningen for at nå i mål.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Læs mere om systemcentret og kontor for Økonomisystemer her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1017 København K.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.  

Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om Økonomistyrelsen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Thomas Facklamm Jensen på tlf. 33 95 47 49. 

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 27. marts 2023.

Vi forventer at holde samtaler i uge 14 og 15, 2023.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job