In­for­ma­tions­sik­ker­heds­ko­or­di­na­tor til Sorø Kommune, IT og Di­gi­ta­li­se­ring


Vi søger en informationssikkerhedskoordinator, som i fællesskab med os vil understøtte den digitale udvikling og omstilling i kommunen. Vi har en ambitiøs digitaliseringsstrategi, hvor vi skal finde digitale løsninger, der skaber muligheder for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Hvem er vi?

IT og Digitalisering i Sorø Kommune består af en digitaliserings-, drift- og supportafdeling, og er en del af området Økonomi og Stab. Den digitale udvikling sker i tæt samarbejde på tværs af hele kommunen. Du vil indgå i en afdeling med høj trivsel, humor, sammenhold og en uformel tone. Det er samtidig en afdeling, hvor fagligheden spænder bredt.

Om jobbet

Som informationssikkerhedskoordinator er dit ansvar at understøtte ledelsen i de strategiske prioriteringer og digitale indsatser ift. IT- og informationssikkerhed, og på den måde understøtte medarbejderne i at overholde persondataforordningen.

Opgaverne vil være at:

 • Analysere, kommunikere og yde kvalificeret sparring inden for IT-sikkerhed og gældende lovgivning
 • Være den koordinerende del i tværgående, regionale fora eller projekter (f.eks. KL Partnerskab og databehandlersekretariatet)
 • Projektlede indsatser inden for IT- og informationssikkerhed – både eksisterende og nye (mødeledelse, dagsordener, referater, opfølgning, opgavestyring m.m.)
 • Administrere vores ISMS-platform og sikre, at der oprettes og vedligeholdes de nødvendige risikovurderinger, DPIA, tilsyn m.m.
 • Oplære og understøtte vores sikkerhedsorganisationen ift. deres ansvar. Herunder udvikle, koordinere og kommunikere omkring uddannelsesmateriale og vejledninger
 • Opdatere og vedligeholde politikker og vejledninger. Herunder vores informationssikkerhedshåndbog
 • Understøtte korrekt tilgængelig dokumentationen og systematisk opfølgning ifm. informationssikkerhed

Du vil indgå som en væsentlig del i den digitale udvikling, hvor du har rig mulighed for at sætte dit præg. Derudover er du en vigtig sparringspartner indenfor det IT-tekniske felt. Opgaverne vil være at:

 • Kvalificere vores digitale løsninger. Alt fra den tekniske del (f.eks. netværk, firewall, endpoints, backup) til den praktiske anvendelse af løsningerne (f.eks. beredskabsplaner, brugerstyring, behandling af data, risikovurderinger)
 • Arkitekturscreening af IT-systemer

Hvad søger vi hos dig?

Du har en relevant erfaring og/eller uddannelse indenfor informationssikkerhed.

Vi søger specifikt kompetencer og erfaring indenfor:

 • Persondataforordningen og samspillet mellem gældende lovgivning inden for det offentlige
 • Gennemgang af databehandleraftaler
 • Udarbejdelse af risikovurdering og konsekvensvurdering
 • ISO27000 & NIS2
 • Generel IT-sikkerhed
 • Revision og tilsyn inden for IT-sikkerhed (bl.a. årlig revision, MitID RA og NSIS)
 • Opbygning af relationer, samarbejde på tværs af faggrupper og kunne videreformidle i et letforståelig sprog
 • Skabe motivation for medarbejdere og ledere for bedre sikkerhedsmæssig adfærd og kultur
 • Helhedsorienteret implementering til dørs – både organisatorisk og teknisk
 • Kommunal erfaring er en fordel, men ikke et krav

Du kan navigere i samspillet mellem forskellige fagområder med mange dagsordner. Både centralt og decentralt. Du har lyst til at involvere dig og dele din viden og idéer, og du har en åben og imødekommende tilgang til at kunne løse de udfordringer, der opstår.

Vi har brug for, at du er god til at:

 • Strukturere og prioritere dine arbejdsopgaver – overholde og følge op på deadlines
 • Har en pragmatisk tilgang til at kunne løse opgaverne
 • Drive en dialog og bygge bro mellem informationssikkerhed og forretningen
 • Er initiativrig, opsøgende og selvkørende

Vi tilbyder

En spændende og udfordrende rolle i en afdeling med godt samarbejde og højt humør. Vi er vant til at samarbejde på kryds og tværs, og vi hjælper hinanden, når der er brug for det. Du har mulighed for høj grad af selvbestemmelse og fleksibilitet i dine arbejdstider, og du har mulighed for at arbejde hjemme ved behov. Vi lægger stor vægt på, at privat- og arbejdsliv er i balance.

Du vil indgå som en del af en ambitiøs kommune med fokus på digitalisering og bæredygtighed. Vi ser digitaliseringen, som noget vi gør sammen og som en vigtig del af fornyelse og omstilling af den offentlige service, der foregår i Sorø Kommune lige nu.

Stillingen er på 37 timer, og lønnen fastsættes efter gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.

Ansøgningsproces

Ansøgningsfristen er d. 22. marts 2023.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023.

Vi holder ansættelsessamtaler d. 30. marts 2023 i tidsrummet kl. 10.30 – 15.00. Samtalen vil vare 30 min.

Få mere at vide ved at ringe eller skrive til leder for IT og Digitalisering Mikael Hultengren på 20 63 00 08 eller på e-mail msteh@soroe.dk eller Sofie Breidfjord Mathiesen på 30342748 eller på e-mail sbrem@soroe.dk.

Vores adresse er Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har knap 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.200 medarbejdere.

Gem job

Sorø Kommune
Publiceret: 8. marts 2023

Arbejdssted

Location Sorø