IT-pro­jekt­le­de­re


Vil du bidrage til, at Statens It lever op til sit strategiske pejlemærke ”Pålidelige projekter”?

Statens It søger projektledere, der kan planlægge og styre forskellige typer it-projekter til aftalt tid, økonomi og kvalitet i samarbejde med kunder, leverandører og organisationen.

Stillingen er placeret i området ”Serviceudvikling & Projekter”, hvor du som projektleder indgår i et stort team med områdets øvrige projektledere. Området er et kompetencecenter i Statens It, der udlåner arkitekter og projektledere til projekter i Statens It.

Området bidrager sammen med den øvrige organisation til at understøtte det strategiske pejlemærke ”Pålidelige projekter ”.

Om stillingen

Som projektleder i Statens It skal du planlægge og styre infrastruktur-projekter i tæt samarbejde med kunder, leverandører, projektdeltagere og øvrig organisation.

Du får bl.a. til opgave at:

 • analysere, planlægge og styre leverancer til aftalt tid, økonomi og kvalitet i samarbejde med relevant projektorganisation
 • udarbejde projektaftaler, projektstatus, risikoanalyse og øvrig relevante projektmaterialer til brug for forventningsafstemning med kunden
 • formidle både mundtligt og skriftligt it-tekniske løsninger til kunderne 
 • følge op på aftalte projektleverancer, ændringsanmodninger, estimater og burn-rate
 • sikre gennemførelse af test, driftsprøve og håndtere relevante ITIL-processer.

Du vil også skulle sikre, at kunden leverer driftsdokumentation i forbindelse med udvikling og vedligehold af fagsystemer.

Om dig

Du vil være den helt rigtige til jobbet, hvis du bl.a.:

 • har en bred it-teknisk indsigt om infrastruktur og drift generelt
 • har en proaktiv og selvstyrende tilgang til din projektportefølje
 • kan håndtere og bevare overblikket over en større projektportefølje
 • har en pragmatisk tilgang til værdifulde og cost effektive projektleverancer
 • er god til at samarbejde og etablere en stærk projektorganisation i tæt samarbejde med kunder, leverandører, projektdeltagere
 • er en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt herunder dokumenterende i relation til møder, projektstatus og projektaftaler mv.
 • har et godt overblik og udviser rettidig omhu i forhold til planlægning, styring, opfølgning og kommunikation.

Du er desuden også en ansvarlig og hjælpsom teamplayer. 

Om os

Statens It har ca. 450 ansatte, som dagligt leverer sikker og stabil it-drift til et af Danmarks mest komplekse netværk med over 700 lokationer og ca. 36.000 brugere fordelt på 21 ministerområder.

Vi tilbyder et job i en åben, uformel og dynamisk organisation, præget af et højt fagligt niveau og med en uformel og fleksibel arbejdsform med dygtige og kompetente kolleger. Hos os findes der altid en opgave, som kan udvikle og udfordre dine faglige kompetencer, og vi lægger stor vægt på, at vidensdeling og faglig sparring er en naturlig del af hverdagen.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kolleger meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Du vil kunne have primære arbejdssted i enten Ballerup, Sønderborg eller Aarhus.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Christina Gross Jarnit på tlf. 7231 1415 eller via mail: christina.jarnit@statens-it.dk.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 8. april 2023.

Jobstart er snarest muligt.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.


Specialiseret it-drift i staten

Statens It er sat i verden for at levere bedre, billigere og mere sikker it-drift og service til den danske stat. Med fokus på tilgængelighed, stabilitet, effektivitet og informationssikkerhed servicerer Statens It mange forskellige ministerier og deres brugere.  Vi er en organisation i hastig vækst, men er også en fleksibel og dynamisk arbejdsplads, der kender værdien af alle vores medarbejdere.

Gem job