Pro­jekt­le­der søges til for­ank­ring af TrygFon­dens Hjer­testar­ter- Netværk og Hjer­te­lø­be­r­ord­ning til de of­fent­li­ge Akut­be­red­ska­ber


Har du en videregående uddannelse og interesse for projektledelse på tværs af mange aktører? Kan du se dig selv arbejde i en offentlig organisation, som bruger data og forskning til at udvikle innovative projekter? Så er du måske den projektleder vi søger.

Vi søger en projektleder til en tidsbegrænset ansættelse på foreløbigt tre år med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. juni 2023. 

Projektet

TrygFonden har siden 2006 stået bag det landsdækkende Hjertestarter–Netværk og siden 2017 den landsdækkende Hjerteløberordning. 

TrygFonden og Akutberedskabet i Region Hovedstaden samarbejder om at sikre, at Hjertestarter Netværket- og Hjerteløberordningen er forankret på regionalt plan i 2025. Der er som led i forankringen behov for afklaring af ansvar, beskrivelse, scoping og planlægning af forankringen.   

Dine opgaver

Forankringsprocessen indebærer behov for afklaring af en lang række arbejdsopgaver, der udover en grundig procesplan, kræver dedikeret projektledelse. Projektlederen får til opgave at drive udarbejdelsen af procesplanen og efterfølgende udføre og følge procesplanen til ende. Derfor ansættes en projektleder i en 3-årig periode, ønskeligt fra 1. juni 2023, med kompetencer i bl.a. IT. Projektlederen skal blandt andet forestå følgende opgaver:  

  • Identificere det tekniske spor i forankringen (Hjertestarterapp, Hjerteløberapp, registreringssystem til hjertestartere, valideringssystem af hjertestartere (HJEVA), hjertestarter webservice (HJEDAWS) til andre systemer (kontrolrumssoftware, hjerteløberapp, hjertestarterapp, hjertestarter.dk, forskningsdatabase) 
  • Skabe overblik over organisering, herunder samarbejde mellem TrygFonden, regionernes Akutberedskaber, Danske Regioner, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, samarbejde med forskere, drift og validering af Hjertestarter-Netværket og Hjerteløberordningen og samarbejde med leverandører.  

Projektlederen skal blandt andet indsamle input og krav fra interessenter og udarbejde beskrivelser samt anbefalinger til plan og proces for primært den IT - tekniske integration, som herefter skal eksekveres landsdækkende. Stillingen er organisatorisk forankret i Region Hovedstadens Akutberedskab. Der vil være et tæt samarbejde med TrygFonden.

Din profil

  • Du har en videregående uddannelse og erfaring med projektledelse særligt af IT og digitale projekter.  
  • Erfaring fra akutområdet eller arbejde i en politisk styret organisation er ligeledes en fordel.
  • Du skal arbejde som projektleder, og derfor er det vigtigt, at din arbejdsstil er præget af struktur og systematik, ligesom du er i stand til at bevare overblikket og følge opgaverne til dørs.
  • Du har en opsøgende og nysgerrig tilgang.
  • Du arbejder selvstændigt, ligesom du formår at samarbejde på tværs af forskellige faggrupper.

Få et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv 

Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne. Vores opgaver består bl.a. af modtagelse af opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2, disponering af ambulancer og akutlægebiler samt planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab.  

Du kommer til at arbejde i digitaliseringsstaben, der supporterer hele Akutberedskabet i Region Hovedstaden og har til huse i Ballerup. Der vil være mange opgaver, som også skal løses uden for huset, herunder hos TrygFonden (ved Sorgenfri Station) og hos tilknyttede leverandører.

Vi investerer i dig 

Som en del af jobbet vil du blive introduceret til dine kollegaers arbejdsopgaver. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt, og vi mener, vi har en arbejdsplads med højt til loftet og en god stemning. Der vil være stor fleksibilitet ift. jobopgaver, og vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge.  

Løn og ansættelsesforhold 

Stillingen, som er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentlig, er til besættelse hurtigst muligt og senest 1. juni 2023 og er tidsbegrænset til tre år.  

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende AC-overenskomst. 

Øvrig information 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte stabschef Mikkel Dahlstrøm Jørgensen på tlf. 29997936. Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet. Yderligere oplysninger om TrygFonden kan findes på Vi vil skabe tryghed - TrygFonden og TryghedsGruppen - tryghed.dk 

Ansøgningsfrist 

Upload din motiverede ansøgning, CV, relevante bilag samt vellignende foto senest 2. april 2023 kl. 12. Foto samt relevante bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”.  

Vi forventer at afholder første samtalerunde i uge 15.

Gem job