Chef for Stra­te­gisk Asset Ma­na­ge­ment Ba­nedan­mark


Vil du være med til at sætte rammen for fremtidens grønne og attraktive jernbane, og er du en stærk leder, der har erfaring med Asset Management.

Som chef for Asset Management i Banedanmark, får du mulighed for at udvikle og vedligeholde en Asset Management model for effektiv styring, der synliggør hvilke muligheder og begrænsninger anlægsmassen giver. Samt hvordan den optimale værdiskabelse sikres gennem levetidsoptimering og en balanceret styring af risiko, omkostninger og performance.

Du får ansvaret for, at Asset Management systemet i Banedanmark skaber værdi, ved at optimere og prioritere på tværs af samarbejde mellem vores strategisk planlægning, Anlægsdivisionen og Infrastruktur, og på den måde medvirke til at vi kan gennemføre historiske projekter og samtidige drifte jernbanen. Det er stort - vil du være med?

Asset Data og Dokumentation

Du vil blive ansvarlig for Data og dokumentation, som spiller en stor rolle i anlægsstyringen og som vil spille en endnu større rolle i fremtiden. Både fordi droner, laserscannere, målere og sensorer gør det muligt at indsamle præcis information om anlægsporteføljens tilstand, og fordi der stilles krav til, at beslutninger er faktabaserede og dokumenterbare. Du vil få ansvaret for at vedligeholde data, og at de er let tilgængelige for hele Banedanmark.

Asset Management-rejsen

Du bliver hovedansvarlig for, at asset management-rejsen er en rejse væk fra silotænkning henimod at arbejde på tværs i organisationen, og at relevante roller og kompetencer bliver bragt sammen i en tværgående styring som kan certificeres i henhold til ISO 55000. Du får desuden en opgave med at rekruttere nødvendige strategiske asset management kompetencer.

Asset Management skal være bindeled mellem Banedanmarks infrastrukturprojekter og driften. Du skal sikre, at asset management understøtter projekterne bedst muligt, herunder udvikling og implementering af en fælles model for asset data og dokumentation.

Tværfagligt samarbejde og solid ledererfaring

Som ny områdechef, får du ansvar for cirka 50 medarbejdere herunder to sektionschefer i direkte reference.

Vi forestiller os, at du har stor erfaring med udvikling og implementering af Asset Management og tværfagligt samarbejde samt solid ledererfaring – herunder gerne erfaring med ledelse af ledere.Det falder dig naturligt at arbejde på et overordnet strategisk niveau, hvor du kan bidrage til udviklingen af Banedanmark som infrastrukturforvalter, samtidig med at du forstår detaljerne i problemstillingerne i dit område. Praktiske erfaringer med styring og levering i strukturer og processer er en fordel.

Du er resultatorienteret og stræber efter at blive bedre, og du stiller samme krav til dem, som du leder. Det er væsentligt, at du trives i en kompleks organisation med medarbejdere, der har forskellige faglige baggrunde, som alle er specialister inden for deres felt.

Herudover har du stærke analytiske evner og er i stand til at omsætte idéer til konkrete projekter og føre disse projekter i mål. Du kan bidrage til at udvikle og gennemføre strategien og et styrket tværgående samarbejde i Infrastruktur, på tværs af Banedanmark og med øvrige områdechefkollegaer. Derudover er du i stand til at sikre faglig udvikling, fremdrift, prioritering og opfølgning i forhold til både faste leverancer fra området og de strategiske indsatser.

Du har en inddragende og delegerende ledelsesstil, stærke relationelle kompetencer, et godt strategisk overblik og er en engagerende formidler. Du samarbejder gerne med andre omkring opgaverne, samtidig med at du som leder også er vant til at stå på egne ben i lettere modvind.

Din nye arbejdsplads

Din nye arbejdsplads er Banedanmarks nyetablerede domicil ved Ringsted station, som huser ca. 350 kolleger. Du sidder for bordenden af dit eget ledelsesteam med to sektionschefer og fire teamledere. Du indgår desuden i Infrastrukturdivisionens chefgruppen sammen med seks andre områdechefer. Du refererer til direktøren for Infrastrukturdivisionen, som du vil få et tæt samarbejde med.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 1.  Den endelige løn fastsættes efter forhandling på baggrund af erfaringer og kvalifikationer. 

Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.  

Kontakt og ansøgning

Du søger stillingen ved at klikke på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 29-03-2023.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Infrastrukturdirektør Claus Scheel Hincke. Send en sms til 40 38 62 85 og du vil blive ringet op.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.500 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

Gem job