Teknisk Product Owners til vi­de­re­ud­vik­ling af it-systemer med høj sam­funds­mæs­sig relevans i Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­ets Koncern It


Vil du være bindeled mellem it og forretning på et samfundsmæssigt vigtigt område, og brænder du for videreudvikling? Så er du måske én af vores nye Tekniske Product Owners i Koncern It. Vi søger både nyuddannede og erfarne kolleger.

Indholdet i rollen som Teknisk Product Owner hos os vil du måske kende fra andre organisationer i rollerne som systemkonsulent, systemforvalter, application manager og systemejerskab.

Lidt om alt det vi tilbyder

Vi søger Tekniske Product Owners, men du skal ikke holde dig tilbage, hvis ord som systemforvalter, application manager eller systemejer ligger nærmere din profil og interesse.

Du bliver en del af enheden for Systemforvaltning, der sammen med fem andre enheder udgør Koncern It. Vi er et kontor i rivende udvikling, og vi sætter en ære i - og til tider løber vi stærkt for - at betjene vores departement og tre styrelser.

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du får mulighed for at sætte dig ind i både tekniske og forretningsmæssige problemstillinger inden for en række nye og eksisterende systemer og formidle disse mellem bl.a. forretning, beslutningstagere og teknikere. Opgavevaretagelsen foregår på tværs af fag-, forretnings- og systemgrænser, og du får dermed et bredt netværk, hvor kommunikation og samarbejde vil være to nøgleord i dit arbejde. Vi samarbejder med vores udviklingsleverandører efter agile metoder og vi anvender Jira til opgavestyring.

Vi har en stor systemportefølje, og vi er opdelt i en række teams, med følgene hovedfokus: Selvbetjening og Sagsunderstøttelse, BI og integration, Identitetshåndtering og Biometri samt Visum og Schengen.

Dine primære arbejdsopgaver som Tekniske Product Owners vil bl.a. indebære:

 • afdækning, prioritering og implementering af funktionelle og non-funktionelle krav i samarbejde med forretning og udviklingsleverandør
 • leverandørsamarbejde, kontraktopfølgning og budgetstyring
 • styring af udviklingsopgaver og backlog i Jira
 • koordinering og gennemførsel af test og releases
 • varetagelse af diverse årshjulsopgaver – fx opfølgning på it- og informationssikkerhed, rapportering m.m.
 • deltagelse som specialist i it-projekter
 • intern og ekstern 3rd level support
 • opdatering og kvalitetssikring af dokumentation, herunder vejledninger
 • Life Cycle Management

Vi søger Tekniske Product Owners til flere områder, og du kommer til at indgå i et team organiseret med en teamkoordinator og din personaleleder som vil være systemforvaltningschefen. Da vi har mange nye systemer på vej, søger vi nye kolleger til flere områder:

 • Visum- og Schengen teamet, som bl.a. videreudvikler og forvalter det danske visumsystem i tæt samarbejde med EU’s IT-agentur for større it-systemer (eu-LISA), hvorfor du på dette område skal kunne begå dig på både dansk og engelsk og være villig til at påtage dig tjenesterejser i forbindelse med internationale møder.
 • Identitet og Biometri, der videreudvikler vores stamdatasystem og løsninger til optagelse og matching af biometri
 • Videreudvikling og forvaltning af Jira, som vi bruger til opgavestyring på tværs af koncern It

Lidt om os som arbejdsplads

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i hele koncernen. Vi er en ambitiøs arbejdsplads bestående af ca. 100 kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver. Vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen – meget gerne præget af humor, og vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog.

Vi er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med en attraktiv flekstidsordning. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, dvs. levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører. Koncern It er organiseret i 6 enheder, Enheden for Strategi og Styring, Program- og Projektenheden, Udviklingsenheden, Systemforvaltning for ESDH-systemer mv, Systemforvaltning for øvrige systemer og Drifts- og supportenheden.

Vores forventninger til dig

Du har en relevant uddannelses- eller erhvervsmæssig baggrund, og du har mod på eller erfaring med videreudvikling af it-systemer. Både nyuddannede og erfarne kan komme i betragtning. Hvis du er nyuddannede er det vigtigste, at du har lyst til at arbejde med it-videreudvikling og mod på at lære.  Hvis du er erfaren, kan din erfaring komme fra fx en rolle på forretningssiden eller fra en it-organisation.

Uanset din baggrund forventer vi, at du er engageret i dit arbejde og sætter en ære i, at dine opgaver leveres inden for aftalt tid, budget og kvalitet.

Derudover ser vi gerne, at du:

 • har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt
 • er analytisk anlagt, løsningsorienteret og kan sikre fremdrift
 • kan strukturere, dokumentere og selvstændigt planlægge dit arbejde
 • er god til at opbygge og skabe gode samarbejdsrelationer
 • agerer proaktivt, så forudsigelige ændringer og vedligeholdelsesopgaver håndteres rettidigt

Det er desuden en fordel, hvis du har:

 • erfaring med it-videreudvikling forvaltning af forretningskritiske systemer
 • politisk tæft og god forståelse for arbejdsgange i en politisk styret organisation
 • flydende danskkundskaber både mundligt og skriftligt

Yderligere information

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern enten efter OAO-S Fællesoverenskomsten og relevant organisation eller overenskomsten for akademikere i staten og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Koncern It er beliggende i det centrale København og er organisatorisk en del af Udlændingestyrelsen, som har sit hoveddomicil i Næstved.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte systemforvaltningschef Louise Dainese på telefonnummer 61 98 34 34 eller på e-mail lbd@uim.dk.

Søg stillingen

Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest tirsdag den 21. marts 2023. Din ansøgning og dit CV skal være udfærdiget på dansk.

Der vil som udgangspunk blive afholdt to samtalerunder, og alle samtaler forventes at blive holdt i uge 13 og uge 15. Der vil være en case mellem de 2 samtaler.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingerne. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.


Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

Ministeriet har ca. 1925 medarbejdere fordelt på departementet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.


Gem job