Nordisk IT-supporter i globalt kon­su­lent­hus


Vi søger en ny kollega til at varetage den daglige IT-drift på vores kontorer i København, Stockholm og Oslo. Du vil have base i København, hvortil der vil være hyppige ture til vores kontorer i Stockholm og Oslo. Vi søger en kollega med gåpåmod, der er åben for en bred vifte af opgaver under IT-paraplyen. Du kommer derfor til at have ansvaret for de nordiske lande, men vil være en del af et globalt supportteam. Her vil du kunne bidrage til flere interessante samarbejder, og dermed udvikle dine kompetencer undervejs.

Som vores nye nordiske IT-supporter får du blandt andet ansvaret for følgende opgaver:

 • Fejlfinding af en lang række generelle tekniske problemer på både hardware og software (niveau 2), asset management, on-boarding/off-boarding, klargøring af udstyr til nye medarbejdere, sikkerhedskopiering.
 • Evaluering og test af ny hardware/software.
 • Indkøb og asset management - herunder vedligeholdelse af lokale lagre og samarbejde med vores lokale økonomiafdeling og leverandører.
 • Hyppige rejser til Oslo og Stockholm (forventeligt 1-2 rejsedage om ugen).

Vi ser gerne du har følgende kvalifikationer og kompetencer indenfor:

 • Microsoft Windows 10/11 og Apple MacOS / iOS med fokus på fejlfinding.
 • Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Teams), hertil være i stand til at tilbyde træning og rådgivning om bedste praksis.
 • Bærbar hardware herunder være komfortabel med at ændre indstillinger i BIOS og udskifte grundlæggende komponenter såsom batterier/SSD'er.
 • Netværkshardware herunder være i stand til at identificere almindelige netværkskomponenter såsom switche, routere, trådløse adgangspunkter samt et praktisk kendskab til TCP, FTP, DNS osv. Du bør være komfortabel med at følge instruktioner fra kolleger og netværksspecialister for at opsætte pc'er til fjerntilgængelighed, installere/fejlfinding på netværkskabler, vedligeholde rackmonteret udstyr samt yderligere fysiske opgaver rundt på vores kontorer.

Yderligere relevant information:

 • Du skal være flydende på engelsk, da vi som virksomhed kommunikerer både internt og eksternt på engelsk.
 • Du vil være en del af vores nordeuropæiske IT-team med kollegaer i London.
 • Du vil modtage træning i de systemer vi arbejder med.

Om Kearney:

Kearney er et førende globalt managementkonsulenthus med mere end 5,300 medarbejdere fordelt på 40 lande. I København får du 100 nye kolleger fordelt på to kontorer samt yderligere 100 kollegaer i Oslo og Stockholm, som alle ser frem til at byde dig velkommen. Derudover kan du glæde dig til fleksible arbejdsvilkår, en dejlig frokostordning og masser af udfordringer.

Vores arbejdskultur er bundet op på vores familiære og inklusive atmosfære. Som et af verdens førende konsulenthus, sætter vi service og kvalitet i højsæde. Hertil er engagement, nærvær og socialt samvær nogen af grundstenene for det daglige samarbejde.

Praktiske oplysninger

 • Opstart er så hurtigt som muligt.
 • Ansøgningsfrist er den 16. april 2023.
 • Du er velkommen til at sende  CV og ansøgning på enten dansk eller engelsk
 • Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Vi forbeholder os retten til at besætte stillingen før deadline hvis den rette kandidat findes.
 • Løn efter kvalifikationer.

Nordic IT Supporter / Technical Assistant opening in global management consultancy

We are looking for a new colleague to manage local technical support in our Nordic offices, based primarily in Copenhagen but with frequent travel to Oslo and Stockholm. You should have a positive ‘can do’ attitude and be willing to put your hand to a wide variety of tasks that come under the ‘IT Support’ umbrella.

Apply if you have a working knowledge of:

 • Microsoft Windows 10/11 and Apple MacOS / iOS with a focus on troubleshooting
 • Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Teams, etc.), able to offer training and best practice advice
 • Laptop hardware ~ be comfortable changing settings in the BIOS and replacing basic internal components such as batteries/SSD’s
 • Network hardware ~ able to identify common networking components such as switches, routers, wireless access-points, have a working knowledge of TCP, FTP, DNS, etc. They should be comfortable following instructions from colleagues and network specialists to setup PC’s for remote access, install/troubleshoot network cabling, maintain rack mounted equipment and additional physical tasks around an office

Tasks involve:

 • Troubleshooting a wide variety of general technical issues on both hardware and software (level 2), asset management, onboarding/offboarding, preparing equipment for new starters, device backups, etc. both face to face and remotely
 • Evaluation and testing of new hardware/software
 • Procurement and asset management including maintaining local stocks and working with local finance and vendors
 • Travel to Oslo and Stockholm frequently (expect 1-2 travel days per week)

Note! Fluency in spoken and written English is a pre-requisite, as this is our working language.

You will be part of our Northern Europe IT team, with colleagues in UK, and will be given all training necessary in the systems we work with.

Our working culture is very inclusive, social and we put an honor in delivering a good service as an internal function in a Global Management Consultancy. Our outmost important task is to make sure everything runs smoothly.

Detailed information:

 • We are looking to hire asap and will review applicants and invite for interviews ongoingly.
 • Deadline: 16. April 2023.
 • You are welcome to submit application and CV in English or Danish
 • Competitive salary package
Gem job