Product Owner til løsninger for indkøb og rej­se­af­reg­ning


Vil du være med til at udvikle statslige it-løsninger med fokus på brugervenlighed? Og har du erfaring med it-anskaffelser? Så er stillingen som Product Owner i Kontor for Økonomisystemer måske noget for dig.

Vi mangler dig, som har lyst til at bruge din erfaring, som Product Owner, til at udvikle og modernisere den offentlige sektor gennem bedre it-understøttelse. Hos os får du en afvekslende og spændende hverdag med et velfungerende teamsamarbejde, fleksibilitet samt mulighed for faglig udvikling.

Om stillingen

Du kommer til at indgå i det team, der videreudvikler og vedligeholder to statslige it-løsninger, indkøbs- og faktureringsløsningen IndFak samt rejseafregningsløsningen RejsUd.

IndFak var i udbud sidste år, og vi er nu i fuld gang med etableringsfasen af en ny løsning. I 2023 skal vi samtidig anskaffe endnu en ny it-løsning, som skal understøtte administration af rejser og udlæg hos de statslige institutioner, og som dermed skal efterfølge RejsUd.

Vi har et stærkt fokus på at sikre brugervenlige løsninger, som forenkler de administrative arbejdsgange. Derfor har vi brug for dig til dels at stille krav til en ny løsning og leverandør, men også sætte retning for de nuværende løsningers videreudvikling til brug for fremtidens digitale administration.

Som Product Owner vil du i samarbejde med et team af dygtige forretningsanalytikere og projektleder både være med til at anskaffe en ny it-løsning og bidrage til udvikling samt vedligeholdelse af eksisterende løsninger, i samarbejde med vores leverandører.

Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder vil typisk omfatte at:

  • sætte retning for løsningernes videreudvikling og være ansvarlig for løsningernes backlog og prioritering af indsatser i samarbejde med team, relevante interessenter og leverandører
  • deltage i gennemførelse af EU-udbud, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og evaluering af tilbud
  • identificere, afklare og beskrive krav til løsninger.

Om dig

Du er en erfaren Product Owner med en god forståelse for at koble forretningsbehov med krav til digital understøttelse, og du evner - i samarbejde med vores leverandører - at omsætte behov til konkrete løsninger.

Vi søger dig, som:

  • har gennemslagskraft og er dygtig til interessenthåndtering på alle niveauer, herunder leverandørstyring
  • har erfaring med at gennemføre større it-anskaffelser og udbud
  • er god til at samarbejde
  • er struktureret og metodisk i dit arbejde samt hurtigt kan danne dig et overblik kombineret med, at du har øje for detaljen
  • formår at bevare ro og overblik, også når der er korte deadlines
  • har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med IndFak eller RejsUd.

Om os

Du bliver en del af Team RejsUd og IndFak. Vi er 11 medarbejdere og 1 studentermedhjælper, som rent fagligt spænder bredt. Kendetegnende for teamet er et højt engagement og lyst til at skabe de bedste løsninger for vores brugere kombineret med, at vi gerne vil have en sjov hverdag sammen.

Organisatorisk er vi en del af Kontor for Økonomisystemer, som varetager systemforvaltning og videreudvikling af en lang række systemer, der understøtter de økonomiadministrative processer i staten. Kontoret indgår i Økonomistyrelsens ’Center for Systemer’, som driver et sammenhængende sæt af digitale datadrevne services, der understøtter god ledelse og økonomistyring i staten.

Vores mission er at understøtte alle administrative hovedprocesser digitalt, så medarbejdere og ledere i de statslige institutioner kan løse deres opgaver enkelt, effektivt og værdiskabende.

I kontoret lægger vi vægt på en uformel og uhøjtidelig omgangstone samtidig med, at vi har fokus på at skabe resultater og løsninger af høj kvalitet. Vi passer på hinanden og tror på, at samarbejde og fælles opgaveløsning er forudsætningen for at nå i mål.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Læs mere om systemcentret og kontor for Økonomisystemer her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1017 København K.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om Økonomistyrelsen eller stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Kamilla Ekholdt Gregers på telefon 40 24 16 01 eller mail kaegr@oes.dk.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest mandag d. 10. april 2023.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 15 og 2. samtaler i uge 16 med henblik på ansættelse den 1. juni 2023.   

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Gem job