SAP HR ap­pli­ka­tions­kon­su­lent til IT drift af politiets ad­mi­ni­stra­ti­ve ap­pli­ka­tio­ner for ar­bejds­om­rå­det


Drift, udvikling og vedligeholdelse af politiets applikationer er af stor betydning for udførelsen af alle vores samfundsmæssige opgaver. Du gør en forskel for hver eneste medarbejder i politiet, når du sikrer, at deres arbejdsredskaber fungerer og bedst muligt understøtter deres arbejde. Således bidrager du i dette job til et vigtigt led i den samlede politimæssige indsats.

SAP HR applikationskonsulent til arbejdstidsområdet

Rigspolitiets Koncern IT søger en applikationskonsulent til politiets administrative applikationer, som har et godt kendskab til SAP HR og de moduler der relaterer sig til, men med fokus på arbejdstidsområdet og dets delfunktioner.
Konkret søger vi en person med kompetencer inden for SAP PT (arbejdstidsområdet) som skal bistå i den almindelige drift på området, deltage i ændringshåndtering, udvikling og test inden for alle SAP PT delområder:

  • Bemandingsplanlægning/tjenesteplanlægning
  • Tidsadministration og beregninger
  • Arbejdstidsskema og dertilhørende underfunktioner
  • Specialist – og ledelsesrapporter

For at løse opgaven er det vigtigt at have godt kendskab til alle almindelige relationer, der anvendes og nyttiggøres mellem SAP Organisation (OM), Personale-, løn- og refusionsområdet (PA) og Arbejdstidsområdet (PT), så det sikres, at alle tekniske og forretningsmæssige processer understøttes og fungerer korrekt.

Som applikationskonsulent af politiets personaleinformationssystem (POLPAI), der er baseret på SAP, vil du få ansvaret for samarbejdet med forretningen samt kommunikationen til interne og eksterne leverandører via periodiske forretnings- og leverandørmøder. Du vil dagligt yde 2nd og 3rd level support til brugerne samt holde styr på økonomien omkring systemet og sikre, at kvaliteten til brugerne til stadighed er i overensstemmelse med det aftalte.

Opgaven som applikationskonsulent for arbejdstidsområdet indbefatter bl.a. følgende:

  • sikre stabil og sikker drift af arbejdstidsområdet, bistå i fejlfinding og rettelser
  • teste nye tidsløsninger inden de ibrugtages
  • medvirke til at implementere nye arbejdstidsregler i forhold til lovændringer, overenskomstaftaler og lignende samt bistå forretningen i udarbejdelse af test- og uddannelsesmaterialer, vejledninger og forretningsgangsbeskrivelser i f.m. afsluttede projekter

I Administrative Applikationer, som er en del af Center for Udvikling i Rigspolitiets Koncern IT, er vi 23 medarbejdere med såvel politi- som it-faglig baggrund. I vores team har vi godt humør, vi brænder for vores arbejde og værdsætter tæt faglig sparring. I starten af din ansættelse vil du blive introduceret til politiets processer og modtage en uddannelse i politiets arbejdstidsløsning samt modtage en orienterende uddannelse i sammenhørende funktionsområder.

Hvem er du?

Vi forestiller os at du har nogle års erfaring inden for SAP HR samt kendskab til arbejdet i spændingsfeltet mellem forretning og IT. Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, hvor du har opnået stærke analytiske og metodiske kompetencer.
Som person har du et stort drive i din opgaveløsning, hvor du tør stå fast, når det kræves og udviser fleksibilitet når dette er nødvendigt for at nå målet. Du formår at skabe gode relationer i et tværfagligt arbejdsmiljø, hvor du kommunikerer og samarbejder på tværs af faggrupper. Du arbejder selvstændigt og er god til at planlægge og prioritere dine opgaver. Du sparrer aktivt med dine kolleger, når det er nødvendigt. I rollen som applikationskonsulent er det vigtigt, at du kan tage ejerskab og skabe fremdrift i dine opgaver, i en travl, alsidig og udfordrende hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand i Politiet, kan du bevare din ansættelsesform.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret sektionsleder Kim Senger på tlf. 2286 0532. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 10. april 2023.


I politiet arbejder vi alle sammen for tryghed og sikkerhed

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks i alt 15 politikredse fordelt på 12 kredse i Danmark, politiet i Grønland og på Færøerne samt National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). I Rigspolitiet udvikler vi strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, pres0073e og kommunikation, politisk betjening, indkøb af politiets udstyr og køretøjer samt HR-opgaver.

Gem job