Pro­jekt­le­der til stort sags­un­der­støt­ten­de IT-system


Kontoret for Boligøkonomi og Analyse i Social- og Boligstyrelsen søger en projektleder – gerne med IT-kompetencer – som har interesse for at arbejde i krydsfeltet mellem IT, jura og økonomi.

Social- og Boligstyrelsen har ansvaret for udvikling og drift af BOSSINF. BOSSINF er en gruppe af sagsunderstøttende IT-systemer, som administrerer tilsagn og støtte til blandt andet alment nybyggeri, almene renoveringer, friplejeboliger og byfornyelse. BOSSINF er et relativt stort og kompliceret system med mange forskellige typer brugere, f.eks. kommuner, realkreditinstitutter, Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark.

Vi søger en ny kollega, som skal være en del af et tværfagligt samarbejde. Vi forestiller os, at du som den ene af to projektledere, især vil få ansvaret for den overordnede IT-mæssige videreudvikling af BOSSINF, og de IT-mæssige aspekter af leverandørkontrakter. Imidlertid er samarbejdet med kolleger og brugere, og interessen for samspillet mellem IT, jura og økonomi, vigtig.

Du vil blive en del af et kontor, som arbejder med konsekvensberegninger, statistik, analyser og benchmarking på boligområdet. Opgaverne vedrører specielt den almene boligsektor, private lejeboliger, andelsboliger og byfornyelse, men vedrører også boligmarkedet generelt. Til løsningen af disse opgaver anvender vi Forsker- og Ministerieordningen hos Danmarks Statistik, BBR, CPR, Huslejeregisteret, Regnskabsdatabasen for den almene sektor, og en række andre registre vedrørende den almene sektor og boligmarkedet i det hele taget.

Opgaverne varetages i tæt samarbejde med vores søsterkontor (Bolig og Byfornyelse), departementet, andre ministerier og relevante interesseorganisationer.

I kontoret er der gode muligheder for at udvikle sine kompetencer ved kurser internt og eksternt. Vi har fleksible arbejdstider og et godt fagligt og socialt fællesskab. Vi er ca. 20 medarbejdere og en kontorchef i Boligøkonomi og Analyse.

Den ledige stilling

Det job, vi tilbyder, kræver en person med alsidige – gerne IT-mæssige – kompetencer, og lyst og evne til at kommunikere med personer med meget forskellig faglig baggrund. Du vil få en central og koordinerende rolle mht. at sikre, at systemet er IT-mæssigt opdateret. Når der vedtages ny lovgivning, som skal implementeres i BOSSINF, vil du (eller den anden projektleder) få projektlederansvar for udarbejdelse af kravsspecifikationer, der beskriver regelændringer til vores IT-leverandør (oversættelse af lovtekst til sagsgange i IT-systemet). Da der er tale om (ofte kompliceret) lovgivning, er det en fordel, hvis du udfordres positivt af at få detaljerne på plads – på en enkel måde.

Opgaverne omfatter blandt andet

Projektledelse, økonomistyring og leverandørstyring:
Du er ansvarlig for Social- og Boligstyrelsens kontakt til systemleverandøren (KMD) og systemets brugergrupper vedrørende dine projekter. Du vil sammen med din nærmeste kollega få ansvaret for at organisere og forberede regelmæssige driftsmøder med leverandøren, styregruppemøder og workshops. Du sørger for, at der sker den nødvendige fremdrift mht. de beslutninger, du har været med til at træffe, f.eks. mht. systemændringer, strategi og udviklingsprojekter.

Systemansvar og brugerinddragelse:
Du skal bidrage til at sikre, at BOSSINF teknisk set er en solid konstruktion, som udvikles i overensstemmelse med god IT-praksis med fokus på brugervenlighed, arkitektur, stabilitet, sikkerhed, svartider, skalerbarhed mv. Du skal inddrage de forskellige brugergruppers erfaringer med BOSSINF til løbende forbedringer af systemet.

Din profil

Jobbet forudsætter stor selvstændighed, overblik og fleksibilitet. Din præcise uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forudsætter en uddannelse på akademisk niveau og lægger vægt på gode projektlederkompetencer og IT-teknisk indsigt. Vi forudsætter, at du:

  • Har personlig drivkraft – du venter ikke på, at andre skal tage initiativet
  • Kan etablere værdiskabende relationer til interne og eksterne interessenter
  • Har gode kommunikationsevner, herunder god skriftlig formuleringsevne
  • Får energi af at samarbejde med mange forskellige personprofiler.

Konkret lægger vi vægt på, at du:

  • Er god til at strukturere problemstillinger og sagsgange (med henblik på IT-oversættelse)
  • Har bredt kendskab til IT - og lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem IT, jura og økonomi
  • Kan sikre robuste kravspecifikationer og -beskrivelser
  • Kan gennemskue digitaliserede forretningsprocesser og sparre med kolleger ifm. løsningsdesign og implementering.

Om Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen er en arbejdsplads med en spændende, relevant og travl hverdag, et stærkt kollegialt sammenhold, en uformel omgangstone og højt ambitionsniveau. Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår med mulighed for hjemmearbejdsdage efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.
Stillingens ansættelsesområde er Social-, Bolig- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Din stillingsbetegnelse vil afhænge af dine uddannelsesmæssige kvalifikationer, og lønnen fastsættes ud fra erfaring og kompetencer. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og den relevante organisation.

Der vil være perioder med en højere arbejdsbelastning, men vi tilstræber at tilrettelægge arbejdet fleksibelt og med respekt for, at der skal være god plads til fritid og familieliv.

Ansøgning

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på "Ansøg"-knappen i siden af annoncen på vores hjemmeside www.sbst.dk. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest d. 9. april 2023.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 16.

Vil du vide mere?

Du kan få flere oplysninger om stillingen og Social- og Boligstyrelsen ved at kontakte kontorchef i Boligøkonomi og Analyse, Lise Heinesen på telefon 41717801.


Social- og Boligstyrelsens kerneopgave er at bidrage til en videnbaseret social-, bolig og byggepolitik til gavn for borgere og virksomheder. Vi har over 600 medarbejdere inden for forskellige faggrupper, der arbejder med udvikling og implementering af politiske initiativer og myndighedsopgave på social-, bolig og byggeområdet. Vi arbejder tæt sammen med kommuner, ministerier, styrelser, uddannelsesinstitutioner, forskere, civilsamfundsaktører, boligorganisationer, byggebranchen, bygherrer og private virksomheder.

Vi har hovedkontor i Odense og et kontor i København. Som nyansat hos os bliver du en del af et fællesskab, hvor vi har fokus på høj faglig kvalitet, videndeling og et godt arbejdsmiljø med fleksible arbejdsforhold.

Social- og Boligstyrelsen ser en styrke i mangfoldighed og arbejder for at fremme ligestillingen. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

Gem job