Erfaren po­r­te­føl­je­ma­na­ger til Skat­te­for­valt­nin­gen


Kan du sikre styring og koordinering af en kompleks og strategisk vigtig portefølje af IT-initiativer på opkrævningsområdet? Kan du navigere i et stort interessentlandskab, der spænder over forretning, IT, Jura og økonomi? Og vil du være med til at understøtte opkrævning af skatter og afgifter, der sikrer fundamentet for finansieringen af velfærdssamfundet? Så er det måske dig, vi søger!

Stillingen

Som porteføljemanager får du mulighed for at eksekvere på et strategisk vigtigt transformationsprogram, hvor der er mange interessenter involveret, og hvor du med dine stærke kompetencer og erfaring indenfor IT- porteføljeledelse bidrager til løsningen af forretningsmæssige udfordringer på et strategisk og taktisk niveau.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

 • Understøtte implementering af initiativer
 • Skabe overblik over initiativerne og deres status, risici, budget og forbrug samt forestå rapportering på initiativerne
 • Skabe transparens i udviklingsporteføljen ved at sikre den rette datakvalitet samt identificere ”kritisk vej ”og afhængigheder mellem initiativerne
 • Bidrage til udvikling og implementering af fælles standarder og koncepter
 • Udarbejdelse af oplæg og notater, der bidrager til at skabe overblik over og indsigt i porteføljen
 • Understøtte ledelsesbeslutninger og sikre, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag
 • Understøtte initiativerne med koordinering, facilitering og udarbejdelse af beslutningsoplæg

Du indgår i et kontor, hvor alle arbejder for at sikre målopfyldelsen for opkrævning og inddrivelse over en længere årrække. Opkrævningsområdet er afgørende for at sikre, at borgere og virksomheder betaler de rette skatter og afgifter. For at sikre en tilstrækkelig systemunderstøttelse skal it-systemerne på området videreudvikles og moderniseres.

Om dig 

Det er vigtigt, at du som person har et stort drive og evner at forstå og operationalisere komplekse problemstillinger. Du besidder stærke kommunikative evner i skrift og tale. Det falder dig naturligt at være nysgerrig, og du trives i dialog med mange mennesker.

Den ideelle kandidat:                                                                    

 • er hurtig til at sætte sig ind i nye, komplekse problemstillinger og er stærk analytisk
 • kan arbejdet på flere abstraktionsniveauer – har sans for det store overblik samtidig med fokus på detaljen
 • griber en opgave struktureret an og er ansvarsbevidst
 • er engageret, initiativrig og handlekraftig
 • er tillidsskabende og kommunikerende
 • tænker i helhedsorienterede løsninger, men også kan dykke ned i detaljerne
 • er god til at skabe relationer og har stærke samarbejdsevner på tværs af fagskel og kulturer

Vi forventer, at du har erhvervserfaring fra en lignende rolle. Har du ydermere kendskab til statens IT-projektmodel, Skatteforvaltningens systemlandskab eller SAP, så lover vi at bringe din viden i spil.

Om din nye arbejdsplads 

Du bliver ansat i et kontor, der har porteføljeledelse og projekteksekvering som kerneopgave. Kontoret er nyetableret på opkrævningsområdet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og forventer løbende at rekruttere nye medarbejdere. Kontoret er præget af godt humør og en høj faglighed, hvor du også selv får rig mulighed for at tage et stort ansvar. I projekterne arbejder vi tæt sammen med andre kontorer i styrelserne samt vores leverandører. Alle arbejder mod samme mål, og der er en stor grad af fællesskabsfølelse og et godt sammenhold på tværs af fagligheder.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Ansøg” senest mandag den 24. april 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Janni Conradsen på tlf. 20 47 27 51.

Vi afholder samtaler løbende.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job