Er du vores nye Chief Product Owner til in­ve­ste­rings­om­rå­det?


Har du et godt blik for markedsudviklingen på investeringsområdet, evner du at sætte kundeoplevelsen i fokus og kan du omsætte forretningsmæssige behov til it-løsninger? Så kan det være dig, vi mangler til jobbet, som Chief Product Owner i Bankdata-fællesskabet. Foruden den faglige produktledelse har du også medarbejderledelsen af de Jyske Bank-ansatte, Product Owners i Bankdatafællesskabet – p.t. 2 medarbejdere.

Du får en central rolle i at sætte retning for udviklingsaktiviteterne på investeringsområdet

Som Chief Product Owner skaber du, sammen med medlemsbankerne i Bankdatafælleskabet samt Product Owners på investeringsområdet, attraktive visioner og roadmaps, og omsætter samtidig målene til konkrete leverancer.

Du kommer til at have tæt kontakt med alle banker i Bankdata-fællesskabet. Det er vigtigt at sikre et godt samspil mellem alle involverede, og du er med til, på et overordnet niveau, at afklare og beskrive krav til løsninger sammen med de øvrige Product Owners, så der er et klart billede af hvert teams indsatser og leverancer.

Som Chief Product Owner opererer du primært på et taktisk og strategisk niveau. Du har et tæt samarbejde med Produktgruppen, og på Bankdata har du et tæt samarbejde med lederteamet indenfor investeringsområdet. Ansvarsområdet spænder over flere systemområder, som Bankdata udvikler, drifter og vedligeholder. Systemområderne favner blandt andet investeringsområdet i bankernes mobil- og netbank, egenudviklede rådgivningsløsninger og tredjepartsløsninger til eksempelvis afkastberegninger.

Jobindholdet vil desuden også bestå i:

 • Kontinuerligt at orientere sig i markedstendenser, konkurrentovervågning, udviklingen i kundebehov samt via dataindsigter at forstå kundeadfærd, for derefter at omsætte viden til konkrete udviklingsbehov
 • At facilitere den årlige budgetproces i Produktgruppen, hvor strategisk udvikling for det kommende år fastlægges og pitches for Forretningsstrategisk Udvalg (øverste styregruppe i Bankdatafællesskabet)
 • Tværgående koordinering med andre teams og deres Product Ownere/ Chief Product Ownere i andre områder, med henblik på at sikre fælles billede af opgaverne, roadmaps, timing og rækkefølgen af opgaverne
 • At sikre løbende forventningsafstemning med medlemsbanker omkring scope og retning på konkrete leverancer, herunder at håndtere den vigtige, men vanskelige, dialog med interessenter, der opstår når opgaver nedprioriteres eller ikke løses som forventet.

Som medarbejderleder har du desuden ansvaret for at understøtte kontinuerligt fokus på personlig såvel som faglig kompetenceudvikling for Product Owners. Du indgår samtidig i Tribens Product Owner guild, hvor i sammen sætter fokus på relevant faglig udvikling i Product Owner rollen. Guilded omfatter pt. 12 Product Owners.

Du bliver en del af Jyske Bank i Tribe Investering og Formue

Tribe Investering og Formue dækker 9 squads, hvor du tilknyttes et squad, som består af andre Product Owners i Bankdatafællesskabet indenfor investeringsområdet. Triben er en del af Jyske Banks udviklingsorganisation, og er placeret i Jyske Banks hjemsted i Silkeborg. Derudover vil du være en del af et fagligt miljø på Bankdata i Silkeborg, hvor de teams du bliver Chief Product Owner for, er placeret. Dit daglige virke vil både være på Bankdata og Jyske Banks hjemsted i Silkeborg, hvor fordelingen af dage aftales nærmere, men med forventning om primær tilstedeværelse på Bankdata.

Vi tilbyder:

 • En organisation med fokus på godt humør og engagement
 • Et professionelt fagligt miljø med motiverede kollegaer og samarbejdspartnere, med en uhøjtidelig omgangstone
 • Mulighed for at sætte dit aftryk på fremtidens produkter og løsninger.

Du har erfaring som Chief Product Owner eller en lignende rolle

Vi søger en ny kollega, der er dygtig til at problemløse, undersøge og kommunikere med relevante interessenter. Du er ikke bleg for at nytænke status quo og at have forventninger til både dig selv og til teams, for at sikre, at vi leverer de bedste løsninger og skaber værdi for vores interessenter.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er god til at opbygge relationer, og til at indgå i netværk med mange interessenter
 • Er engageret, og kan lide at have og at tage ansvar
 • Har erfaring med tværorganisatorisk samarbejde, og motiveres af kompleksiteten i at navigere på tværs af organisationer, for derigennem af skabe et fælles målbillede
 • Har et fokuseret kundefokus, og en stor viden om, og interesse for, investering
 • Er en teamspiller, og forstår at spille andre kollegaer gode
 • Har en relevant videregående uddannelse – fx cand.merc., cand.oecon. - men vi er nysgerrige på hvordan du ser, at din unikke uddannelsesmæssige baggrund kan bidrage ind i rollen

Send en ansøgning hurtigst muligt

HR Partner Stine Odgaard Ranum vil tage sig af din ansøgning. Vi indkalder løbende til samtaler, så send hurtigst muligt en ansøgning afsted, hvis du tænker, at du er den nye kollega vi søger. Seneste ansøgningsfrist er d. 10. april.

 • Arbejdssted: Silkeborg
 • Selskab: Jyske Bank
 • Afdeling: Investering og Formue
 • Ansøgningsfrist: 10.04.2023
Gem job