Pro­ces­kon­su­lent


Brænder du for digitalisering og udvikling af HR IT-processer, som kan bidrage til mere effektive og serviceorienterede løsninger? Og motiveres du af at gøre en samfundsmæssig forskel i forhold til en grøn og bæredygtig fremtid? Så er du måske Banedanmarks nye HR-proceskonsulent.

Dine arbejdsopgaver

Banedanmarks HR går en spændende fremtid i møde, hvor der pt. foregår strategiske drøftelser om den fremtidige løsning for vores nuværende SAP HCM-løsning og øvrige systemer. Som proceskonsulent får du en vigtig rolle ift. til at klargøre HR til at kunne implementere nye systemiske løsninger. Du skal arbejde med digitalisering og optimering af HR-processer, som i dag primært understøttes af Banedanmarks SAP HCM-løsning. Du fungerer som bindeled mellem HR og IT, hvor du er med til at understøtte, at HR-området i Banedanmark kontinuerligt udvikles og forbedres i takt med bl.a. ændret lovgivning, compliance ift. informationssikkerhed ISO270001, GDPR, forvaltnings- og offentlighedsloven samt øget behov for digitalisering og ikke mindst effektivisering.

Dit arbejde består i at tage styring af større og mindre opgaver omhandlende udvikling af HR IT-processer, kvalitetssikring af data eller udvikling af nye processer. Du afdækker forretningsmæssige behov i samarbejde med forretningen bl.a. gennem kortlægning af arbejdsgange, udarbejdelse af nye processer og projektdokumenter. Derudover varetager du en række opgaver, hvor du bidrager til kvalitetssikring, test og implementering samt andre understøttende funktioner relateret til IT-drifts- og udviklingsopgaver på HR-systemerne. Du står ligeledes for at udarbejde indstillinger til ledelsen, business blue prints, m.v.

I dit arbejde sikrer du løbende forbedringer af HR’s IT-systemer (eks. SAP HCM og SailPoint IIQ), hvor du har et tæt samarbejde med IT og de øvrige områder og sektioner i Banedanmark, hvorfra du indhenter vigtig viden, når der fx kommer ny lovgivning der skal implementeres i IT-systemerne. Som proceskonsulent er det vigtigt, at du selv har lyst til at sætte dig ind i de forretningsprocesser, som HR-systemerne understøtter.

En hverdag præget af drift og udvikling

Vi tilbyder en afvekslende hverdag med en bred kontaktflade på tværs af organisationen. I teamet arbejder vi med drift af tid, personalestamdata, BI samt organisationsstyring- og brugeradministration i SAP, lige så vel som vi varetager de forretningsmæssige ansvar for Banedanmarks SAP HCM-løsning. Vores mål er altid at levere service og data af høj kvalitet inden for vores leveranceområder. Samtidig er der et stort behov for løbende og tæt koordinering af vores driftsopgaver og for udvikling af processer med henblik på at levere højere kvalitet, mere effektivt.

Du kan forvente en spændende og udfordrende hverdag med mange forskellige opgaver indenfor blandt andet:

  • Deltagelse i SAP-projekter
  • Facilitering og afvikling af workshops med processer i fokus
  • Sikring af god forretningsdokumentation af Banedanmarks HR-processer

Vores nye kollega

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse eller professionsbachelor f.eks. med fokus på styring, processer og IT. Kendskab til SAP HCM, IT-driftsprocesser er en fordel men ikke et krav.

Det er vigtigt, at du som person har stor integritet, da du sidder med fortrolige og følsomme data, som skal beskyttes. Du motiveres af at være bindeleddet mellem forretning og IT, hvor du med din gennemslagskraft og din forståelse indenfor IT-driftsprocesser tør udfordre etablerede løsninger inden for de givne rammer. Du er analytisk og logisk tænkende, og arbejder helhedsorienteret uden at miste fokus på detaljen. Du evner at strukturere og dokumentere komplekse problemstillinger, hvor både IT- og forretningsudfordringer indgår.

Jobbet fordrer stor selvstændighed, hvor du tager ansvar for løsningen af dine opgaver. Samtidig har du evnen til at indgå på tværs af den samlede opgaveløsning i teamet. Du er løsningsorienteret, nysgerrig på at lære nyt samt evner at omstille dig ved ændrede arbejdsopgaver. Som person forstår du vigtigheden af det relationelle arbejde – både internt og eksternt.

Dine kommunikative egenskaber er i top, såvel mundtligt som skriftligt. Du trives med at arbejde projektorienteret og med skiftende opgaver inden for både drift og udvikling.

Som person er du vedholdende og fastholder fokus – også når det går stærkt. Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, og trives i en dynamisk og alsidig hverdag med højt tempo.

Arbejdsstedet ligger i vores nybyggede hovedkontor, som er placeret centralt i København. Vi har et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø, med høj faglighed, men samtidig en uhøjtidelig omgangstone.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC. 

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen så kontakt teamleder Sebastian Vorsøe via 2462 2046. Vi vurderer ansøgninger løbende, så send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 13-04-2023


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.500 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

Gem job