Pro­dukt­for­val­ter til ad­mi­ni­stra­ti­ve systemer i stor it-afdeling - bar­selsvi­ka­ri­at


Har du gode it-evner og mod på at samarbejde med dygtige kolleger om at supportere administrative it-systemer? Vi søger en barselsvikar, der sammen med sit team, vil være engageret i at gøre det nemmere at være borger, patient og medarbejder i Region Midtjylland.

Du skal vikariere for vores kollega, der arbejder bredt med vores store portefølje af Region Midtjyllands administrative it-systemer – "fra vugge til grav". 
Blandt 30 kolleger i Administrative Produkter vil du indgå i et team på 5, hvor I vil samarbejde om at opretholde sikker og stabil drift af vores eksisterende løsninger, men også modtage nye og udfase de løsninger, der ikke længere er behov for. Som produktforvalter er du bindeleddet mellem brugerne, leverandørerne og vores kolleger i It-drift.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Yde 2. line support på din produktportefølje
  • Koordinere og udføre fejlsøgning og –rettelser
  • Koordinere implementeringer og opgraderinger
  • Udføre Change Control
  • Varetage leverandørkontakter

Vores portefølje er sammensat af et bredt spektrum af administrative it-systemer, og du skal være indstillet på at bruge din viden og dine kompetencer på tværs af mange systemer. I dit team medvirker du til at understøtte ca. 500 forskelige produkter, som spænder lige fra tekniske systemer hos Regional Udvikling og på hospitalerne til administrative systemer og støtteprogrammer i stabene.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside

Hvem er du?

For at kunne klare dig godt i jobbet, skal du have:

  • En it-faglig uddannelse eller tilsvarende erfaring og god teknisk it-forståelse
  • Erfaring med at arbejde efter ITIL-processer
  • Flair for at kommunikere tydeligt med både brugere, leverandører og specialister

Derudover er du ansvarsfuld og opsøgende i det daglige arbejde, og du tager hånd om udfordringerne og problemerne, når ting går i stå. Du kan skabe overblik, og du bevarer det kølige overblik - også når der er travlt. Vi forventer, at du, udover at være dygtig til it, er engageret og samarbejdende.

Du får et fleksibelt arbejdsliv og fokus på din udvikling

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på 37 timer, et fleksibelt og hybridt arbejdsliv, med gode muligheder for hjemmearbejde, og betalt frokostpause. På kontoret er loftet højt med plads til gode grin i den travle hverdag. Et godt arbejdsmiljø og et stærkt kollegaskab er en fast del af hverdagen. Det er vigtigt, at du har tid til et liv ved siden af arbejde, samtidig med at vi lægger stor vægt på, at du kan udvikle dig. Vi arbejder derfor med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder – så har du og din leder hele tiden fokus på din trivsel og udvikling.

Vi har i It-afdelingen også en løbeklub, en sportsklub, en strikkeklub, en brætspilsklub fredagsbar og forskellige andre aktiviteter, hvor vi er sammen om andet end det faglige.
Vi værdsætter det gode, sociale og anerkendende arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og plads til forskelligheder og humor.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Klaus Natorp på 2924 1203 eller klaus.natorp@rm.dk

Send din ansøgning senest den 10. april, vi forventer at afholde samtaler den 18. april, og du må inden da forvente at skulle udfylde en personprofil. 

Stillingen er et barselsvikariat på 6 måneder.


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 530 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Få et indblik i vores hverdag på LinkedIn

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job