Spe­ci­a­list for Region Sjællands mobile enheder


Bliv en del af Koncern IT og gør en direkte forskel for personalet på Regionens sygehuse!

Koncern IT arbejder kontinuerligt på at forbedre driften samt udvikle og optimere vores portefølje af applikationer og nu kommer turen til vores mobile enheder, som du i denne stilling vil få ansvaret for. Udfordringen du blandt andet skal være med til at løse er, at personalet på regionens sygehuse i dag har flere typer af mobile enheder, hvor der ligger forskellige applikationer på. Det betyder helt konkret, at personalet til dagligt går rundt med et ”pistolbælte” til alle de mobile enheder. Et af fokusområderne er derfor at minimere antallet af mobile enheder.

Har du interesse for at skabe overblik og have en stor kontaktflade?

Stillingen er nyoprettet, og du vil få høj grad af medindflydelse på, hvordan den skal formes. Du vil skulle sørge for at have et samlet overblik over de typer af mobile enheder, vi bruger i regionen, hvilke applikationer der ligger på enhederne og herunder også telefoni, da de i nogen sammenhænge er nært beslægtet. Af mobile enheder vi har i regionen, kan blandt andet nævnes mobiltelefoner, kliniske mobile enheder (smartphones), håndscannere, personsøgere og tablets.

Du skal være med til at modne nye mobile enheder, der forbedrer de mobile muligheder og forenkler arbejdsgange for sygehuspersonale. Sammen med sygehuspersonalet og det tekniske personale vil du samle krav til nye enheder og applikationer. Du forventes at planlægge, styre, lede og sikre kommunikation med samarbejdspartnere og have en tæt dialog med leverandører vedr. opgaveløsning, support m.m.

I dag er viden og ansvar for de mobile enheder og telefoni spredt i Koncern IT og med denne nye stilling vil vi skabe én rolle, der har det samlede overblik. Det betyder ikke, at du selv skal besidde detailviden om alle enheder og applikationer. Hovedparten af dine opgaver vil skulle løses i meget tæt sammen med dine øvrige kolleger i Applikationer og Koncern IT.

Det er derfor vigtigt, at du vægter kommunikation, samarbejde og konstruktiv dialog højt og forstår vigtigheden af alles input til opgaveløsningen – du er afhængig af den.

Du har gerne it-erfaring, og du er optaget af det gode samarbejde

Vi forestiller os, at du har en it-faglig baggrund enten via uddannelse eller erfaring. Du har ikke nødvendigvis detailviden om MDM, men kan tilegne dig teknisk viden om specifikke applikationer/software, og du er god til at bevare overblikket.

Du har forståelse for og erfaring med at navigere i et komplekst setup med tekniske løsninger, integrationer og mange interessenter, som du er afhængig af for at løse dine opgaver. Du vil indgå i dialog med vores teknisk tunge kollegaer, når der skal fejlfindes, opgraderes eller etableres nye integrationer eller andet.

Vi forventer, at du har en struktureret tilgang til opgaveløsning, selvstændigt såvel som teambaseret.

Du har gode samarbejdsevner, er målrettet og din tilgang til arbejdet er proaktiv, hvor du selv kan drive processerne.

En velfungerende afdeling med et stærkt fokus på opgaven

Vi kan tilbyde en afdeling, hvor du vil indgå i et mangfoldigt team på 20 specialister, og du vil få mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi er optaget af, at vi løser vores opgaver med stor kvalitet, da vi skaber værdi for regionens borgere. Vi har en travl hverdag, men samtidig formår vi at skabe et godt og sundt arbejdsklima med høj medarbejdertilfredshed. Det er vigtigt for os. Vi er også en fleksibel arbejdsplads med fix-tid fra 9-15, og hvor man i høj grad selv kan påvirke ferie- og fridage.

Lyder det som noget for dig?

Der er ansøgningsfrist den 11. april 2023, og der vil blive afholdt to samtalerunder. Første samtale forventes at blive afholdt den 17-19. april, og anden samtale den 24-26. april. Vi ønsker ansættelse hurtigst muligt.

Skulle du have spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte teamleder Helene Su-Min Ting Danielsen på mobil: 20 34 13 34 eller på mail: hdani@regionsjaelland.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 430 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og til regionens sygehuse.

Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 22.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside her.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontaktperson:

Navn: Helene Su-Min Ting Danielsen
Stilling: Teamleder
E-mail: hdani@regionsjaelland.dk
Telefon: 20341334

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 31. marts 2023

Arbejdssted

Location Ringsted