BI-udvikler til analyse af Danmarks samlede fin­an­si­elle data


Vil du være med til at udvikle og drive analytiske løsninger og arbejde med data, der fungerer som beslutningsgrundlag for en vigtig dansk institution? Så søger Finanstilsynet en BI-udvikler til dataenheden.

Digitaliseringsområdet har en helt central plads i Finanstilsynets 2025 strategi, hvor der er fokus på at skabe en robust og ordentlig finansiel sektor og data har ligeledes en central plads i Finanstilsynets IT- og digitaliseringsstrategi i det strategiske spor, der kaldes ’Det datadrevne tilsyn’. 

Du vil komme til at arbejde med både store og små datamængder fra finansielle markedspladser og virksomheder. Komplekse finansielle data fra den finansielle sektor i Danmark som vores kompetente brugere anvender til deres analyser udarbejdet i R, SAS, Excel og Power BI.

Jobbet

Tilsynsarbejdet skal i stigende grad understøttes af digitale processer og retvisende relevante data, der kan bidrage til løbende prioritering af indsatser på områder, hvor risici i forhold til den finansielle stabilitet og ordentlighed vurderes størst. Den øgede regulering og digitalisering i den finansielle sektor skaber store datamængder, ligesom software til håndtering og analyse af data bliver mere og mere avanceret. Business Intelligens og Advanced Analytics bliver og forventes i øget omfang at blive brugt til at få størst mulig værdi ud af eksisterende og nye datakilder.

Dataanvendelsen giver et stærkt fundament for at skærpe det analytiske ’off-site’ tilsyn og dermed øge kvaliteten i tilsynet med de finansielle virksomheder. Data kan f.eks. bruges til at identificere risici gennem avancerede analyser på tværs af datakilder – ved at se på mønstre, sammenhænge, trends og sammenligne med tidligere erfaringer. Det kan styrke fundamentet for det risikobaserede tilsyn som Finanstilsynet fører.

Finanstilsynet søger en kollega BI-udvikler til at udvikle og drifte de analytiske løsninger som forretningssiden efterspørger. Det arbejde er organiseret i enheden IT Udvikling og data under IT-kontoret, der udvikler automatisering og effektivisering af forretningsprocesser og også driver og udvikler arbejdet med data i Finanstilsynet.

Opgaveporteføljen spænder fra at designe, udvikle og implementere dataanalytiske værktøjer – herunder at arbejde med datagrundlaget og rapporter til backend-udvikling (ETL) og frontend-udvikling (PowerBI), til at vedligeholde og monitorere de idriftsatte løsninger. Ligeledes vil du helt naturligt komme til at arbejde med den nødvendige dokumentation.

Du bliver en del af et lille og fagligt stærkt team, hvor der er fokus på, at man hjælper hinanden og have det sjovt samtidigt. Det forventes, at du kan sætte dit eget præg på arbejdsopgaverne samt udførelsen af disse. Det kræver derfor også, at du kan arbejde selvstændigt, og at du som person er handlings- og løsningsorienteret.

Din personlige profil:

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men det centrale er, at du kan tilbyde Finanstilsynet en eller flere af følgende kompetencer:

 • Du kan udvikle dataløsninger i back- og frontend på en kompleks dataplatform i tæt samarbejde med forretningen.

Du har erfaring med:

 • Microsofts BI-stack
 • Power BI og DAX
 • SQL og T-SQL
 • ETL-udvikling i SISS
 • Datamodellering i SSAS med DAX
 • Azure DevOps med Git
 • Agile udviklingsmetoder

Følgende er ikke påkrævede men en fordel. Kendskab til:

 • R og SAS, der anvendes bredt I huset af vores mange analytikere. 
 • Python, Powershell og C#

Din personlighed

 • Du brænder for at levere kvalitets IT-løsninger, som understøtter forretningens behov. 
 • Du trives med at arbejde både selvstændigt og som en del af et team i en varieret og dynamisk hverdag, hvor du får brug for dine faglige evner. 
 • Din arbejdsstil er velorganiseret, struktureret og analytisk – også når det går stærkt. 
 • Du har evnen og lysten til at sætte dig ind i data og teknologi. 

Finanstilsynet tilbyder dig:

 • Gode personlige udviklingsmuligheder med masser af faglige udfordringer.
 • Brede rammer til at præge din egen arbejdsdag og de initiativer, du arbejder med.
 • En arbejdsplads med en flad struktur, en uformel omgangstone og fokus på trivsel.
 • Arbejde med interessante data, der bliver brugt til at træffe vigtige beslutninger

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker enten i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC eller efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten), og den til enhver tidgældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Sådan ansøger du 

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem via ”Ansøg”-knappen senest d. 14. april 2023. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Digital Udviklingschef Jesper Hesselberg Andersen på 33 55 82 22. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR Partner Carsten Andersen på 91 33 70 02.
Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.

Gem job

Finanstilsynet
Publiceret: 31 March 2023

Arbejdssted

Location København