It-kyndig pro­ces­kon­su­lent til au­to­ma­ti­se­rings­pro­jek­ter


Vil du være med til at optimere og effektivisere arbejdsgange på tværs af Statens Administration? Har du erfaring med procesanalyser og -optimeringer, god teknisk forståelse og lyst til at arbejde med nye teknologier som robotics (RPA)? Så er du måske den, vi leder efter.

Om stillingen

Som proceskonsulent bliver dit primære ansvarsområde at drive forretningsprojekter og opgaver, hvor du, med din data-/tekniske forståelse og dine kompetencer inden for procesanalyse, analyserer, optimerer og dokumenterer processer. Du bliver bindeleddet mellem udviklerne og produktudviklere, og du skal kunne udfordre og kvalificere processerne inden de gives videre til en udvikler. Vi forventer derfor, at du har indgående erfaring med at arbejde med de interne forretningsprocesser fra en større privat eller offentlig virksomhed.

I vores setup vil du typisk blive ansvarlig for at drive automatiseringsprojektet, men få faglig assistance fra forretningseksperter, samt teknisk assistance fra en udvikler. Du kommer derfor til at sidde som en central person for procesanalysen i forhold til at definere og scope den kommende automatisering. Arbejdet skal udføres primært for de interne forretningsområder, men også for eksterne kunder, som typisk vil være andre statslige virksomheder.

Dine primære opgaver bliver således:

 • Planlægge, styre og drive automatiseringsprojekter samt afholde møder og workshops.
 • Analysere og dokumentere de arbejdsgange, der ønskes understøttet med automatisering, og sikre fokus på procesoptimering så der ikke blot automatiseres 1-1, som processerne ser ud i dag.
 • Sikre at godkendelser og procesdokumentation (PDD) er på plads, og at de rette samarbejdspartnere er involveret, inden opgaven overdrages til udvikling.
 • Sikre at automatiseringsløsninger kvalitetssikres og testes inden løsningen overdrages til drift.
 • Sikre dokumentation, metode og redskaber til standardisering på området i samarbejde med øvrige medarbejdere i automatiseringsgruppen. 

Om dig

Din uddannelsesmæssige baggrund kunne være cand. IT eller lignende, men er ikke afgørende. Vi forventer, at du har flere års praktisk erfaring med opgaver af lignende art.

Vi vil især lægge vægt på erfaring med:

 • Procesanalyse og procesoptimering, gerne ud fra en anerkendt metode som fx LEAN.
 • Projektledelse samt facilitering og afholdelse af workshops.
 • Have blik for helhedsorienterede løsninger på tværs af processer og systemer.
 • Have erfaringer med digitalisering og automatisering af arbejdsgange.
 • IT-området herunder forskellige (automatiserings)teknologier (RPA/AI/Machine learning mv.).
 • Kommunikation og samarbejde med diverse interessenter (medarbejdere, kunder, ledere mv.).

Om os

I Statens Administration bliver du en del af en organisation bestående af ca. 300 engagerede kolleger med forskelligartede faglige baggrunde. Statens Administration er en styrelse i Finansministeriet, der er sat i verden for at sikre effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor. Vi arbejder dedikeret for at sætte standarden for effektiv administration på tværs af den offentlige sektor, skabe værdi for vores kunder samt for at formidle viden og omsætte vores ekspertkompetencer til gavn for vores kunder. Statens Administration er organiseret i to centre – Udviklingscentret og Forretningscentret. Du kommer til at indgå i automatiseringsteamet som er en del af Udviklingscentret. Teamet har et vedvarende fokus på procesoptimeringer, både hvad angår kvalitet og effektivitet, og bruger automatiseringsteknologien til at opnå de ønskede resultater. Vi har til opgave at udvikle, implementere og drifte/vedligeholde automatiseringsløsningerne. Vi bistår desuden andre statslige styrelser med automatisering af processer.

Automatiseringsteamet består af en teamleder og 10 medarbejdere. Vi er et engageret, humørfyldt og uhøjtideligt team, og vi prioriterer også et godt arbejdsmiljø og sociale arrangementer. Det er vigtigt for os, at du har lyst til at blive en del af vores stærke fællesskab.  Vores ambition er at levere værdi gennem vores høje faglighed og evne til at forstå forretningens behov.  Du skal derfor brænde for at være med til sikre god service og sikker drift i Statens Administration.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Tjenestestedet er Arsenalvej 33 i Hjørring.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Karin Bæk Hjermitslev på tlf. 41 70 39 85 eller kontorchef Heinrich Sigsgaard på tlf. 52 15 97 00.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 31. maj 2023.

Samtaler forventes afholdt i uge 23-24.

Forventet tiltrædelse den 1. august 2023 eller snarest muligt derefter.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Rollemodel for effektiv administration

Statens Administration er et fælles servicecenter, der sørger for effektiv administration i staten. Vi tager os blandt andet af lønudbetaling og regnskab for 160 statslige institutioner, som spænder fra store ministerier til små museer.

Som medarbejder i Statens Administration er du med til at sætte standarder for modernisering, automatisering og innovation i den offentlige sektor. Du skaber samtidig værdi for vores kunder, som får tid til at fokusere på deres kerneopgaver.

Statens Administration er en arbejdsplads, hvor du kan udvikle dit potentiale i et stærkt fagligt fællesskab præget af nysgerrighed, kreativitet og løbende forbedring af vores måde at løse opgaver på.

Statens Administration ligger i Hjørring og er en styrelse under Finansministeriet.

Gem job

Statens Administration
Publiceret: 10. maj 2023

Arbejdssted

Location Hjørring