To do­ku­men­ta­tions­ko­or­di­na­to­rer til af­de­lin­gen Handover og Review i Ba­nedan­mark


Banedanmark elektrificerer i de kommende år store dele af det danske jernbanenet. Det skal på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne og grønnere jernbane med billigere og mere stabil drift. Vi søger derfor to dokumentationskoordinatorer, som bliver nøglepersoner i forhold til at støtte vores forskellige projekter i to forskellige dokument review faser 1) Detailed Design og 2) Handover.

1) Review Koordinator for Detailed Design styrer review/godkendelsesprocessen i designfasen og faciliterer den faglige ledelsesproces, som er en kvalitetssikring af, at en ændring i infrastrukturen er i overensstemmelse med Banedanmarks strategi for drift, vedligehold og udvikling.

2) Handover Koordinator bidrager til en smidig overgang fra projekt til drift og leverer input til afleverings- og overleveringprotokoller.

Fælles for begge stillinger:

Ved hvert projekt er du en del af en projektgruppe, hvor du bl.a. leverer input til tidsplaner, leveranceplaner, mangellister for dokumentation, afleverings- og overleveringprotokoller. I forbindelse med kvalitetssikring af dokumentationen udarbejder du rapporter til projektledelsen.

Du bliver en del af et fagligt fællesskab, som arbejder med tilsvarende processer og opgaver. Du vil få en bred kontakt­flade i organisationen og mulighed for at arbejde i et tværfagligt miljø, præget af spændende udfordringer og med dygtige kolleger. Kulturen hos os er uformel og professionel. Det faglige niveau er højt og vi har fokus på følelsesmæssig intelligens, en empatisk tilgang til hinanden og en positiv tilgang til opgaveløsningen.

Sans for struktur, dokumenthåndtering og koordinering

Vi lægger vægt på, at du arbejder struktureret, har sans for detaljen samt kan holde overblikket, når der er mange bolde i luften. Det er koordinerende stillinger i en dynamisk organisation, så det er vigtigt, at du er god til at fastholde overblikket under disse omstændigheder og sikre opfølgning på leverancerne og deres kvalitet.

Du kommer til at samarbejde med en række forskellige interne og eksterne fagligheder, så det er en fordel, at du kan etablere gode samarbejdsrelationer og kommunikere klart til de forskellige målgrupper. Du kommer bl.a. til at samarbejde med eksterne leverandører, projektchefer, designchefer samt vores tekniske specialister.

Du får en varieret hverdag hvor de primære opgaver består i, at:

 • sikre kvaliteten og strukturen for dokumentation på en række projekter
 • understøtte projekterne i forhold til dokumentationskrav
 • sikre at krav i kontrakterne til dokumentationen er opfyldt forud for projekternes overdragelse
 • varetage kommunikation på tværs af divisionerne
 • implementere en ensartet proces og dokumentationsstruktur på tværs af projekterne
 • levere input til tidsplaner, leveranceplaner, mangellister

Personlige og faglige kompetencer

Erfaring fra en lignende stilling er en fordel, men det er ikke et krav. Der kan være mange veje til denne stilling. Det gælder også uddannelsesmæssigt – du kan være akademiker med en baggrund inden for f.eks. Historie eller IT og du kan have en kontorbaggrund.

Uanset hvad ser vi gerne, at du:

 • Arbejder selvstændigt, struktureret og vedholdende med fokus på detaljerne
 • har fokus på at gennemføre projekterne til aftalt tid
 • har erfaring med at opbygge og beskrive processer
 • har gode IT-kompetencer indenfor Excel og SharePoint, eller har let ved at sætte dig ind i værktøjerne
 • med fordel har kendskab til CAD, ProArc og F2 (ikke et krav)
 • har solid erfaring med dokumenthåndtering – (gerne med god forståelse for baneteknisk indhold, ikke et krav)
 • har gode kommunikationsevner og er i stand til at skabe samt vedligeholde gode relationer i den øvrige organisation uanset kulturel og faglig baggrund

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC.  

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 3, Hovedstad. 

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer, samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten. 

Ansøgning og kontakt

I ansøgningen bedes du angive om du foretrækker den ene af de to ledige stillinger, eller om du søger dem begge. Vil du vide mere, så kontakt Sektionschef Lone Skaaning på 41 87 99 86. Send os din ansøgning hurtigst muligt, da vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 13-06-2023


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.500 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

Gem job