Data warehouse ar­ki­tek­ter til Rigs­po­li­tiets Koncern IT


Tænker du i data, og vil du være med til at styrke et mere videns og analysebaseret politi? Du kan nu få en central rolle, hvor du kommer til at få indsigt i en lang række interessante og udfordrende politifaglige forretningsområder og skal løse data og arkitektur/designer opgaver, der understøtter dansk politi.

Du skaber et solidt datagrundlag for efterforskning og ledelsesinformation

Når du arbejder i politiet, vil du have et job, du altid vil være stolt af. Du vil altid glæde dig til i morgen, fordi du i din dagligdag er omgivet af dygtige, entusiastiske og flittige kolleger fra både it og politiet. Da du arbejder i en stor organisation, er dine muligheder for selvudvikling store, og vi er selvfølgelig fleksible i forhold til, at du kan udvikle dig fagligt samt fastholde den for dig helt rigtige ”work-life balance”.

Og dit arbejde er en vigtig brik i politiets videre arbejde med at optimere brugen af data som et af de væsentligste input i både efterforskning og ledelsesinformation – vi kalder det ”Intelligence Led Policing – ILP”. Du kan blandt andet komme til at:

  • Deltage i hele processen fra analyse og design til udvikling af vores to enterprise datavarehuse.
  • Analysere datagrundlaget til konsolidering og integration af politiets data på tværs af underliggende kildesystemer og i samarbejde med bl.a. forretningsanalytikere og udviklere omsætte forretningsbehov til data løsninger, så de relevante interessenter kan tilgå og anvende data.
  • Indgå i tværfaglige projektgrupper, hvor du bidrager med den nødvendige ekspertise til udviklingen af nye og eksisterende løsninger. Du kan enten have fokus på designet af data flows eller forretningsbehov og datamodeller, der skal ligge til grund for løsningerne.
  • Navigere i et komplekst it-landskab og få mulighed for at arbejde med forskellige data engineering værktøjer såsom Informatica PowerCenter, QlikSense, MS SQL Serverplatformen samt en standard/ramme analyseplatform baseret på Java og Oracle leveret af Palantir.

Du bliver som ansat i sektionen Data Management (del af Center for Data) en del af et team bestående af 14 erfarne kollegaer, som vægter samarbejde, faglige udfordringer, vidensdeling og professionalisme højt. I vores arbejde med at udvikle løsninger til politiet, bruger vi de nyeste teknologier i samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Hvem er du?

Den uddannelsesmæssige baggrund er ikke så væsentlig, men vi forestiller os:

  • At du har fået indsigt i og forståelse for data warehouse arkitektur gennem flere års praktisk erhvervserfaring muligvis med ETL-udvikling.
  • At du navigerer fortroligt på forskellige database- og integrationsteknologier samt har kendskab til et eller flere rapporteringsværktøjer.
  • Du har en struktureret tilgang til opgaveløsning, hvor du trives med at varetage både nye og eksisterende løsninger i overensstemmelse med standarder og best practice. Og motiveres af at have ansvaret for udviklingen af nye standarder, hvor du sikrer den nødvendige kvalitet gennem hele processen.
  • Personligt er du energisk og nysgerrig i samarbejdet med andre, og du trives med at skabe gode relationer og samarbejde på tværs. Du kan lide rollen som formidler, eller ”oversætter” af it-teknisk viden kombineret med data til forskellige faggrupper.
  • Du kommunikerer på et højt fagligt niveau på dansk, både på skrift og tale. Tilligemed behersker du engelsk på et it-teknisk niveau, både mundtligt og skriftligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Organisatorisk er du tilknyttet Rigspolitiets Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre. Dit arbejdssted er placeret på Polititorvet 14, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Henriette Vang-Lauridsen på telefon 25 45 94 95. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på https://politi.dk/job-i-politiet.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter skal være i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Samtaler afholdes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen er udløbet.

Ansøgningsfrist: 29. november 2023.


Om Rigspolitiet

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Gem job

Politi
Publiceret: 31. oktober 2023

Arbejdssted

Location København