System­ud­vik­ler eller BI-udvikler til un­der­støt­tel­se af projekt- og po­r­te­føl­jesty­rin­gen i Ba­nedan­mark


Vi søger en kollega, som vil være med til at udvikle nye og drifte eksisterende IT-løsninger og Power BI rapporter, der understøtter projekt- og porteføljestyringen i Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Effektiv porteføljestyring er en høj prioritet i Banedanmark. Vi har omkring 300 komplekse projekter der skal planlægges, styres og koordineres optimalt for at sikre en velfungerende jernbane. Det kræver systemer, der kan understøtte dette arbejde på både projekt- og porteføljeniveau. Til at understøtte system- og rapportudviklingen søger vi nu en udvikler mere.

Du bliver en del af teamet Systemer, hvor vi er 12 kollegaer. Du kommer til at arbejde i sektionen Økonomisupport & Systemer, som er en del af Anlægsdivisionen. Vi er et stærkt og mangfoldigt team sammensat af forskellige fagligheder, køn og alder, som værdsætter en konstruktiv, pragmatisk, struktureret og nysgerrig tilgang, hvor det gode humør er i højsædet. Vi ser gerne, at du kan se dig selv trives i dette miljø. Teamet har en uformel omgangstone, og du vil opleve en stor interesse i at hjælpe dig godt ind i fællesskabet og opgaverne.

System- og rapportudvikling – fra små til store opgaver

Som udvikler består dine opgaver som udgangspunkt af:

  • Vedligehold- og udviklingsopgaver, der indebærer tilpasning af allerede eksisterende løsninger
  • Større opgaver, der indebærer udvikling af helt nye løsninger eller gennemgribende fornyelser af eksisterende
  • Hjælp til udrulning og support til slutbrugerne.

Vi udvikler løsninger til forretningen med henblik på at:

  • Reducere manuelle processer gennem automatisering
  • Forbedre brugervenligheden for slutbrugerne
  • Visualisere data om projekterne og skabe overblik på tværs af porteføljen for at sikre en bedre vidensdeling og rapportering til ledelsen, så der kan træffes velinformerede og kvalificerede beslutninger.

Opgaverne centrerer sig om Microsoft Project, men indebærer også en række andre systemer, herunder Power BI, Power Apps, Power Automate, Excel VBA, SQL og SharePoint Online.

Til de større udviklingsopgaver vil der tilknyttes en projektleder, så du kan fokusere mest muligt på udviklingsarbejdet.

Som led i en grundig sidemandsoplæring, udvikler du sammen med kollegaer løsningerne på baggrund af kravspecifikationer, som er sat ud fra forretningens behov. Vi har desuden mulighed for at inddrage eksterne konsulenter ved særligt komplicerede opgaver. Du vil få rig mulighed for faglig udvikling gennem at sparre med erfarne kollegaer og deltagelse på kurser, der styrker dine kompetencer.

Din vej til jobbet kan være mange

Der er mange veje ind i jobbet. Du kan f.eks. være nyuddannet med en relevant IT-uddannelse, eller du kan have tilegnet dig relevant erfaring på anden vis.

Uanset hvordan du har fået dine kvalifikationer, er det vigtigste at du er nysgerrig for at lære vores systemlandskab at kende. Du er lærenem, ambitiøs og ønsker at dygtiggøre dig inden for Microsofts 365 produktpakke – ikke mindst Power Platformen.

Det er vigtigt for din succes i rollen, at du kan sætte dig ind i vores systemer og finde løsninger. Din forståelse for forretningens behov er afgørende for, at systemudviklingen i sidste ende skaber værdi for forretningen og bidrager til Banedanmarks overordnede strategi.

Din nye arbejdsplads

Omgangstonen er uformel, og du vil opleve en oprigtig interesse i at hjælpe dig godt ind i fællesskabet og opgaverne. Vi sætter pris på alles input og supplerer hinandens kompetencer i hverdagen

I Banedanmark er der plads til alle. Vi har styrket arbejdet med diversitet og mangfoldighed, og har netop tilsluttet os det europæiske initiativ Women in Rail.

Du får arbejdssted på vores moderne hovedkontor centralt i København – tæt på offentlig transport ved Dybbølsbro Station og Fisketorvet. Vi kan desuden tilbyde Falck Health Care sundhedsordning og mulighed for at arbejde hjemmefra i perioder, hvor opgaverne tillader det.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4.

Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt teamleder Katrine Handberg på 41712785.

Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi løbende vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 29-11-2023


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

bane.dk/Job-og-karriere

Gem job