Styrk Danmarks IT-sikkerhed som fire­wall­spe­cial­ist for Rig­spolitiet


Har du en bred viden om netværk og sikkerhed? Og vil du bruge dine evner til at understøtte politiets efterforskende arbejde samt sikre udvikling, drift og vedligeholdelse af politiets IT-organisation? Så hører vi gerne fra dig!

Om stillingen

Rigspolitiets sektion for Netværk Services sætter jagten ind efter en dygtig firewallspecialist, der vil være med til at støtte op om politiets kritiske infrastruktur og levere sikre kvalitetsløsninger, så politiet kan løse samfundsmæssigt vigtige opgaver.

Som firewallspecialist for Rigspolitiet arbejder du med at udvikle, optimere og sikre stabil drift af dansk politis netværks- og firewall-løsninger. Du kommer til at spille en afgørende rolle i forbindelse med at lave design, opsætning og drift af firewall-netværksløsninger, og du bliver ansvarlig for at tage dialogen med de involverede interessenter og brugere. Du sørger derudover for at bestille, opsætte og konfigurere hardwaren på netværket.

Du bliver en del af sektion for Netværk Services under Rigspolitiets Koncern IT. I sektionen får du 20 dygtige og engagerede kolleger fordelt på flere teams. Dine kolleger brænder for deres opgaver, og sammen med dine kolleger udgør du en lille lukket gruppe med stærkt sammenhold og en tillidsbaseret kultur, hvor I deler jeres tekniske viden og udfordringer.

Hvem er du?

Du kan være uddannet datatekniker eller lignende, men din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende. Det vigtigste for os er, at du besidder en stærk teknisk viden og har kompetencer inden for relevante områder som firewalls, netværk og generel IP-sikkerhed. Det vil også være en fordel, hvis du evner at lave tekniske sikkerhedsanalyser og kan gennemskue sikkerhedsmæssige konsekvenser af nye projekter og designs inden implementering.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har erfaring med flere af følgende teknologier: WAN, LAN, VPN og Firewall
  • Er fortrolig med konfiguration og fejlsøgning på firewalls, switche og VPN
  • Kan designe sikre netværksløsninger
  • Udviser særdeles stor diskretion i forhold til dit arbejde og dine opgaver

I rollen vil du få en bred berøringsflade til mange forskellige faggrupper som fx projektmedarbejdere, it-arkitekter, udviklere osv. Det er derfor vigtigt, at du kan opbygge og opretholde gode relationer på tværs af organisationen. Derudover forventer vi, at du kan arbejde struktureret og formår at planlægge og prioritere samt administrere egne arbejdsopgaver.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder et job med gode muligheder for at bruge dine faglige og personlige kompetencer. Derudover har vi stort fokus på løbende kompetenceudvikling, så vi sammen kan sikre din videre faglige og personlige udvikling.

Du bliver en del af en stor organisation med et samfundsvigtigt formål, og det kan mærkes. Vi har en motiverende kultur og et godt kollegialt fællesskab.

Vi er seriøse omkring de opgaver vi løser, men samtidig er vi også en sektion og organisation præget af godt humør. I en travl hverdag finder vi tid til det sociale, og fra tid til anden går vi ud og bowler, får noget godt at spise og hygger os sammen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand, kan du bevare din ansættelsesform.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Jens Ribe på telefon 23 84 98 56. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk

Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi afholder løbende samtaler.

Ansøgningsfrist: 21. november 2023


Koncern IT

Koncern IT er politiets centrale it-afdeling. Koncern IT's mission er således at udarbejde og drive it-løsninger, der fungerer i forhold til den opgave, rolle og det samfundsansvar, som politiet har; at sikre tryghed og sikkerhed i samfundet.

Koncern IT udvikler, drifter og vedligeholder politiets over 400 it-systemer og -platforme. Der er tale om en stor og kompleks it-portefølje, der spænder fra store EU-projekter til koncernfælles straffesagskædeprojekter samt vedligehold og drift af disse kritiske systemer i politiets systemportefølje. Koncern IT varetager endvidere it-brugersupport til alle i politiet.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Gem job

Politi
Publiceret: 7 November 2023

Arbejdssted

Hvidovre